Przelew gotówki od doradców Wells Fargo

17 lutego 2021
Category: Można Znaleźć

Wells Fargo Advisors oferuje funkcję zamiatania z trzema opcjami dla klientów, aby uzyskać zwrot z niezainwestowanych sald gotówkowych na swoim koncie – standardowy przelew bankowy, rozszerzony przelew bankowy i przelew pieniężny. Kwalifikowalność zależy od rodzaju rachunku inwestycyjnego i charakteru własności rachunku.

Dowiedz się więcej o aktualnych kursach i zyskach z naszych programów Cash Sweep .

Jak działa nasz program przelewu depozytów bankowych

W przypadku przelewu depozytów bankowych, im więcej aktywów posiadasz u nas, tym wyższe będzie Twoje oprocentowanie dla gotówki zdeponowanej w programie. Inne korzyści obejmują możliwość posiadania do 1 250 000 USD (250 000 USD na deponenta, na ubezpieczony bank dla każdego konta) Federalnej Korporacji Ubezpieczeń Depozytów (FDIC) dla depozytów na koncie Wells Fargo Advisors, gdy depozyty są przechowywane we wszystkich pięciu bankach programu w rozszerzonym Program przelewu depozytów bankowych.

Rozszerzony przelew bankowy do przelewów bankowych jest podstawowym narzędziem do zamiany gotówki dla uprawnionych klientów. Rozszerzona analiza depozytów bankowych obejmuje oprocentowane rachunki depozytowe w stowarzyszonych i niezrzeszonych bankach programu. Rozszerzony przegląd depozytów bankowych zapewni do 1,25 miliona USD ubezpieczenia FDIC (2,5 miliona USD dla wspólnych rachunków z dwoma lub więcej właścicielami). Salda przekraczające 1 250 000 USD (2,5 mln USD w przypadku rachunków wspólnych) w ramach rozszerzonego przelewu bankowego depozytów zostaną zdeponowane w Wells Fargo Bank NA i mogą nie być ubezpieczone przez FDIC.

Standardowy przelew bankowy jest dostępny jako alternatywa dla rozszerzonego przelewu bankowego. Standardowy bankowy przegląd depozytów składa się z oprocentowanych rachunków depozytowych w co najmniej dwóch bankach programu powiązanych z doradcami Wells Fargo („banki stowarzyszone). Standardowy bankowy przegląd depozytów zapewni do minimum 500 000 USD ubezpieczenia FDIC (1 milion USD w przypadku kont wspólnych z dwoma lub więcej właścicielami). Konta zasobów i konta emerytalne w naszych uznaniowych programach doradczych kwalifikują się tylko do standardowego przelewu bankowego, w związku z czym w przypadku takich kont podstawowym środkiem transportu gotówki jest standardowy przelew bankowy. Salda w ramach standardowego przelewu bankowego przekraczające 500 000 USD (1 milion USD dla rachunków wspólnych) zostaną automatycznie zdeponowane w Wells Fargo Bank NA i mogą nie być ubezpieczone przez FDIC.

Dodatkowe informacje znajdują się w dokumencie Wells Fargo Advisors Sweep Features Kwalifikowalność (PDF) * oraz oświadczeniu o ujawnieniu środków pieniężnych (PDF) *.

Ochrona ubezpieczeniowa FDIC dla Programu Lokat Bankowych

Salda zdeponowane w Bankowych Programach Depozytów, wraz z innymi Twoimi depozytami w Bankach Programu, są ubezpieczone przez FDIC do maksymalnej kwoty zgodnie z zasadami FDIC. Depozyty (w tym kwota główna i odsetki) w każdym z banków programu kwalifikują się do federalnego ubezpieczenia depozytów do kwoty 250 000 USD. Różne kategorie własności kont są ubezpieczone oddzielnie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat programów depozytowych i uczestniczących banków programowych, kliknij tutaj.

Jeśli masz inne depozyty w bankach programu poza Bankowymi programami kontroli depozytów, musisz połączyć wszystkie takie depozyty z saldem swojego programu bankowej kontroli depozytów w celu określenia pokrycia FDIC. Jeśli łączne środki zdeponowane w dowolnym banku programu przekroczą obowiązujący limit ubezpieczeniowy FDIC, FDIC nie zapewni środków powyżej limitu. Należy pamiętać, że Ty, a nie Doradcy Wells Fargo, jesteście odpowiedzialni za monitorowanie całkowitej kwoty depozytów w bankach programu w celu określenia zakresu dostępnej ochrony ubezpieczeniowej FDIC. Jeśli spodziewasz się, że suma depozytów w bankach programu, w tym salda za pośrednictwem standardowej bankowej zamiany depozytów lub rozszerzonej bankowej zamiany depozytów, przekracza limity ochrony ubezpieczeniowej FDIC,należy dokładnie rozważyć, czy nie należy zaaranżować bezpośredniej inwestycji kwot przekraczających taki zakres.

Aby pomóc w obliczeniu zagregowanych depozytów i związanej z nimi ochrony ubezpieczeniowej, FDIC posiada elektroniczny kalkulator ubezpieczenia depozytów.

Więcej informacji na temat ochrony ubezpieczeniowej FDIC można znaleźć w Oświadczeniu o wymianie środków pieniężnych (PDF) *.

Zamiana funduszy rynku pieniężnego

Zamiana funduszy rynku pieniężnego automatycznie przenosi niezainwestowane środki pieniężne do funduszu rynku pieniężnego.

Zamiatanie rynku pieniężnego jest domyślną funkcją wrzutu dla niektórych typów rachunków brokerskich wymienionych w tabeli uprawnień oraz dla rachunków dziennych. Wells Fargo Advisors Sweep Features Kwalifikowalność (PDF) *.

Uwaga: Aby dowiedzieć się więcej o tych funkcjach lub ich alternatywach, skontaktuj się ze swoim doradcą finansowym.

Masz pytanie do doradcy finansowego?

Produkty i usługi inwestycyjne są oferowane przez doradców Wells Fargo. Wells Fargo Advisors to nazwa handlowa używana przez Wells Fargo Clearing Services, LLC (WFCS) i Wells Fargo Advisors Financial Network, LLC, Members SIPC, oddzielnych zarejestrowanych brokerów-dealerów i pozabankowe podmioty stowarzyszone Wells Fargo & Company.

Rachunki maklerskie WellsTrade ® są oferowane za pośrednictwem WFCS.

* Do czytania plików PDF potrzebny jest Adobe ® Reader ®. Pobierz Adobe Reader bez żadnych opłat.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy