billon Solutions - licencja e-money
Billon Solutions - licencja e-money

Spółka Billon Solutions, twórca blockchainowej aplikacji do mikropłatności, otrzymała zezwolenie od KNF w wydawanie pieniądza elektronicznego i świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji pieniądza elektronicznego. Usługi będą świadczone przy użyciu technologii…...