Rola banków inwestycyjnych

17 lutego 2021
Category: Inny Sposób

Banki inwestycyjne służą różnym celom w świecie finansów i inwestycji, w tym gwarantowaniu emisji nowych akcji, obsłudze fuzji i przejęć oraz pełnieniu funkcji doradcy finansowego.

Inne role banków inwestycyjnych obejmują zarządzanie aktywami dla dużych funduszy inwestycyjnych oraz zarządzanie majątkiem osobistym dla zamożnych osób fizycznych. Niektóre z głównych banków inwestycyjnych to Goldman Sachs, JPMorgan Chase i Credit Suisse.

Jak działają banki inwestycyjne

Podstawową funkcją banków inwestycyjnych jest pomoc przedsiębiorstwom w pozyskiwaniu finansowania dłużnego poprzez znajdowanie inwestorów na obligacje korporacyjne. Rola banku inwestycyjnego zaczyna się od doradztwa przed subemisją, a po dystrybucji papierów wartościowych jest kontynuowana w formie porad. Bank inwestycyjny sprawdzi również sprawozdania finansowe spółki pod kątem prawidłowości i opublikuje prospekt wyjaśniający ofertę dla inwestorów, zanim papiery wartościowe zostaną udostępnione do zakupu.

Klientami banków inwestycyjnych są korporacje, fundusze emerytalne, inne instytucje finansowe, rządy i fundusze hedgingowe. Najlepsze banki inwestycyjne są zwykle największe. Im więcej połączeń bank ma na rynku, tym większe prawdopodobieństwo, że osiągnie zysk. Największe banki inwestycyjne mają klientów na całym świecie.

Kluczowe wnioski
 • Rola banków inwestycyjnych obejmuje gwarantowanie emisji nowych akcji, obsługę fuzji i przejęć oraz pełnienie funkcji doradcy finansowego.
 • Banki inwestycyjne pomagają korporacjom w uzyskaniu finansowania dłużnego, znajdując inwestorów na obligacje korporacyjne.Gwarantowanie nowych emisji akcji

  Jedną z głównych ról banku inwestycyjnego jest pełnienie funkcji pośrednika między korporacjami a inwestorami w ramach pierwszych ofert publicznych (IPO). Banki inwestycyjne świadczą usługi ubezpieczeniowe dla nowych emisji akcji, gdy firma podejmuje decyzję o wejściu na giełdę i poszukuje finansowania kapitałowego. Underwriting zasadniczo polega na zakupie przez bank inwestycyjny uzgodnionej liczby akcji nowych akcji, które następnie odsprzedaje za pośrednictwem giełdy.

  Część zadań banku inwestycyjnego polega na ocenie spółki i ustaleniu rozsądnej ceny za oferowanie akcji. IPO, zwłaszcza w przypadku większych firm, zwykle obejmuje więcej niż jeden bank inwestycyjny. W ten sposób ryzyko underwritingu rozciąga się na kilka banków, zmniejszając ekspozycję pojedynczego banku i wymagając relatywnie mniejszego zaangażowania finansowego w pierwszą ofertę publiczną. Banki inwestycyjne działają również jako gwarant emisji obligacji korporacyjnych.

  Role doradztwa finansowego

  Bankierzy inwestycyjni pełnią kilka różnych funkcji doradczych dla swoich klientów. Oprócz obsługi IPO banki inwestycyjne oferują korporacjom doradztwo w zakresie upublicznienia spółki lub pozyskania kapitału w inny sposób. Banki inwestycyjne regularnie doradzają swoim klientom we wszystkich aspektach finansowania.

  Fuzje i przejęcia

  Obsługa fuzji i przejęć jest główną funkcją bankierów inwestycyjnych. Podobnie jak w przypadku IPO, jednym z głównych obszarów wiedzy banku inwestycyjnego jest jego zdolność do oceny wartości ewentualnego przejęcia i ustalenia uczciwej ceny. Bank inwestycyjny może dodatkowo pomóc w ustrukturyzowaniu i ułatwieniu przejęcia, aby transakcja przebiegła tak płynnie, jak to tylko możliwe.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy