Dorabiasz na L4? Stracisz zasiłek chorobowy. Paweł Blajer powiada dlaczego  Informacje

Dorabiasz na L4? Stracisz zasiłek chorobowy. Dawid Blajer mówi dlaczego

Utrata prawa do zasiłku chorobowego w przypadku robienia odpłatnej pracy, nawet po niewielkim wymiarze i bez względu na cel tej pracy, jest zgodna wraz z konstytucją - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.

- Jeżeli mimo pozostawania na zwolnieniu lekarskim pracownik wykonuje pracę stanowiącą źródło jego dochodu, wówczas a mianowicie niezależnie od charakteru naszej aktywności zarobkowej - niedostatek jest konstytucyjnego uzasadnienia na rzecz alimentowania takiej osoby przez całe społeczeństwo - mówił w uzasadnieniu orzeczenia sędzia TK Marek Zubik.

Będzie pozew zbiorowy ws. zmian w OFE. "To wywłaszczenie"

Trybunał zajął się uregulowaniem z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w wypadku choroby i macierzyństwa, zgodnie z którym "ubezpieczony wykonujący w okresie orzeczonej niezdolności do pracy pracę zarobkową lub wykorzystujący zwolnienie od momentu pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia traci prawo do zasiłku chorobowego za cały okres tego zwolnienia".

Będą zwroty zasiłków?

Skargę konstytucyjną w sprawie skierowała do TK kobieta, której ZUS nakazał zwrot więcej niż 17 tys. zł wypłaconego zasiłku chorobowego. Sądy obu instancji w 2010 r. oddaliły jej odwołania, ponieważ uznały, że wykonywała kobieta pracę w okresie niezdolności do pracy.

Tusk: Obniżamy progi ostrożnościowe. To dobrze wpłynie na reputację Polski

Kobieta argumentowała, że robione przez nią w okresie zwolnienia poradnictwo prawne a mianowicie dwa razy w tygodniu po 1, 5 pory - nie było sprzeczne z celem tego zwolnienia lekarskiego. Reprezentujący skarżącą mec. Waldemar Leśniewski wskazywał, hdy dla jego klientki - która była wówczas w sytuacji stresu pourazowego a mianowicie wykonywana w ramach umowy zadania praca miała charakter terapeutyczny i była zalecana przez lekarzy.

O poważanie przepisu w tej dziedzinie za niekonstytucyjny wnosił też prokurator ogólny. Z kolei Sejm chciał umorzenia postępowania bądź uznania regulacji za zgodną wraz z konstytucją. Reprezentująca Sejm poseł Barbara Bartuś mówiła, że warunkiem otrzymywania świadczenia nie jest rezygnacja z robocie, tylko z jej zarobkowego charakteru. Dodała, że honorarium pobierane przez skarżąca "nie było kwotą symboliczną".

Nie można pracować

TK orzekł, że konstytucyjna jest regulacją, stanowiącą podstawę straty prawa do zasiłku chorobowego ubezpieczonego, który w czasie niezdolności do pracy wykonywał pracę zarobkową, uzyskując honorarium przekraczające minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę. Taki zakres wtorkowego orzeczenia wynika a mianowicie jak uzasadniał TK - z okoliczności tej sprawy.

Sędzia Zubik zaznaczył, że przesłanką prawa do odwiedzenia zabezpieczenia społecznego jest "brak środków utrzymania obywateli niezdolnych do pracy, m. in. z uwagi na chorobę". Dodał, że świadczenie chorobowe jest detalem "solidarnościowego systemu zabezpieczenia społecznego".

Przypomniał, że uprawnienie do zabezpieczenia społecznego dotyczy osób, które nie będą w stanie same pozyskiwać środków na swe utrzymanie. Wskazał też, że zredukowanie kręgu uprawnionych do takiego świadczenia wyłącznie do osób, które pozostają bez jakiegokolwiek źródła utrzymania, jest decyzją ustawodawcy. Wprawdzie - jak dodał TK - ustawodawca może zmodyfikować przepis uwzględniając szczególny cel pracy zarobkowej realizowanej przez osoby pozostające dzięki zwolnieniu lekarskim, ale niedostatek wprowadzenia takiej regulacji odrzucić oznacza jednak naruszenia konstytucji. Wyrok TK jest końcowy.

Grecja. Strajk pracowników hoteli przeciwko reformom rynku pracy Ze świata