Zbyt duży dług na kredyt hipoteczny?

17 lutego 2021
Category: Płatności Kartą

Twój stosunek zadłużenia do dochodów, czyli DTI, jest ważną miarą finansów osobistych, która porównuje kwotę, którą zarabiasz, z kwotą, którą jesteś winien swoim wierzycielom. W przypadku większości ludzi liczba ta ma znaczenie, gdy próbuje się wyrównać finansowanie na zakup domu, ponieważ służy do określenia przystępności kredytu hipotecznego.

Po uzyskaniu finansowania niewielu właścicieli domów zastanawia się głębiej nad stosunkiem zadłużenia do dochodów, ale być może powinni, ponieważ zmiana dochodu lub dodanie nowego zadłużenia może wpłynąć na zdolność obsługi istniejącego zadłużenia. Nasz kalkulator kredytu hipotecznego jest użytecznym narzędziem pomagającym oszacować miesięczne raty. W tym artykule pokażemy, jak używany jest współczynnik DTI.

Kluczowe wnioski
 • Wskaźnik zadłużenia do dochodów (DTI) porównuje łączną kwotę zadłużenia i zobowiązań z całkowitym dochodem.
 • Pożyczkodawcy zwracają uwagę na DTI przy podejmowaniu decyzji, czy udzielić kredytu potencjalnemu pożyczkobiorcy i po jakim oprocentowaniu.Uważa się, że dobry DTI wynosi poniżej 36%, a wartość powyżej 43% może uniemożliwić uzyskanie pożyczki.Obliczanie zadłużenia do dochodu

  Obliczenie wskaźnika zadłużenia do dochodów jest łatwe. Istnieją dwa główne sposoby obliczania DTI w zależności od konkretnych długów i zobowiązań uwzględnionych w obliczeniach.

  Mniej pracochłonnym sposobem zmierzenia tego wskaźnika jest porównanie wszystkich wydatków mieszkaniowych, które obejmują wydatki na kredyt hipoteczny, ubezpieczenie domu, podatki i wszelkie inne wydatki związane z mieszkaniem. Po obliczeniu całkowitego kosztu mieszkania podziel go przez kwotę miesięcznego dochodu brutto.

  Na przykład, jeśli zarabiasz 2000 USD miesięcznie, a koszt kredytu hipotecznego wynosi 400 USD, podatków w wysokości 200 USD i kosztów ubezpieczenia w wysokości 150 USD, Twój stosunek zadłużenia do dochodów wyniesie 37,5%.

  Bardziej precyzyjną miarą jest uwzględnienie całkowitej kwoty pieniędzy, które wydajesz każdego miesiąca na obsługę zadłużenia. Obejmuje to wszystkie powtarzające się długi, takie jak kredyty hipoteczne, pożyczki samochodowe, płatności alimentów i płatności kartą kredytową.

  Obliczając ten współczynnik, nie licz miesięcznych wydatków, takich jak żywność, rozrywka i media.

  Dochód brutto vs dochód netto

  Dla celów pożyczkowych kalkulacja stosunku zadłużenia do dochodu jest zawsze oparta na dochodzie brutto. Dochód brutto jest obliczeniem przed opodatkowaniem. Jak wszyscy wiemy, jesteśmy opodatkowani, więc nie możemy zatrzymać całego naszego dochodu brutto (w większości przypadków). Ponieważ nie możesz wydawać pieniędzy, których nigdy nie otrzymujesz, rezultatem jest nieco agresywny obraz twoich zdolności wydawania.

  Rozważmy przykład 2000 $ miesięcznych miesięcznych zarobków brutto. Przy stawce podatkowej wynoszącej 15%, te 2000 USD na każde zostaje zmniejszone do około 1708 USD (lub mniej, w zależności od składek na ubezpieczenie emerytalne i innych odliczeń przed opodatkowaniem).

  Pomimo wykorzystania dochodu brutto w obliczeniach DTI, w rzeczywistości nie możesz opłacać rachunków dochodem brutto, a dochód netto (tj. Wynagrodzenie na rękę) zawsze będzie niższy niż liczba używana w obliczeniach DTI. W naszym przykładzie jest to prawie 300 dolarów, które zostały wykorzystane do określenia Twoich zdolności do wydawania pieniędzy, ale w rzeczywistości nie będzie to możliwe, gdy przyjdzie czas na opłacenie rachunków.

  Nie zapominaj, że jeśli masz wyższy przedział dochodów, procent Twojego dochodu netto utraconego na poczet podatków będzie jeszcze wyższy. Niezależnie od przedziału podatkowego prawie na pewno lepiej będzie Ci służyć bardziej konserwatywne podejście do obliczania wskaźnika zadłużenia do dochodów. Jeśli chodzi o wszystko inne niż kwalifikowalność pożyczki, rozważ oparcie swoich obliczeń na dochodzie netto, a nie dochodzie brutto. Korzystanie z liczby netto zapewnia znacznie bardziej realistyczny obraz Twojej prawdziwej zdolności do wydawania i zaciągania długów.

  Dobre i złe liczby

  Twój stosunek zadłużenia do dochodów wiele mówi o stanie Twojej kondycji finansowej. Niższe liczby wskazują na lepszy scenariusz, ponieważ mniejszy dług jest ogólnie postrzegany jako dobra rzecz. W końcu, jeśli nie masz długów do obsługi, będziesz miał więcej pieniędzy na inne rzeczy. Od egzotycznych wakacji po oszczędzanie na emeryturę, większość ludzi może wymyślić milion sposobów na wydanie kilku dodatkowych dolarów. Niestety, wysoki wskaźnik zadłużenia do dochodów często oznacza, że ​​pod koniec miesiąca nie zostało wiele dodatkowych dolarów.

  Czym więc jest dobry stosunek? Tradycyjni pożyczkodawcy na ogół preferują 36% stosunek zadłużenia do dochodów, przy czym nie więcej niż 28% tego zadłużenia jest przeznaczone na obsługę kredytu hipotecznego w Twoim domu. Wskaźnik zadłużenia do dochodu wynoszący od 37% do 43% jest często uważany za górną granicę, chociaż niektórzy wyspecjalizowani pożyczkodawcy dopuszczają wskaźniki w tym lub wyższym zakresie.

  Pamiętaj, że jeśli tacy pożyczkodawcy są skłonni udzielić ci pożyczki, nie oznacza to, że powinieneś ją wziąć. Należy pamiętać, że coraz więcej osób znajduje się w przedziale od 41% do 49%, w strefie, w której problemy finansowe są nieuchronne. Prawie wszyscy eksperci są zgodni co do tego, że wskaźnik zadłużenia do dochodów powyżej 50% jest niebezpieczny. Dla wielu osób najlepszy stosunek jest jak najbardziej zbliżony do 0%, co oznacza życie bez zadłużenia. Podczas gdy każdy ma rachunki do zapłacenia, a większość z nas ma przynajmniej pewne stałe zadłużenie, chyba że twoje źródło dochodu jest nieograniczone i gwarantowane, niższy wskaźnik zadłużenia do dochodów jest prawie zawsze lepszy niż wyższy.

  Monitorowanie wskaźnika zadłużenia do dochodów to świetny sposób na kontrolowanie wydatków i siły nabywczej. Niezależnie od tego, czy zarabiasz 25 000 dolarów rocznie, 100 000, czy 1 milion dolarów rocznie, wskaźnik zadłużenia do dochodów stanowi migawkę Twoich nawyków wydawania pieniędzy. Możliwe jest, aby mieć niewielki dochód, ale dzięki dobrym nawykom wydawania pieniędzy mieć niski wskaźnik zadłużenia do dochodów. Możliwe jest również posiadanie wysokich dochodów, ale złych nawyków dotyczących wydatków, co skutkuje wysokim stosunkiem zadłużenia do dochodów. Ostatecznie to nie to, ile zarabiasz, ale ile wydajesz, robi różnicę.

  Podsumowanie

  Pamiętaj, że im więcej dodasz długów, czy to poprzez mieszkania, czy też powtarzające się długi, tym wyższy będzie Twój stosunek. Im wyższy współczynnik, tym większe prawdopodobieństwo, że grozi Ci finansowe niebezpieczeństwo. Aby upewnić się, że jesteś na drodze do wolności finansowej, możesz obliczać ten współczynnik co kwartał, aby Twoje finanse poruszały się we właściwym kierunku.

  Jeśli stosunek zadłużenia do dochodów nie przedstawia obrazu kondycji gospodarczej, który chciałbyś zobaczyć, musisz podjąć kroki w celu poprawy tego obrazu. Aby dowiedzieć się, jak podążać we właściwym kierunku, przeczytaj więcej o tym, jak uporządkować swoje finanse i jak budować bogactwo.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy