GPW podsumowała 2013 r. Większą ilość wiadomości spółek, większe obroty  Informacje

GPW podsumowała 2013 r. Więcej korporacji, większe obroty

Do 593, 5 mld zł wzrosła kapitalizacja spółek rodzimych notowanych na głównym branży warszawskiego parkietu w 2013 roku. To o trzynaście proc. więcej niż przy 2012 - podsumowała ubiegły rok Giełda Papierów Drogocennych. Średnie obroty na sesję na wyniosły 891 mln zł, były one lepsze o 18 proc..

02. 01. GPW w górę, Wall Street w dół

"Rok 2013 na Giełdzie Papierów Cennych w stolicy polski był okresem ożywienia oraz czasem zmian i innowacji" - ogłosiła GPW w oficjalnym komunikacie.

Na rynkach prowadzonych przez GPW zadebiutowało 65 spółek, po tym 23 na nadrzędnym rynku, na którym przeprowadzono propozycji pierwotne o wartości 5, 135 mln zł i oferty wtórne o wartości 2, 617 mln złotych. Tym samym liczba spółek na głównym rynku wzrosła do 450.

Na NewConnect zadebiutowały 42 spółki, a łączna liczba notowanych podmiotów wzrosła o trzy, 7 proc., do 445. Kapitalizacja spółek krajowych jak i również zagranicznych łącznie na tym rynku wyniosła 11 mld zł.

Zagraniczny podbój

W pod koniec lata 2013 r. GPW podpisała umowę nabycia 30 proc. udziałów w Aquis Exchange Ltd., wielostronnej platformy ruchu z siedzibą w Ogromnej Brytanii. Platforma Aquis zadebiutowała ze swoją ofertą w europejskim rynku 26 listopada 2013 r. W krytycznej fazie firma udostępniła szansę handlu akcjami największych spółek z Wielkiej Brytanii, Francji oraz Holandii.

Weszliśmy do awangardy światowych giełd

Prezes zarządu GPW, Adam Maciejewski

- Inwestycja przy platformę Aquis to (... ) ambitny paneuropejski wzór, mogący w nieodległej przyszłości, z pozostałymi naszymi internacjonalnymi planami, przenieść GPW do wyższej ligi światowych giełd – podkreślił Adam Maciejewski, prezes zarządu GPW.

Nowy system i indeks

Za sukces władze GPW uznały wprowadzenie nowego systemu transakcyjnego UTP (Universal Trading Platform). Pozwolił on w rozszerzenie segmentu rynku narzędzi pochodnych. Oferta GPW pozostała wzbogacona o takie nazwy instrumentów, jak kontakty terminowe na stawki referencyjne WIBOR oraz obligacje skarbowe. - Wdrażając UTP, weszliśmy do odwiedzenia awangardy światowych giełd a mianowicie stwierdził Maciejewski.

We wrześniu zadebiutował nowy naczelny indeks warszawskiej giełdy WIG30. W jego skład trafia 30 największych i w najwyższym stopniu płynnych spółek GPW. Umożliwia on - według a mianowicie lepiej odzwierciedlić wzrost naszej gospodarki, jej strukturę sektorową oraz dynamiczny rozwój naszego rynku kapitałowego na przestrzeni ostatnich lat.

Koniec z groszówkami

Słaby skraj słabego roku. To był najgorszy grudzień w relacji WIG20

W grudniu podjęto decyzje regulujące obszar tak zwane. spółek groszowych notowanych na głównym rynku GPW. "Zmiany mają na celu stopniową eliminację problemu notowania spółek, których kurs w długim okresie kształtuje się poniżej określonego progu groszowości, i w efekcie mają nakłonić notowane korporacji do przeprowadzenia działań zmieniających ten stan rzeczy" - napisała GPW w komunikacie.

Pod koniec roku zarząd giełdy podjął uchwałę zmieniającą politykę dywidendową spółki. Począwszy od podziału zysku zbytnio rok obrotowy 2013, GPW będzie dążyła do wypłaty dywidendy w stopniu pomiędzy 30 proc. a 50 proc. skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej GPW. Wcześniej podstawą wypłacanej dywidendy był zysk jednostkowy GPW. W ciągu ostatnich trzech lat GPW wypłaciła swoim akcjonariuszom niedaleko 230 mln zł, co daje średnioroczną stopę dywidendy na poziomie 4, 2 proc.

Niewielkie modyfikacje, wysokie obroty

Jak podliczyła GPW, główne indeksy zakończyły 2013 r. stosunkowo niewielkimi zmianami. Roczna zmiana indeksu WIG30 wyniosła -1, 8 proc., a WIG20 -7, 0 proc.. Indeks WIG30TR, który jest obliczany z uwzględnieniem dochodów z akcji, odnotował wzrost o 2, 9 proc.. Duży postęp zanotowały natomiast indeksy mniejszych spółek mWIG40 oraz sWIG80. Pierwszy wzrósł o 31, 1 proc., drugi powiększył swoją wartość aż na temat 37, 3 proc..

GPW odnotowała w przeszłym roku zdecydowanie wyższą wartość obrotów akcjami. Średnie obroty na sesję na Głównym Rynku wyniosły 891 mln zł, były one wyższe o 18%. Na NewConnect obroty obniżyły się o 17, 6%, do trzech, 8 mln zł na sesję.

Bezrobocie w Polsce spada. Wynosi tylko 9, 6 procent