Ulgi podatkowe i odliczenia

17 lutego 2021

Dowiedz się o ulgach podatkowych, przywilejach i zachętach. Obejmuje to wiele zmian w kredytach i potrąceniach zatwierdzonych pod koniec ubiegłego roku. Większość z nich działa wstecz do 2018 r. I obejmuje okres do 2020 r.

Na tej stronie
 • Cięcia podatkowe i aktualizacje ustawy o zatrudnieniu na 2019 r
 • Ulga podatkowa na podatek dochodowyKorzyści podatkowe dla edukacjiZachęty do opodatkowania energiiUlgi podatkowe w sytuacjach katastrofOdliczenia podatku federalnego od darowizn na cele charytatywneCięcia podatkowe i aktualizacje ustawy o zatrudnieniu na 2019 r

  Ustawa o cięciach podatkowych i zatrudnieniu z 2017 r. Wprowadziła duże zmiany w sposobie obliczania przez rząd podatków dochodowych. Większość zmian weszła w życie w zeszłym roku i dotyczyła Twojego federalnego zeznania podatkowego za 2018 rok. Jednak w tym roku weszło w życie kilka zmian, które po raz pierwszy dotyczą Twojego zwrotu z 2019 roku. Urząd Skarbowy dokonał również korekt z tytułu inflacji w niektórych odliczeniach, kredytach i przedziałach podatkowych.

  Nowość w 2019: Zniesiono opłatę na podstawie ustawy o przystępnej cenieOd roku podatkowego 2019 zniesiony zostaje „mandat indywidualny ustawy o ochronie zdrowia.

  Nowe, wyższe standardowe odliczenia dostosowują się do inflacjiW zeszłym roku prawo prawie podwoiło standardowe potrącenie dla większości zgłaszających. Standardowe odliczenie za rok podatkowy 2019 wynosi

  12200 USD dla osób fizycznych (200 USD więcej niż rok wcześniej w celu uwzględnienia inflacji)

  18350 $ dla głowy rodziny (wzrost o 350 $)

  24 400 USD dla małżeństw składających wnioski łącznie (do 400 USD)

  Standardowe potrącenie a wyszczególnianieOdliczenia obniżają kwotę dochodu, od którego płacisz podatek. Możesz wziąć odliczenie standardowe lub wyszczególnić potrącenia. Twoje standardowe odliczenie może teraz być większe niż suma odliczeń wyszczególnionych. Dowiedz się, jak zdecydować się na potrącenie standardowe lub wyszczególnienie.

  Szczegółowe zmiany dotyczące odliczeń na 2019 rWiele wyszczególnionych odliczeń zostało wyeliminowanych lub ograniczonych w 2018 r. Oto kilka nowych zmian na 2019 r.

  Nowe alimenty i płatności rozwodowe

  Jeśli płacisz alimenty na podstawie umowy o rozwód lub separację utworzonej lub zmienionej w 2019 roku lub później, nie możesz ich odliczyć.

   W roku podatkowym 2019 możesz odliczyć niezwrócone koszty leczenia i stomatologii, które przekraczają 7,5% skorygowanego dochodu brutto, podobnie jak w zeszłym roku.

  Próg miał wzrosnąć do 10% na 2019 r., Ale został zniesiony w ramach nowej ustawy podpisanej pod koniec 2019 r.

  Stawki podatku pozostają takie same jak w 2018 rokuStawki podatkowe spadły w zeszłym roku na mocy nowego prawa podatkowego. Stawki pozostają takie same w tym roku, wahając się od 10% do 37%. Przedziały podatkowe, czyli przedziały dochodów, nieznacznie wzrosły w przypadku inflacji. Sprawdź tę tabelę ze stawkami i przedziałami podatkowymi na rok 2019 i 2018.

  Zwolnienia osobiste i zależne pozostają na poziomie zerowymZostały one wyeliminowane w zeszłym roku. Wcześniej obniżyli Twój dochód podlegający opodatkowaniu o 4 050 USD dla Ciebie, Twojego współmałżonka i osób na Twoim utrzymaniu. Wyższe standardowe odliczenie i wzrost innych kredytów mogą pomóc zrównoważyć utratę zwolnień.

  Ulga podatkowa na dzieci obowiązuje po podwojeniu w 2018 rUlgi podatkowe są lepsze niż odliczenia, ponieważ zmniejszają Twój rachunek podatkowy w przeliczeniu na dolara. Ulga podatkowa na dzieci obniża teraz podatki do 2000 USD na dziecko poniżej 17 roku życia (zmiana ta weszła w życie w zeszłym roku). Obecnie o wiele więcej rodzin kwalifikuje się do ulgi, ponieważ limity dochodu wzrosły do

  200 000 USD dla indywidualnych użytkowników (tyle samo co w zeszłym roku i więcej niż 75 000 USD dwa lata temu)

  400 000 USD za wspólne zgłoszenie małżeństwa (tyle samo co w zeszłym roku i więcej w porównaniu z 110000 USD dwa lata temu)

  Jest to kredyt „podlegający zwrotowi, co oznacza, że ​​możesz odzyskać do 1400 USD na każde dziecko, nawet jeśli Twój podatek za rok 2019 wynosi 0 USD. Aby go otrzymać, musisz wystąpić o ulgę w zeznaniu podatkowym.

  Numer ubezpieczenia społecznego wymagany do ulgi podatkowej na dzieckoKażde dziecko, które ubiegasz się o ulgę podatkową na dzieci, musi mieć teraz numer ubezpieczenia społecznego. Muszą mieć numer przed terminem złożenia zeznania podatkowego (łącznie z przedłużeniami).

  Kredyt dla innych osób na utrzymaniu, utworzony w zeszłym roku, wynosi 500 USDMożesz teraz ubiegać się o kredyt dla innych osób pozostających na Twoim utrzymaniu, w tym dzieci w wieku 17 lat i starszych oraz innych krewnych. Aby się zakwalifikować, osoba pozostająca na utrzymaniu musi być obywatelem Stanów Zjednoczonych, obywatelem USA lub posiadaczem Zielonej Karty Stanów Zjednoczonych.

  Dowiedz się więcej o zmianach w prawie dotyczącym reformy podatkowej w 2017 rAby uzyskać więcej informacji na temat zmian w prawie podatkowym, w tym szczegółowych zmian w zakresie odliczeń podatkowych w zeszłym roku, zobacz:

  Ulga podatkowa na podatek dochodowy

  Jeśli zarabiasz od niskiego do umiarkowanego dochodu, ulga podatkowa na podatek dochodowy (EITC) może ci pomóc, zmniejszając kwotę należnego podatku. Aby się zakwalifikować, musisz spełnić określone wymagania i złożyć zeznanie podatkowe. Nawet jeśli nie jesteś winien żadnego podatku lub nie musisz go składać, nadal musisz złożyć zeznanie, aby kwalifikować się. Jeśli EITC obniży Twój podatek do mniej niż zera, możesz otrzymać zwrot.

  Czy kwalifikuję się do EITC?Kwalifikujesz się do EITC, jeśli:

  Osiągnąłeś dochód i skorygowałeś dochód brutto w pewnych granicach; I

  Spełniasz pewne podstawowe zasady; I

  Spełnij zasady dla osób bez kwalifikującego się dziecka; LUB

  Mieć dziecko, które spełnia wszystkie warunki kwalifikujące dla ciebie lub twojego współmałżonka, jeśli składasz wspólne zeznanie.

  EITC ma specjalne zasady dotyczące:

  Ofiary katastrof ogłoszonych przez prezydenta. Specjalna zasada stworzona dla ofiar poważnych katastrof w 2017 r. Została przedłużona do 2025 r. I działa wstecz do 2018 r. To jedna z wielu nowych zmian podatkowych wprowadzonych w grudniu 2019 r.

  Uzyskaj pomoc dotyczącą EITCSkorzystaj z Asystenta EITC, aby dowiedzieć się:

  Jeśli Twoje dziecko się kwalifikuje

  Jeśli kwalifikujesz się

  Kwota kredytu, jaką możesz otrzymać

  Korzyści podatkowe dla edukacji

  Ulgi podatkowe na edukację mogą pomóc w wielu różnych wydatkach, w tym na naukę w szkole wyższej, podstawowej i średniej.

  Z powodu nowych zmian w prawie podatkowym, ulgi podatkowe na edukację, odliczenia i plany oszczędnościowe, z których mogłeś korzystać w przeszłości, uległy zmianie.

  Dowiedz się, czy kwalifikujesz się do świadczeń edukacyjnychSkorzystaj z interaktywnego asystenta podatkowego, aby sprawdzić, czy przysługują Ci kredyty edukacyjne lub odliczenia. Obejmuje to American Opportunity Credit, Lifetime Learning Credit i odliczenie odsetek od pożyczki studenckiej.

  Kredyty edukacyjneKredyt edukacyjny pomaga opłacić wydatki na edukację poprzez zmniejszenie kwoty, którą jesteś winien w zeznaniu podatkowym. Istnieją dwa rodzaje kredytów edukacyjnych:

  American Opportunity Tax Credit pomaga w pokryciu wydatków podczas pierwszych czterech lat studiów wyższych. Możesz uzyskać maksymalny roczny kredyt w wysokości 2500 $ na uprawnionego studenta. Jeśli kredyt obniży Twój podatek do zera, możesz otrzymać zwrot.

  Kredyt na naukę przez całe życie można wykorzystać na opłacenie czesnego i inne wydatki w kwalifikujących się instytucjach edukacyjnych. Może pomóc w opłaceniu kursów licencjackich, magisterskich i zawodowych. Lub może pomóc w zajęciach podnoszących umiejętności zawodowe. Możesz ubiegać się o zwrot do 2000 $ za zeznanie podatkowe i nie ma ograniczeń co do liczby lat, przez które możesz ubiegać się o ulgę.

  Aby kwalifikować się do tych kredytów, musisz spełniać limity dochodów. I nie możesz ubiegać się o oba punkty dla tego samego studenta i te same wydatki.

  OdliczeniaOdliczenie zmniejsza kwotę dochodu, który podlega opodatkowaniu. W rezultacie odliczenia mogą obniżyć kwotę podatku, który musisz zapłacić.

  Możesz kwalifikować się do odliczenia na podstawie odsetek od kredytu studenckiego.

  Plany oszczędnościowePlany oszczędnościowe na edukację pomagają rodzicom i uczniom oszczędzać na kosztach edukacji podstawowej, średniej i wyższej. Pieniądze, które oszczędzasz lub wycofujesz z planu oszczędnościowego na wydatki na edukację kwalifikowaną, są wolne od podatku. Istnieją dwa rodzaje planów oszczędnościowych:

  Plany 529 to kwalifikowane programy nauczania (QTP) sponsorowane przez stany i uczelnie. Są upoważnieni zgodnie z sekcją 529 Kodeksu Podatkowego. Dzięki tym planom możesz:

  Wpłać z góry lub wpłać środki na konto, aby pokryć kwalifikowane wydatki na szkolnictwo wyższe

  Wypłać do 10000 USD każdego roku na uprawnionego ucznia, aby opłacić czesne w szkołach podstawowych lub średnich (K-12)

  Przenieś lub przenieś środki z planu 529 na konto Achieving a Better Life Experience (ABLE). Z funduszy tych może skorzystać posiadacz rachunku oszczędnościowego lub członek rodziny. Dowiedz się, jak konto ABLE może pomóc osobie niepełnosprawnej w opłacaniu edukacji, zakwaterowania, opieki zdrowotnej i innych kwalifikujących się wydatków.

  Spłacaj do 10 000 USD długów z tytułu kredytu studenckiego. Ta zmiana została uwzględniona w nowej ustawie uchwalonej w grudniu 2019 r.

  Płacić za opłaty, książki, materiały i sprzęt wymagany w ramach kwalifikowanych programów praktyk zawodowych. Jest to również uwzględnione w ustawie SECURE, która jest częścią nowej ustawy.

  Edukacyjne konto oszczędnościowe Coverdell może być wykorzystywane do opłacania kwalifikujących się wydatków na kształcenie w wieku przedszkolnym i wyższym. Możesz wpłacić do 2000 $ rocznie na każdego uprawnionego studenta. W momencie otwarcia konta osoba otrzymująca świadczenia musi mieć mniej niż 18 lat lub mieć specjalne potrzeby.

  Wyłączenia z dochoduNie musisz płacić podatku od płatności, które otrzymujesz od pracodawcy za naukę, książki i materiały potrzebne do kursu, na który się wybierasz. Nie możesz jednak ubiegać się o te wydatki w przypadku innych odliczeń lub kredytów, w tym kredytu na naukę przez całe życie.

  Zachęty do opodatkowania energii

  Zachęty podatkowe związane z energią mogą sprawić, że usprawnienia energetyczne w domu i firmie będą bardziej przystępne cenowo. Istnieją kredyty na zakup energooszczędnych urządzeń i wprowadzanie ulepszeń w zakresie oszczędzania energii.

  Dowiedz się, czy kwalifikujesz się do zachęt stanowych, lokalnych, komunalnych lub federalnych.

  Ulgi podatkowe od energii według stanuZnajdź programy i polityki w swoim stanie, które wspierają energię odnawialną i efektywność energetyczną. Przeszukaj bazę danych dotyczących zachęt państwa na rzecz odnawialnych źródeł energii i efektywności (DSIRE).

  Dowiedz się, czy Twój stan oferuje urlop podatkowy na energooszczędne urządzenia gospodarstwa domowego.

  Energooszczędne ulepszenia domuDomowe kredyty energetyczne pozwalają zaoszczędzić na każdym z poniższych zakupów domu:

  Słoneczne podgrzewacze wody

  Geotermalne pompy ciepła

  Te ulgi podatkowe są ważne do 2021 roku.

  Ulgi w podatku energetycznym na lata 2018-2020Ustawa przyjęta w grudniu 2019 r. Ponownie zezwoliła na wiele ulg w podatku od energii, które wygasły w 2017 r. Działają wstecz do 2018 r. I przedłużono do 2020 r. Lub dłużej. Obejmują kredyty za:

  Domy energooszczędne

  Energooszczędne budynki komercyjne

  Pozabiznesowa własność energetyczna

  Kwalifikowane pojazdy z ogniwami paliwowymi

  Lokal do tankowania pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi

  Zachęty do opodatkowania energii dla biodiesla i odnawialnego oleju napędowego, przedłużone do 2022 r

  Ulgi podatkowe w sytuacjach katastrof

  Internal Revenue Service (IRS) oferuje specjalną pomoc podatkową osobom i firmom poszkodowanym w wyniku poważnej katastrofy lub sytuacji nadzwyczajnej.

  Uzyskaj szybszy zwrot podatku po katastrofieNa obszarze zadeklarowanym przez władze federalne można uzyskać szybszy zwrot pieniędzy, składając zmieniony zwrot. Będziesz musiał zgłosić straty związane z katastrofą w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok.

  Ulga podatkowa w przypadku ostatnich katastrofOdliczenia podatku federalnego od darowizn na cele charytatywne

  Możesz ubiegać się o odliczenie od podatków federalnych, jeśli przekazałeś darowiznę na rzecz organizacji 501 (c) 3. Aby odliczyć darowizny, musisz złożyć załącznik A do formularza podatkowego. Mając odpowiednią dokumentację, możesz odebrać darowizny w postaci pojazdu lub gotówki. Lub, jeśli chcesz odliczyć darowiznę w formie niepieniężnej, musisz również wypełnić formularz 8283.

  Ile możesz odliczyć?Kwota, którą możesz odliczyć od podatków, może nie być równa całkowitej kwocie Twoich darowizn.

  Jeśli przekazujesz przedmioty bezgotówkowe, możesz ubiegać się o godziwą wartość rynkową tych przedmiotów od swoich podatków.

  W przypadku darowizny pojazdu wysokość odliczenia zależy od tego, czy organizacja zatrzymuje samochód, czy też sprzedaje go na aukcji. „Przewodnik dla dawców na temat darowizny pojazdu wyjaśnia, w jaki sposób ustala się wysokość potrącenia.

  Jeśli otrzymałeś prezent lub bilet na wydarzenie, możesz odliczyć tylko kwotę, która przekracza wartość prezentu lub biletu.

  Prowadź ewidencję darowizn na cele charytatywneAby ubiegać się o potrącenia, ważne jest, aby przechowywać rejestr swoich darowizn na rzecz organizacji charytatywnych. Być może nie będziesz musiał wysyłać tych dokumentów wraz z zeznaniami podatkowymi, ale warto je zachować w innych dokumentach podatkowych. Wspólne dokumenty obejmują:

  • Pisemne potwierdzenie darowizn pojazdów
  • Dokumenty bankowe lub pisemne zawiadomienie o darowiznach pieniężnychFormularz 8283 dotyczący odliczeń bezgotówkowychMasz pytanie?

   Zadaj prawdziwej osobie dowolne pytanie związane z rządem za darmo. Otrzymasz odpowiedź lub poinformują, gdzie ją znaleźć.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy