Plusy i minusy pożyczek HOA

17 lutego 2021

Plusy i minusy pożyczek HOA

Zarządy stowarzyszeń właścicieli domów (HOA) muszą mądrze dysponować pieniędzmi, aby ich społeczność działała sprawnie. Jednak zdarzają się sytuacje, gdy HOA nie ma wystarczającej ilości kapitału na swoich kontach na projekty na dużą skalę lub nieoczekiwane wydatki. W takim przypadku członkowie zarządu mogą zaciągać pożyczki HOA, aby sfinansować te projekty.

Pożyczki HOA to duże przedsięwzięcie dla każdej społeczności. Wpływa nie tylko na finanse HOA, ale może również wpływać na właścicieli domów na poziomie osobistym. Dlatego ważne jest, aby dobrze zrozumieć pożyczki udzielone na HOA oraz ich wady i zalety.

Co to są pożyczki HOA?

Idealnie byłoby, gdyby HOA dysponowało odpowiednimi funduszami operacyjnymi na bieżące wydatki. Powinny mieć także fundusz rezerwowy przeznaczony na projekty usprawniające, przewidywane naprawy i remonty oraz nieprzewidziane wydatki, które mogą pojawić się w przyszłości. Jeśli Twój HOA ma niewystarczający kapitał, zarząd może potrzebować zabezpieczenia pożyczki HOA.

Kiedy HOA zaciąga pożyczkę, bank zapewnia im pieniądze potrzebne do ukończenia bieżących lub przyszłych projektów. Następnie HOA spłaca kwotę pożyczki przez określony czas. Jednak ostatecznie zapłacą więcej z powodu dodatkowych odsetek

Oprócz pożyczek udzielonych na HOA rada może szukać innych źródeł finansowania, takich jak specjalne oceny. Jest to jednorazowa opłata, która obciąża właścicieli domów w większości przypadków. Z tego powodu członkowie zarządu zamiast tego zabezpieczają pożyczki HOA.

Aby dowiedzieć się, czy jest to właściwe posunięcie dla Twojej społeczności, musisz wziąć pod uwagę zalety i wady pożyczek udzielonych na HOA.

Zalety zaciągnięcia pożyczki HOA1. Szybkie finansowanieNawet jeśli Twój HOA ma wystarczające fundusze rezerwowe, zarząd nie będzie chciał ich wyczerpać. Fundusz rezerwowy ma kluczowe znaczenie na wypadek nieoczekiwanych wydatków lub sytuacji kryzysowych. Zamiast tego rada może zwolnić środki z funduszu rezerwowego w mniejszych krokach. Oznacza to, że projekty usprawniające, naprawy lub renowacje mogą zająć więcej czasu.

Jednak zaciągając pożyczkę HOA, będziesz mógł otrzymać pełną kwotę, której potrzebuje społeczność. Będziesz mógł szybko wprowadzić zmiany, czy to naprawa dachu, czy zakup nowego wyposażenia klubu.

2. Niższe opłaty dla właścicieli domówZ punktu widzenia właścicieli domów pożyczki HOA są łatwiejsze w zarządzaniu niż specjalne oceny. W przypadku tego ostatniego właściciele domów są odpowiedzialni za zbieranie funduszy na planowane projekty HOA. Muszą zebrać pieniądze z góry i w krótkim czasie. Może to być niezwykle nierealne i stresujące, zwłaszcza że właściciele domów będą mieli trudności z wymyśleniem dodatkowych opłat za ocenę. W przypadku pożyczki HOA właściciele domów nadal będą doświadczać wzrostu swoich miesięcznych składek, ale będzie to nieznaczny wzrost w porównaniu do specjalnej oceny.

Ponadto, ponieważ pożyczki HOA są spłacane z biegiem czasu, właściciele domów będą musieli wpłacać składki tylko tak długo, jak mieszkają we wspólnocie. Na przykład, jeśli HOA wziął pożyczkę na 15 lat, rodzina, która mieszka w domu tylko przez 10 lat, będzie musiała zapłacić tylko za te lata. Płatności za pozostałe 5 lat zostaną następnie przekazane nowym właścicielom.

3. Bardziej efektywna tablica HOAPożyczka HOA pozwala również na zwiększenie efektywności twojego forum. Mając wystarczający kapitał na kontach HOA, członkowie zarządu będą mogli realizować zaplanowane projekty, takie jak konserwacja infrastruktury i odnawianie nawierzchni podjazdów. Pożyczka HOA może być nawet wykorzystana do zakupu większej ilości ziemi lub opłacenia z góry składek ubezpieczeniowych po obniżce.

Pieniądze z pożyczki HOA można również przeznaczyć na nieprzewidziane wydatki. Na przykład wspólne obszary w społeczności mogą zostać zniszczone podczas sezonu huraganów. Dysponując wystarczającymi środkami, zarząd może w odpowiednim czasie dokonać niezbędnych napraw i remontów.

Jeśli zarząd HOA będzie w stanie dobrze wykonywać swoje obowiązki, właściciele domów będą mogli zobaczyć, że składki, które płacą co miesiąc, są wykorzystywane na poprawę całej społeczności.

Wady zaciągnięcia pożyczki HOA1. Korzystanie z pożyczki HOA z niewłaściwych powodówZaciągając pożyczkę, zadłużasz swoją HOA. W większości przypadków jest to konieczne do utrzymania i utrzymania społeczności. Zaciągnięcie pożyczki HOA może mieć katastrofalne skutki, jeśli użyjesz jej z niewłaściwych powodów.

Pożyczka HOA nie powinna służyć jako wyrównanie miesięcznych opłat. Na przykład, jeśli zarząd HOA obiecał właścicielom domów, że nie podniosą opłat, mogą zaciągnąć pożyczkę, aby pokryć zwiększone koszty operacyjne. Zwróć uwagę, że zadłużenie HOA z tego powodu nie jest dobre na dłuższą metę.

Chociaż nikt tak naprawdę nie chce płacić wyższych składek, zrozumiałe jest, że zarząd będzie musiał w pewnym momencie podwyższyć składki. Ponieważ struktury w społeczności są coraz bardziej zużyte, będą również wymagały większej konserwacji. Niemniej jednak te rosnące koszty operacyjne powinny zostać ujęte w budżecie. Zarząd nie powinien uciekać się do pożyczek HOA na te wydatki.

Pożyczki HOA również nie powinny być wykorzystywane na niepotrzebne wydatki. Właściciele domów po prostu przepłacą za przedmioty lub usługi, których społeczność w ogóle nie potrzebowała. Będziesz zadłużać swoją społeczność bez powodu.

2. Radzenie sobie z zalegającymi właścicielami domówWszystkie HOA będą miały sprawiedliwy udział w właścicielach domów z przestępstwami. Są to członkowie, którzy nie płacą miesięcznych składek na stowarzyszenie. Zaciągając pożyczkę HOA, możesz napotkać opóźnienia i problemy ze spłatą pożyczki.

Spowoduje to większe obciążenie właścicieli lub innych właścicieli domów. W niektórych przypadkach bank może nawet wykorzystać Twoje środki rezerwowe na miesięczne spłaty kredytu. Radzenie sobie z zalegającymi właścicielami domów może również kosztować Cię więcej, jeśli zdecydujesz się podjąć kroki prawne.

Jeśli więc planujesz zaciągnąć pożyczkę HOA, musisz być świadomy zalegających z prawem właścicieli domów. W takim przypadku lepiej byłoby również zdecydować się na specjalną ocenę. Dzięki temu zarząd HOA będzie miał możliwość zidentyfikowania niepłacących członków w ich społeczności. Po uporaniu się z zalegającymi właścicielami domów zarząd będzie miał większą pewność co do zaciągnięcia pożyczki HOA.

3. Zarządzanie pożyczką HOAZaciągnięcie pożyczki HOA nie jest prostym zadaniem. Już samo przygotowanie się do wniosku o pożyczkę wymaga sporego przygotowania. Aby ocenić ryzyko kredytowe i określić oprocentowanie pożyczek HOA, bank poprosi o wiele informacji, takich jak liczba domów / lokali w społeczności, współczynniki zaległości, kwota w płynnej gotówce, ostatnie badanie rezerw, roczne i śródroczne sprawozdania finansowe , zakres planowanego przedsięwzięcia i szacunki wykonawców.

Następnie, po uzyskaniu pożyczki HOA, musisz nią również zarządzać tak, aby spłacać pożyczkę co miesiąc. Biorąc pod uwagę te wymagania i wymagania, na tablicy HOA spoczywa duże obciążenie. Musisz również upewnić się, że rada ma kwalifikacje do spełnienia wszystkich wymagań pożyczkowych HOA. Jeśli nie, zawsze możesz skonsultować się z firmą zarządzającą HOA. Pomogą Ci zadbać o wszystkie finansowe i prawne aspekty Twojej pożyczki HOA.

Czy mój HOA powinien zaciągnąć pożyczkę?Kapitał jest bardzo ważny w utrzymaniu każdej społeczności. Członkowie zarządu HOA muszą mieć w budżecie wystarczającą ilość pieniędzy na codzienne koszty operacyjne, a także rezerwować środki na przyszłe wydatki. Jeśli HOA nie ma wystarczającej ilości pieniędzy, może zabezpieczyć pożyczki HOA. Dzięki lepszemu zrozumieniu tej koncepcji możesz teraz śmiało odpowiadać właścicielom domów, którzy pytają „Czym jest pożyczka HOA? Wyjaśnij wszystkim zainteresowanym stronom, że pozwoli to zarządowi na przeprowadzanie projektów usprawniających, a także regularną konserwację i naprawy.

Zwróć jednak uwagę, że pożyczki udzielone przez HOA mogą zadłużać twoją społeczność. Dlatego ważne jest, aby poznać wszystkie wady i zalety zaciągnięcia pożyczki HOA. Rozważając wszystkie te aspekty, HOA będzie w stanie zdecydować, czy jest to właściwy ruch dla społeczności. Jeśli potrzebujesz więcej informacji, nie wahaj się skontaktować się z firmą zarządzającą HOA.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy