GUS: Produkcja przemysłowa rośnie. Dobrze od prognoz  Informacje

GUS: Produkcja przemysłowa rośnie. Lepiej od prognoz

Produkcja przemysłowa w kwietnio 2014 r. wzrosła na temat 4, 1 proc. dwanaście miesięcy do roku, a po porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła o 2, dziewięć proc. To wynik wartościowszy od oczekiwań analityków, tobie spodziewali się wzrostu produkowaniu w tempie 3, 5 proc. Według danych GUS produkcja w minionym miesiącu wzrosła w 24 działach gospodarki na 34 klasyfikowane.

"W stosunku do odwiedzenia stycznia ubiegłego roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 24 (spośród 34) działach przemysłu, m. in. przy produkcji mebli – o 16, 2 proc., towarów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o czternaście, 4 proc., z gumy i tworzyw sztucznych – o 12, 5 proc., urządzeń elektrycznych – na temat 12, 0 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 10, 7 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 8, jednej proc. oraz koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 7, 4 proc. " - napisano w komunikacie GUS.

W stosunku do stycznia ubiegłego roku wzrost produkowaniu sprzedanej odnotowano m. in. w produkcji mebli – o 16, 2 proc., wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 14, 4 proc., wraz z gumy i tworzyw chemicznych – o 12, pięć proc.

GUS

Gdzie spadki?

Dodano, hdy "spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku wystąpił w 10 działach, m. in. w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – na temat 7, 5 proc., w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 6, 5 proc., chemikaliów i wyrobów sztucznych – o 2, 8 proc. oraz w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 1, 9 proc. ".

W styczniu spadła liczba mieszkań oddanych do użytku

GUS podał w środę, że produkcja sprzedana przemysłu przy cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących poniżej dziewięciu osób) była przy styczniu o 4, 1 proc. wyższa niż poprzednio rokiem i o dwa, 9 proc. wyższa w porównaniu z grudniem ubiegłego roku kalendarzowego.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 6, 3 proc. lepszym niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i o 2, 3 proc. wyższym w zależności od z grudniem minionego roku.

Stabilnie w budownictwie

W budownictwie produkcja w styczniu 2014 r. spadła licząc rok do odwiedzenia roku w dwóch działach, a w jednym była stabilna - poinformował w środę Główny Urząd Statystyczny.

"W porównaniu ze styczniem ub. roku spadek produkcji odnotowano w jednostkach, których podstawowym rodzajem funkcjonowania jest budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej a mianowicie o 10, 1 proc., w zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi a mianowicie o 2, 0 proc., a w podmiotach specjalizujących się we wznoszeniu gmachów wartość robót utrzymała się w stopniu ubiegłorocznym" - napisano w komunikacie GUS.

Według wstępnych danych GUS produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie państwa przez przedsiębiorstwa budowlane na temat liczbie pracujących powyżej dziewięciu osób, była w kwietniu br. niższa o trzy, 9 proc. niż zanim rokiem

Spadek cen

Ceny produkcji przemysłowej w styczniu 2014 roku spadły o 0, 9 proc. rdr, a w ujęciu czestym ceny produkcji wzrosły o 0, 1 proc. - podał w środę GUS.

Opinie ekspertów

Dyrektor Biura Polskiego Związku Funduszy Pożyczkowych (PZFP) Piotr Rogowiecki twierdzi, że dane GUS "należy uznać za słabowite i to pomimo tegoż, że układ dni roboczych był mniej korzystny niż rok temu. Roczna dynamika wzrostu jest wyraźnie gorsza od grudniowej".

Pensje w górę o trzy, 4 proc. To w tej chwili średnio 3800 złotych

Podkreślił, że w grudniu dodatnią dynamikę odnotowano przy 30 z 34 sekcji. Natomiast w styczniu wyłącznie w 24. - Objaśnia się więc, że w niemal co trzecim oddziale nastąpił spadek produkcji a mianowicie ocenia. - Trudna pozycja panuje na rynku węgla oraz wyrobów farmaceutycznych a mianowicie uważa i zaznacza, że mowa o danych zbyt jeden miesiąc i niełatwo jest wyciągać daleko idące komentarze.

- Musimy studzić pojawiające się w wybranych kręgach bardzo optymistyczne prognozy. Ożywienie gospodarcze znajduje się w początkowej fazie, a polski przemysł jest przy znacznym stopniu uzależniony od czasu zamówień zagranicznych. Potrzebujemy pilnego impulsu popytowego z sektorze wewnętrznego - podkreśla.

Różnica zdań

Inne wyobrażenie o środowych danych GUS ma główna ekonomistka Agencji bankowej Pocztowego Monika Kurtek.

- Wzrost produkcji sektora przemysłowego nie odbiegał przy styczniu znacząco od naszych oczekiwań. Dynamika rok do roku była niższa od czasu zanotowanej w grudniu, tymczasem jednak i baza odniesienia z okresu analogicznego 2013 r. nie była w styczniu już tak korzystna jak miesiąc wcześniej. Pewien dzień roboczy więcej w stosunku do stycznia 2013 r. nie zdołał tego efektu zniwelować - uważa Kurtek.

- Opublikowane w środę dane GUS można powszechnie podsumować jako nie najgorsze i dające nadzieję dzięki dalsze przyspieszenie tempa wzrostu PKB w pierwszym trymestrze br., już do wyżej 3 proc. rok aż do roku - twierdzi.

Gaz w górę o 73 proc. Ukraińcy zapłacą większą ilość już od maja Informacje