Nagły wysyp incydentów drogowych. Trzy główne przyczyny

Więcej wypadków i większą ilość ofiar na polskich trasach. Po pięcioletnim stałym spadku liczby zdarzeń drogowych i liczby poszkodowanych, w przeszłym roku nastąpił ich pokaźny wzrost - alarmuje Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dlaczego? Czynników jest kilkanaście.

Wzrost niepokojących wskaźników nastąpił we wszystkich ważniejszych parametrach analizowanych przez komisję działającą przy Ministerstwie Infrastruktury. Więcej jest wypadków sumarycznie. Przybyło ofiar śmiertelnych, kontuzjowanych i ciężko rannych.

Źródło: tvn24 Według raz pierwszy od pięciu lat wzrosła liczba incydentów drogowych

W przeszłym roku w Polsce

* doszło do 33. 664 wypadków drogowych (więcej o 697),

* zginęło w nich 3026 ludzi (więcej o 88),

* ciężko rannych jest 12. 109 osób (więcej o 909),

* lekkie rany odniosło 40. 766 uczestników ruchu (więcej o 988),

* doszło też do 406. 622 kolizji (więcej na temat 44. 357).

Źródło: tvn24 W ubiegłym roku wzrosła liczba zabitych w wypadkach

Ubiegły rok przerywa trwającą od czasu 2011 roku stałą tendencję spadkową. Przez wcześniejszych 5 lat liczba wypadków na drodze i poszkodowanych w tych propozycji osób stale malała.

Co takiego stało się w 2016 roku, iż nagle pogorszył się forma bezpieczeństwa na polskich szosach? Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wskazuje na kilka czynników

Unieruchomienie części fotoradarów. "Wyłączenie od 1 stycznia 2016 r. z systemu dozoru nad ruchem drogowym w porządku. 400 urządzeń wykorzystywanych za pośrednictwem straże miejskie i gminne, rejestrujących jazdę z nadmierną prędkością oraz przejazd w czerwonym świetle (część kierujących dowiedziała się o naszym z kilkumiesięcznym opóźnieniem tj. po opublikowaniu i nagłośnieniu przez media wstępnego papieru z badań przekroczeń prędkości w wybranych miejscach, przy których wcześniej ustawione dawny fotoradary) - czytamy w dokumencie przygotowanym przez Wskazówkę.

Częstsze wyjazdy dzięki wypoczynek w Polsce, a nie za granicę. "Znacznie częstszy niż w latach poprzednich wybór na obszar wypoczynku wakacyjnego destynacji w polsce (wynikający z rosnącej ilości zagrożeń na świecie, w szczególności w krajach dotychczas przyciągających turystycznie" - piszą profesjonaliści Rady. Wpływ na potężniejszy ruch na drogach miało też to, co dzieje się na rynkach materiałów. "Stosunkowo korzystne ceny materiałów zachęcające do częstszego podróżowania" - dowodzi Rada.

Fala debiutujących kierowców. "Znaczny przyrost osób uprawnionych do kierowania pojazdami, na temat niewielkim doświadczeniu (... ) Taka sytuacja związana była m. in. z pozostałym przesunięciem terminu wdrożenia świeżych, zaostrzonych przepisów w zakresie szkolenia kandydatów na kierujących pojazdami i doszkalania młodzieży stażem kierowców".

Źródło: tvn24 Wzrost ilości ciężko rannych w przypadkach drogowych

Wyłączenie fotoradarów - kluczowe

"Mam gwoli państwa dobrą wiadomość, fotoradary zostały uruchomione"

Który spośród tych czynników najbardziej wpłynął na pogorszenie bezpieczeństwa? Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wskazuje, że nieczynne fotoradary. I podaje na to konkretne dowody. Mimo powszechnego pogorszenia bezpieczeństwa w 2016 roku spadła liczba śmiertelnych wypadków spowodowanych przez pieszych, a znacząco przybyło wypadków, których sprawcami są posiadacza auta i motocykliści. A w tym miejscu, gdzie KRBRD analizuje podstawy wypadków drogowych, dowiaduje się iż największy wzrost nastąpił w kategorii tych spowodowanych przez nadmierną prędkość.

Z doświadczeń Krajowej Rady Bezpieczeństwa Obrotu Drogowego wynika, że w miejscach ograniczeń prędkości gdzie stoją tylko znaki drogowego, nie stosuje się do odwiedzenia nich 52-61 proc. kierowców. Tam zaś, gdzie stoją fotoradary liczba ignorujących dopuszczalny limit spada do 14-24 proc.

Zalążek: tvn24 Wzrost liczby kontuzjowanych w wypadkach drogowych

Przypomnijmy, z początkiem ubiegłego roku zaczęły obowiązywać prawo, które odebrały samorządom miejscowym i ich strażom miejskim i gminnym prawo użycia fotoradarów. Zostały na trasach tylko urządzenia obsługiwane poprzez Inspekcję Transportu Drogowego. Samorządy chciałyby przekazać inspekcji niewykorzystywane urządzenia, ale inspekcja nie ma zaplanowanego w budżecie tego rodzaju wydatku jak powiększenie bazy używanych przez siebie fotoradarów o wszystkie urządzenia stosowane do tej pory poprzez władze lokalne.

Ostatnio zaczęło się to przekształcać. Inspekcja, która początkowo nie zaakceptować była zainteresowana przejściem powiatowych fotoradarów w Warszawie, ostatecznie przyjęła do eksploatacji wyposażenia użyczone na trzy lata przez miasto. Obecnie są one sukcesywnie uruchamiane.

Wypadki to wielkie straty

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Aliansu Drogowego co roku podsumowuje koszty wypadków drogowych. Wydaje się być to prawny obowiązek dodany na ten organ, ponieważ "każdego roku wypadki jak i również kolizje drogowe naruszają transakcja ekonomiczny państwa i mieszkańcówrezydentów, ponieważ konsumują środki, które teoretycznie mogłyby być przeznaczone na inne cele społeczne, jak np. szkolnictwo, szpitalnictwo".

Choć cytowany raport KRBRD dotyczy 2016 roku kalendarzowego, koszty wypadków za ubiegły rok nie zostały oszacowane. Ze względu an zawiły system liczenia wartości owe rada ma podać poniżej koniec 2017 roku. Przy 2015 roku zaś państwo i obywatele stracili na wypadkach drogowych 48, 6 mld złotych. W liczone przez radę koszty wypadków drogowych wchodzą nie jedynie straty materialne, koszty akcji ratowniczych czy leczenia poszkodowanych. Największy koszt (61 % kosztów wypadków drogowych ogółem) to straty w wytwórczości tytułem śmierci bądź niedyspozycji pracownika w pracy.

Źródło: tvn24 Koszty wypadków drogowych w 2015 roku