Instytut: wartość eksportu żywności może wynieść ponad 25 mld euro

Świeże warzywa jak i również cukier. Dzięki tym wyrobom eksport ma się dobrze

Na około 25, 3 miliarda euro szacuje tegoroczne wpływy z eksportu produktów rolno-spożywczych Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. To o blisko pięć procent więcej niż w 2016 roku. Na handel z zagranicą wpływa zwłaszcza stagnacja gospodarcza w zonie euro i rosyjskie embargo, oceniają eksperci.

"Wydatki na import mogą się zwiększyć o niespełna dwa proc. do 17, 3 mld euro" - melduje Instytut w swoim raporcie. Natomiast nadwyżka eksportu morzem importem urośnie do 8 miliardów euro, co daje o 0, 9 mld euro więcej niż rok kalendarzowy temu, obliczono.

Zdaniem ekspertów Instytutu, w 2017 r. najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi wydaje się być stagnacja gospodarcza po strefie euro. Szczególnie przy Niemczech, co przekłada się na niską dynamikę popytu wewnętrznego. W związku wraz z tym zmaleje popyt importowy na tych rynkach. Wywóz towarów będą utrudniały też rosyjskie embargo oraz ograniczenia przedstawione w związku z powstawaniem afrykańskiego pomoru świń w Polsce.

Będzie trudno, ale stabilnie

Warzywa z Ukrainy zaleją Europę? To może zaszkodzić naszym rolnikom

Na krajowym sektorze trzody chlewnej sytuacja nadal będzie trudna, co wynika z rosnącej produkcji jak i również ograniczeń w eksporcie. Skutkować to będzie spadkiem cen na rynkach unijnych. Kupiectwo drobiem i wołowiną przedstawiają się korzystnie, ale obniżony popyt na rynkach docelowych (głównie w UE) zostanie utrudniał eksport, podobnie jakim sposobem nieco mniejsza produkcja wołowiny w kraju.

Do końca 2017 r. może nastąpić stabilizacja krajowej waluty na szczeblu około 4, 2-4, trzech zł za euro, natomiast dolar może kosztować 4, 0-4, 1 zł. Taki kurs złotego nadal stanie się podtrzymywał konkurencyjność cenową naszych produktów zarówno na sektorze UE jak i w pozaeuropejskich rynkach - zważa IERiGŻ.

W ocenie ekspertów, nieznacznie wzrośnie dynamika eksportu produktów zwierzęcych i w większym stopniu a mianowicie produktów roślinnych. Spośród produktów zwierzęcych zwiększy się przede wszystkim wartość wywozu przetworów mleczarskich, ryb i przetworów rybnych, mięsa i podrobów, przetworów mięsnych. Zwiększy się eksport większości produktów roślinnych, w tym najbardziej rzepaku, świeżych owoców i warzyw, ziemniaków i przetworów ziemniaczanych, przetworów zbożowych, cukru i wyrobów cukierniczych, alkoholi oraz wód i napojów. Zmaleje eksport olejów i śruty, kawy, herbaty i kakao.

Niewiele zmaleje dynamikan importu produktów zwierzęcych, a przywóz wyrobów roślinnych może być minimalnie mniejszy. Wzrośnie import towarów mleczarskich, żywych zwierząt, przetworów mięsnych oraz ryb jak i również przetworów rybnych, a zmaleje mięsa i podrobów. Wśród produktów roślinnych, eksperci przewidują duży spadek importu nasion oleistych, olejów, ziemniaków, cukru i przetworów owocowych zrównoważy wzrost przywozu pozostałych artykułów w niniejszym szczególnie zbóż, śrut, wód i napojów.

W 2016 r. wartość eksportu produktów rolno-spożywczych zwiększyła się o 1, 2 proc. do rekordowych 24, 18 mld euro, an importu wzrósł o sześć, 2 proc. do 17, 06 mld euro. Przy rezultacie nadwyżka zmalała do 7, 12 mld € wobec 7, 82 mld euro w 2015 r.

IERiGŻ ocenia, że w ubiegłym roku po handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi zarysowały się niekorzystne kierunki. Znacznie zmalała dynamika eksportu, an importu pozostała bez zmian. Po raz główny od wielu lat, import sektora żywnościowego rósł prędzej niż eksport.

E-dowody będą miały polski mikroprocesor