Zasoby związane z ustawą o tajemnicy bankowej

17 lutego 2021
Category: Pytania Dotyczące

W 1970 roku Kongres uchwalił ustawę o raportowaniu walut i transakcji zagranicznych, powszechnie znaną jako „Ustawa o tajemnicy bankowej (BSA), ustanawiającą wymogi dotyczące prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczości przez osoby prywatne, banki i inne instytucje finansowe. BSA ma na celu ochronę amerykańskiego systemu finansowego i instytucji finansowych, które tworzą ten system, przed nadużyciami związanymi z przestępstwami finansowymi, w tym praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i innymi nielegalnymi transakcjami finansowymi.

Wszystkie spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe muszą przestrzegać przepisów BSA.

Aby pomóc spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym w ich wysiłkach w ustanawianiu i utrzymywaniu procedur mających na celu zapewnienie i monitorowanie zgodności z BSA, dodatkowe informacje i szczegóły znajdują się w linkach po prawej stronie.

Zwróć uwagę, że termin „bank jest używany zamiennie z „kasą kredytową w celu ułatwienia sporządzania wspólnych oświadczeń przez Agencje FFIEC. W przepisach Departamentu Skarbu i FinCEN termin „bank jest używany do określenia różnych instytucji finansowych, w tym spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

BSA News

Linki do COVID-19 BSA

 • NCUA Coronavirus (COVID-19): Informacje dla SKOK-ów i członków ubezpieczonych federalnie
 • Aktualizacje FinCEN Coronavirus (otwiera nowe okno)The Financial Crimes Enforcement Network zapewnia dalsze informacje instytucjom finansowym w odpowiedzi na pandemię choroby koronawirusa 2019 (COVID-19) (otwiera nowe okno)Urząd Kontroli Aktywów Zagranicznych (OFAC) zachęca osoby do zgłaszania obaw dotyczących zgodności OFAC związanych z chorobą koronawirusową 2019 (COVID-19) (otwiera nowe okno)Zasoby egzaminacyjne BSA

  12 USC 1786 (q) (2) wymaga, aby National Credit Union Administration (NCUA) włączyła przegląd programu zgodności BSA na każdym egzaminie federalnie ubezpieczonej unii kredytowej. NCUA odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu przepisów BSA, opracowując wytyczne dotyczące egzaminów, zapewniając zgodność z BSA i egzekwując BSA w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

  BSA Links

  Zlecenie przyznające zwolnienie z programu identyfikacji klientów (otwiera nowe okno) wymagania wdrażające sekcję 326 amerykańskiej ustawy PATRIOT Act, 31 USC § 5318 (l), w przypadku pożyczek udzielonych przez banki (i ich spółki zależne) podlegające jurysdykcji federalnych agencji bankowych klientom komercyjnym w celu ułatwienia zakupu ubezpieczeń majątkowych i wypadkowych.

  Ustawa o tajemnicy bankowej – Zwiększone wykorzystanie przepisów dotyczących zwolnień może zmniejszyć raportowanie transakcji walutowych (CTR) przy zachowaniu przydatności do egzekwowania prawa (otwiera nowe okno) – Rządowe Biuro Odpowiedzialności (GAO) informuje komitety kongresowe o przydatności CTR do egzekwowania prawa, koszty spełnienia wymogów CTR wobec instytucji depozytowych oraz sposoby zachęcania do korzystania ze zwolnień w celu uniknięcia zbędnych CTR.

  Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) (otwiera nowe okno) – FinCEN, biuro Skarbu USA, jest delegowanym administratorem BSA. W tym charakterze FinCEN wydaje przepisy i wytyczne interpretacyjne, zapewnia kontakt z branżami regulowanymi, wspiera funkcje kontrolne wykonywane przez federalne agencje bankowe i prowadzi działania egzekucyjne, gdy jest to uzasadnione.

  Istnieje kilka sposobów skontaktowania się z Financial Crimes Enforcement Network. Poniższe informacje kontaktowe służą do kierowania zapytań do odpowiednich biur i / lub personelu.

  Informacje ogólne
  • Dla ogółu społeczeństwa z pytaniami dotyczącymi Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), jej polityk i programów, zadzwoń: 703.905.3591 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 30-20: 00 czasu wschodniego).
  • Instytucje finansowe, które mają pytania dotyczące wymogów i formularzy Ustawy o tajemnicy bankowej oraz ustawy PATRIOT Act, prosimy dzwonić pod numer: 800 949 2732 (od poniedziałku do piątku w godz.Dla instytucji finansowych, które chcą zgłosić podejrzane transakcje, które mogą mieć związek z działalnością terrorystyczną . Celem infolinii jest ułatwienie natychmiastowego przekazania tych informacji organom ścigania, zadzwoń: 866.556.3974 (7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę)Porady, orzeczenia, biuletyny, arkusze informacyjne FinCEN (otwiera nowe okno): Zapewnij dodatkowe wskazówki i informacje dotyczące BSA.Przepisy BSA

   W przypadku spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ubezpieczonych federalnie kwestia BSA znajduje się w części 748 Regulaminu NCUA oraz w tytule 31 Kodeksu przepisów federalnych. Linki do tych przepisów znajdują się poniżej.

   Raportowanie BSA

   Od 1 kwietnia 2013 r. Instytucje finansowe muszą korzystać z nowych raportów FinCEN, które są dostępne tylko w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu BSA E-Filing (otwiera nowe okno). FinCEN nie przyjmuje już starszych raportów. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj (otwiera nowe okno).

   Raport o podejrzanej aktywności (SAR)System BSA E-Filing obsługuje elektroniczne składanie formularzy Ustawy o tajemnicy bankowej (BSA) (indywidualnie lub partiami) przez organizację dokonującą zgłoszenia do bazy danych BSA za pośrednictwem bezpiecznej sieci FinCEN. Umożliwia także członkom organizacji rejestrujących wysyłanie i odbieranie bezpiecznych wiadomości do i od FinCEN. Ponadto FinCEN używa systemu do wydawania porad i aktualizacji systemu dla społeczności użytkowników.

   Aby wyświetlić raport BSA lub przetestować program do archiwizacji wsadowej, odwiedź BSA E-Filing Test System (otwiera nowe okno). Nie wysyłaj pocztą ani nie próbuj przesyłać raportu z testu drogą elektroniczną.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy