Usuwanie nieporozumień związanych z finansami łańcucha dostaw

Usuwanie nieporozumień związanych z finansami łańcucha dostaw
16 października 2020
Category: Całym Świecie

Chociaż na całym świecie rośnie wykorzystanie finansowania łańcucha dostaw, niektórzy eksperci twierdzą, że zamieszanie w tym temacie może utrudniać szybsze przyjęcie przez firmy. 1,2 Globalne forum ma na celu wyjaśnienie niektórych niejasności poprzez zdefiniowanie wspólnej terminologii dotyczącej finansów łańcucha dostaw i promowanie jej stosowania na całym świecie.

Finansowanie łańcucha dostaw może zwiększyć przepływy pieniężne i płynność w handlu międzynarodowym. Istnieje kilka odmian modelu finansowania łańcucha dostaw, ale podstawowym założeniem jest to, że dostawcy sprzedają swoje „wierzytelności” bankom lub innym dostawcom usług finansowych (często nazywanych „faktorami”). W zamian dostawcy uzyskują szybszy dostęp do pieniędzy, które są im winni, co pozwala im wykorzystać je na kapitał obrotowy, a kupujący generalnie mają więcej czasu na spłatę.

Według McKinsey & Company istnieje znaczny potencjał szerszego zastosowania finansowania łańcucha dostaw, z szacowanymi na 2 biliony USD łatwo finansowalnymi zobowiązaniami na całym świecie. 3 Jednakże, chociaż oczekuje się, że wykorzystanie finansowania łańcucha dostaw będzie nadal rosło, tylko około jednej dziesiątej rynku jest obecnie wykorzystywana, twierdzi firma konsultingowa w zakresie zarządzania. 4

Niektórzy eksperci twierdzą, że zamieszanie jest jednym z czynników powstrzymujących firmy przed korzystaniem z finansowania łańcucha dostaw, a brak standardowej terminologii przyczynia się do tego zamieszania. „Szybki i w dużej mierze nieskoordynowany rozwój [finansowania łańcucha dostaw] na całym świecie doprowadził do tego, że praktycy używają szeregu różnych terminów do opisania tych samych technik i procesów” – twierdzi Alexander R. Malaket, zastępca szefa Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Izby of Commerce (ICC) Banking Commission. „Na przykład„ finansowanie zobowiązań ”,„ faktoring odwrotny ”,„ potwierdzanie ”,„ zatwierdzanie płatności, finansowanie ”,„ potwierdzone zobowiązania ”,„ zobowiązania handlowe ”,„ finansowanie dostawców ”. i „finanse łańcucha dostaw” zostały użyte do opisania tej samej techniki lub rozwiązania ”. 5

Aby wyjaśnić to zamieszanie, ICC i inne grupy biznesowe, które tworzą Globalne Forum Finansowania Łańcucha Dostaw, zaproponowały standardowe definicje w dokumencie opublikowanym w 2016 r. 6 Forum kontynuowało lobbowanie za ich przyjęciem w tym roku w miejscach, w tym w Komisji Europejskiej 7 oraz szczyt finansów łańcucha dostaw ICC w Londynie w maju. 8 Poszukuje również wkładu do dalszego rozwijania definicji.

Publikacja forum mówi, że obecna niespójność w definicjach i nazewnictwie stwarza poważne problemy. Zgodnie z dokumentem „Ta kwestia ma bezpośrednie konsekwencje dla rachunkowości i regulacji struktur finansowania łańcucha dostaw, a co za tym idzie, wpływa na wchodzenie na rynek i zaangażowanie tradycyjnych, jak i wschodzących dostawców rozwiązań SCF [finansowania łańcucha dostaw]”.

Jednak, jak zauważył Malaket z ICC, „Opublikowanie nowej terminologii to tylko pierwszy krok” „następnym wyzwaniem będzie zapewnienie ich jak najszerszego przyjęcia przez branżę” 9. definicje „będą musiały zostać szeroko przyjęte przez branżę, jeśli będą miały jakąkolwiek szansę na pozbycie się istniejącego zamieszania na rynku”. 10 W publikacji zasugerowano jednak, że niektórzy dostawcy usług finansowych i platform technologicznych mogą niechętnie rezygnować ze swoich istniejąca terminologia. Niedawno, World Supply Chain Finance Report 2017 zauważył, że „Definicja finansowania łańcucha dostaw przedstawiona przez ICC jest wciąż młoda i jest możliwe, że w przyszłości zobaczymy większą zgodność z tą konkretną definicją” 11.

Co to jest finansowanie łańcucha dostaw?

Dokument zawierający szczegółowe definicje Forum klasyfikuje i definiuje wiele rodzajów finansowania łańcucha dostaw. Zawiera proponowaną definicję wysokiego poziomu finansowania łańcucha dostaw: – stosowanie praktyk i technik finansowania i ograniczania ryzyka w celu optymalizacji zarządzania kapitałem obrotowym i płynnością inwestowaną w procesy i transakcje łańcucha dostaw. [Finansowanie łańcucha dostaw] jest zwykle stosowane do handlu otwartego i jest uruchamiane przez zdarzenia w łańcuchu dostaw. Widoczność podstawowych przepływów handlowych przez dostawcę (-ów) finansowania jest niezbędnym elementem takich uzgodnień finansowych, które może umożliwić platforma technologiczna. ”12

Wśród opisanych w dokumencie praktyk finansowania łańcucha dostaw jest faktoring, czyli forma zakupu wierzytelności, w ramach której dostawcy sprzedają swoje wierzytelności (reprezentowane przez zaległe faktury) z dyskontem do firmy finansowej. „Głównym wyróżnikiem faktoringu jest to, że zazwyczaj dostawca usług finansowych staje się odpowiedzialny za zarządzanie portfelem dłużników i ściąganie spłaty należnych mu wierzytelności”, dodaje dokument. 13

Faktoring to szybko rozwijająca się praktyka, zgodnie z globalnym badaniem finansowania handlu przeprowadzonym przez ICC z 2016 r., W którym stwierdza się, że „Faktoring i odmiany produktu przewodziły ekspansji finansowania handlu i łańcucha dostaw w ostatnich latach” 14.

Mimo to, ponieważ wzrost handlu międzynarodowego w 2015 r. Był opóźniony, finansowanie łańcucha dostaw wzrosło ogółem tylko o 1,1%, znacznie wolniej niż średni roczny wzrost o 10% obserwowany w poprzednich dwóch dekadach, wynika z ankiety. Oczekuje się, że nowa ankieta poinformuje o ostatnich zmianach w finansowaniu, wydajności i definicjach łańcucha dostaw w czerwcu 2017 r.

Podczas gdy terminologia dotycząca finansowania łańcucha dostaw jest złożoną kwestią, finansowanie łańcucha dostaw jest tylko podzbiorem finansowania handlu, który obejmuje również akredytywy, pobieranie rachunków, gwarancje bankowe, pożyczki handlowe i kredyt kupiecki w transakcjach na otwartym rachunku, gdzie kupujący jest po prostu określony termin zapłaty za dostarczone towary i usługi. Oprócz potencjalnych złożoności oczekuje się również pojawienia się nowych form finansowania łańcucha dostaw.

Jeśli usunięcie zamieszania ułatwi wzrost na rynku finansowania łańcucha dostaw, zwolennicy twierdzą, że zarówno dostawcy, jak i nabywcy mogą skorzystać na tym – szczególnie w miarę wzrostu automatyzacji finansów. „Tam, gdzie mali dostawcy walczą o prosperowanie, a nawet przetrwanie z powodu problemów z przepływem gotówki spowodowanych opóźnieniami w płatnościach, interesy kupującego mogą być zagrożone” – powiedział jeden z dostawców platformy. „Dzięki współpracy z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań finansowych i technologii cyfrowych, które promują widoczność łańcucha dostaw, zarówno nabywcy, jak i dostawcy zapewnią krótkoterminowe zyski -„ korzyści w zakresie przepływów pieniężnych ”i długoterminowe korzyści -„ odporność łańcucha dostaw ”15.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy