Jak rozliczyć zbyt nieruchomości w PIT?

Sprzedaż nieruchomości, innymi słowy np. domu lub domu, należy zgłosić do urzędu skarbowego. Transakcja ta wydaje się bowiem opodatkowana. W którym formularzu PIT wykazać sprzedaż nieruchomości i jaki podatek należy zapłacić?

Sprzedaż nieruchomości wiąże się z wieloma obowiązkami formalnymi. Akty notarialne, księgi wieczyste, dokumenty urzędowe, wyceny i certyfikaty – te wszystkie papierkowe obowiązki sprawiają, że bardzo często zapominamy o tym, hdy po całej transakcji należy zgłosić ją także do urzędu skarbowego. Zapomnienie na temat fiskusie może nas osiągać cenę sporo nerwów i gotówki.

Sprzedaż nieruchomości po PIT

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) płaci się w sytuacji: uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, w tym sprzedaży:

  • nieruchomości lub ich części,
  • udziału w nieruchomości,
  • spółdzielczego własnościowego prawa do odwiedzenia lokalu mieszkalnego lub użytkowego,
  • prawa do mieszkaniu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawa wieczystego używania gruntów.

Jeśli zbyt nieruchomości nastąpiła po upływie 5 lat od do niej nabycia, to wówczas odrzucić ma obowiązku uiszczenia podatku. Transakcję sprzedaży należy jednak zgłosić do urzędu skarbowego.

WAŻNE: Okres pięć lat nie liczy się kalendarzowo, a dopiero od następnego roku, w którym przyszło zbycie nieruchomości.

PRZYKŁAD: Sprzedaliśmy mieszkanie po lutym 2012 roku, sezon 5-letni zacznie się polegać dopiero w styczniu 2013 r., zatem mieszkanie będziemy mogli sprzedać dopiero po styczniu 2018 r., zaś nie w 2017 r.

Jeśli jednak sprzedaliśmy dom lub mieszkanie przed upływem tego okresu, wówczas należy rozliczyć podatek PIT. W tym celu powinno się złożyć formularz PIT-39.

Sprzedaż nieruchomości – stawka, odliczenia

Sprzedaż nieruchomości jest opodatkowana stawką w wysokości 19 proc. Podatek w takiej wysokości jest odprowadzany od dochodu ze zbytu. Oznacza to, że przychód (kwota uzyskana od kupującego) może być pomniejszony na temat ewentualne koszty.

Takim kosztem jest np. kupno mieszkania. Jeśli sprzedajemy drożej, niż kupiliśmy, to podatek płacimy tylko od nadwyżki. W przypadku osób, które nabyły nieruchomość w trasie spadku lub darowizny, takowego kosztu nie istnieje.

Dodatkowymi kosztami są jeszcze wydatki związane ze sprzedażą, zaś więc np. prowizja mediatora czy koszty notarialne. W koszty możemy też zaliczyć remont, jeśli został pan wykonany na potrzeby sprzedaży mieszkania.

Na rozliczenie się spośród podatku mamy dwa okres. W tym czasie mamy możliwość uzyskane środki przeznaczyć dzięki:

  • zakup nowego mieszkania,
  • remont mieszkania,
  • spłatę innych kredytów hipotecznych, jednak powinny one być zaciągnięte zanim sprzedażą nieruchomości.

WAŻNE: Aby uniknąć płacenia datku, środki uzyskane ze handlu mieszkania muszą być kierowane na własne cele hipoteczne.

Na rozliczenie zbytu nieruchomości są 2 okres. Oznacza to, że nie zaakceptować musimy się spieszyć z decyzją o wykorzystaniu zasobów. Rozliczenia dokonuje się przy takim samym termnie, jakim sposobem rozliczenia rocznego, czyli do samego końca kwietnia danego roku.