US Bank National Association

17 lutego 2021
Godne uwagi ceny RRSO W porównaniu z innymi 0,01 % 1,00 % → 0,10 % 0,95 % → 0,20 % 1,00 % → 0,80 % 1,30 % → 3,95 % 2,80 % → 3,79 % 2,37 % →NA 2,79 % →
Oszczędności 1-roczna płyta CD 2-letnie CD 5-letnia płyta CD 30-letni kredyt hipoteczny 15-letni kredyt hipoteczny HELOC
 • Przegląd
 • Stawki depozytówStawki pożyczkiGałęzieSzczegóły finansoweFAQsOpiniePrzegląd 2020

  Ogólne informacje bankowe

  US Bank National Association jest instytucją ubezpieczoną w ramach FDIC z siedzibą w Cincinnati w stanie Ohio. Został założony w 1863 roku i ma aktywa o wartości około 533,13 miliardów dolarów. Klienci mogą otworzyć konto w jednym z 3249 oddziałów. Ubezpieczony FDIC tak Certyfikat FDIC # 6548 Data ustanowienia 1863 Majątek 533,13 miliarda dolarów Pożyczki 316,71 miliarda dolarów Depozyty 405,82 miliarda dolarów Kapitał 51,22 miliarda dolarówAby uzyskać bardziej szczegółową analizę kondycji finansowej US Bank National Association i opis znaczenia tych liczb, odwiedź sekcję „Informacje finansowe.

  Stawki depozytów – 8 października 2020 r

  Twoja aktualna lokalizacja: Nowy Jork, NY 10007 Sprawdzanie stawek RRSO MIN OPŁATA Łatwe sprawdzanie0,00%1500 $6,95 $Dowiedz się więcej Pokaż mniej Sprawdzanie platyny0,00%0 USD24,95 $Dowiedz się więcej Pokaż mniej Pakiet Gold Checking0,25%0 USD14,95 $Dowiedz się więcej Pokaż mniejOprocentowanie kredytu – 8 października 2020 r

  Twoja aktualna lokalizacja: Nowy Jork, NY 10007

  Miesięczne płatności za produkty hipoteczne opierają się na kwocie pożyczki w wysokości 200 000 USD. Miesięczne spłaty kapitału własnego domu opierają się na kwocie pożyczki w wysokości 50 000 USD. Miesięczne spłaty kredytu samochodowego opierają się na kwocie pożyczki w wysokości 25 000 USD. Stawki dla każdego produktu opierają się na różnych czynnikach, w tym na zdolności kredytowej i kwocie pożyczki. Aby uzyskać szczegółowe informacje, skontaktuj się z pożyczkodawcą. Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.

  Gałęzie

  Oddziały i lokalizacje US Bank National Association w Twojej okolicy. Wprowadź inny kod pocztowy, aby znaleźć oddziały i lokalizacje dla dowolnej okolicy w Stanach Zjednoczonych.

  Twoja lokalizacja:

  Nowy Jork, Nowy Jork

  Lokalizacje US Bank National AssociationSzczegóły finansowe
  Analiza wskaźnika US Bank National Association
  Poniższe wskaźniki i dane pomogą Ci lepiej zrozumieć kondycję finansową US Bank National Association. Dane są dostarczane przez FDIC. Wszystkie banki wymienione na BestCashCow.com są ubezpieczone przez FDIC. Żaden deponent nigdy nie stracił depozytów, które mieściły się w granicach ubezpieczenia FDIC.

  Stosunek Teksasu US Bank National Association Średnia bankowa w USA 5,39%6,94%Wskaźnik Texas Ratio porównuje aktywa zagrożone banku (kredyty zagrożone i posiadane nieruchomości) z jego materialnym kapitałem własnym i rezerwami na straty kredytowe. Niższy wskaźnik Teksasu wskazuje na lepsze pokrycie trudnych kredytów. Im bliżej wskaźnika Texas Ratio do 1 do 1 lub 100%, tym mniej kapitału i rezerw bank musi wchłonąć straty kredytowe.

  Na dzień 31 marca 2020 r. US Bank National Association miało 3 025 398 000 USD w postaci pożyczek długoterminowych i 70 359 000 USD w posiadanych nieruchomościach. Aby pokryć te potencjalne straty, miał 51 218 554 000 USD w kapitale własnym i 6 216 017 000 USD w rezerwach na straty kredytowe. To daje wskaźnik Texas Ratio na poziomie 5,39%.

  Zwrotu z kapitału US Bank National Association Średnia bankowa w USA 9,08%7,80%US Bank National Association ma zwrot z kapitału własnego na poziomie 9,08% w porównaniu ze średnią BestCashCow wynoszącą 7,80%. Zwrot z kapitału mierzy efektywność banku, który zarabia na swoim kapitale. Bank o niezmiennie wysokim ROE można uznać za dobrze zarządzany. Bank o stale niskim ROE można uznać za słabo zarządzany.

  Kapitalizacja US Bank National Association Średnia bankowa w USA 9,61%12,68%US Bank National Association ma kapitalizację na poziomie 9,61% w porównaniu ze średnią BestCashCow wynoszącą 12,68. Kapitalizacja mierzy, ile kapitału własnego bank ma na zabezpieczenie pożyczek i innych aktywów w swoim bilansie. Im wyższa liczba kapitalizacji, tym bardziej bezpieczny jest bank.

  Analiza bilansu Narodowego Stowarzyszenia Banku USANa dzień 31 marca 2020 r. US Bank National Association miało aktywa w wysokości 533 129 091 000 USD, pożyczki w wysokości 316 711 655 000 USD i depozyty w wysokości 405 823 094 000 USD. Długoterminowy wzrost depozytów wskazuje na zdolność banku do pozyskiwania środków na zwiększenie kredytów i aktywów. Wzrost kredytów i aktywów może wzrosnąć lub spaść w zależności od strategii rozwoju banku. Gwałtowne wzrosty i spadki aktywów, depozytów i pożyczek mogą być problematyczne, wskazując na poluzowanie standardów kredytowych lub trudności finansowe prowadzące do ograniczenia akcji kredytowej. Dużą zmianą w tych obliczeniach może być również przejęcie lub fuzja banku.

  Podsumowanie bilansu MAJĄTEK Kasa i salda należne od instytucji depozytowych46,70 miliarda dolarówSalda oprocentowane40,30 miliarda dolarówRazem papiery wartościowe122,15 miliardów dolarówFundusze federalne sprzedały i odkupiły2,81 miliona dolarówKredyty i leasingi netto316,71 miliarda dolarówOdpis na utratę kredytu6,22 miliarda dolarówAktywa na rachunku handlowym5,27 miliarda dolarówLokale bankowe i środki trwałeNAInne posiadane nieruchomości70,36 miliona dolarówWartość firmy i inne wartości niematerialne12,48 miliarda dolarówWszystkie inne aktywa26,09 miliarda dolarów Aktywa ogółem 481,91 miliarda dolarów ZADŁUŻENIE Suma depozytów405,82 miliarda dolarówOprocentowane depozyty313,68 miliardów dolarówDepozyty składane w biurach krajowych377,11 miliarda dolarów% ubezpieczonych (szacunkowa)41,02%Zakup funduszy federalnych i umowy odkupu1428,53 mln USDZobowiązania handlowe1 392,21 mln USDInne pożyczone środki55,08 miliarda dolarówZadłużenie podporządkowane3,85 miliarda dolarówWszystkie inne zobowiązania14,34 miliarda dolarów Zobowiązania ogółem 481,91 miliarda dolarów Kapitał własny 51,22 miliarda dolarówPodsumowanie rachunku zysków i strat DOCHODY I KOSZTY Całkowity dochód z odsetek4,09 miliarda dolarówCałkowity koszt odsetek814,88 mln USDWynik z tytułu odsetek3,27 miliarda dolarówRezerwa na straty kredytowe i leasingowe1033,81 mln USDCałkowity dochód pozaodsetkowy2,32 miliarda dolarów Całkowity koszt poza odsetkami3,18 miliarda dolarów Dochód operacyjny netto przed opodatkowaniem1371,43 mln USDProfil kredytu bankowego?

  Trzy główne typy pożyczek w portfelu pożyczek US Bank National Association to kredyty komercyjne i przemysłowe, pożyczki mieszkaniowe 1-4 rodzinne oraz nieruchomości komercyjne.

  W porównaniu z innymi bankami w Ohio, US Bank National Association ma znacznie wyższy procent kredytów na karty kredytowe, pożyczki komercyjne i przemysłowe w swoim bilansie, co może wskazywać na specjalizację w tym obszarze pożyczek.

  Uwaga: procenty mogą nie sumować się do 100% z powodu zaokrąglania i podwójnej kategoryzacji niektórych rodzajów pożyczek. Wszystkie dane z FDIC.Dodatkowe informacje o tej tabeli.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy