Który naród karaibski jest międzynarodowym centrum finansowym

17 lutego 2021
Category: Jeśli Chodzi

Kupno i sprzedaż towarów i usług poza granicami kraju jest nazywany handlem międzynarodowym.Handel międzynarodowy jest kręgosłupem naszego nowoczesnego, komercyjnego świata, ponieważ producenci z różnych krajów starają się czerpać zyski z rozszerzonego rynku, zamiast ograniczać się do sprzedaży we własnych granicach. Istnieje wiele powodów, dla których występuje handel transgraniczny, w tym niższe koszty produkcji w jednym regionie w porównaniu z innym, wyspecjalizowane branże, brak lub nadwyżka zasobów naturalnych oraz gusta konsumentów.

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów handlu międzynarodowego są obecnie niższe koszty produkcji krajów „rozwijających się.Obecnie istnieje wiele obaw związanych z odbieraniem miejsc pracy Stanom Zjednoczonym, krajom członkowskim Unii Europejskiej i innym krajom „rozwiniętym, ponieważ kraje takie jak Chiny, Korea, Indie, Indonezja i inne wytwarzają towary i usługi po znacznie niższych cenach koszty. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i Unia Europejska nałożyły surowe ograniczenia na import z krajów azjatyckich, aby powstrzymać tę falę. Oczywiście firma, która może płacić swoim pracownikom równowartość dolarów dziennie w porównaniu do dolarów za godzinę, ma wyraźną przewagę w sprzedaży. Niemniej jednak amerykańscy i europejscy konsumenci są bardzo zadowoleni z obniżenia kosztów życia, korzystając z tańszych, importowanych towarów.

Chociaż wielu konsumentów woli kupować tańsze towary, część handlu międzynarodowego jest wspierana przez wyspecjalizowany przemysł, który rozwinął się dzięki narodowemu talentowi i / lub tradycji.Na przykład szwajcarskie zegarki nigdy nie będą konkurencyjne cenowo w stosunku do masowo produkowanych zegarków z Azji. Niezależnie od tego, wśród niektórych grup konsumentów istnieje silny rynek, jeśli chodzi o jakość, wytrzymałość, a nawet „snobistyczny urok, jaki oferuje posiadanie zegarka Rolex, Patek-Philippe lub Audemars Piguet. Niemieckie sztućce, angielska porcelana kostna, szkocka wełna, szlachetne francuskie jedwabie, takie jak Hermes i inne tego typu produkty, zawsze trafiają na międzynarodową scenę handlową, ponieważ konsumenci w wielu częściach świata są skłonni wspierać import tych towarów, aby spełnić ich koncepcję że niektóre kraje najlepiej wytwarzają określone towary.

Jednym z największych składników handlu międzynarodowego, zarówno pod względem ilości, jak i wartości towarów, jest ropa naftowa.Całkowity import netto ropy naftowej w 2005 roku wyniósł ponad 26 milionów baryłek dziennie (dane amerykańskiego Urzędu ds. Informacji o Energii) (Uwaga: Import obejmuje ropę naftową, płynny gaz ziemny i produkty rafinowane). Przy ostatnim średnim poziomie 50 USD za baryłkę, co daje 1 USD miliard, trzysta milionów, DZIENNIE. Zasoby naturalne garstki narodów, zwłaszcza narodów OPEC, Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową, są zrzucane na międzynarodową scenę handlową w zawrotnych ilościach każdego dnia, a narody konsumenckie nadal absorbują ten przepływ. Inne zasoby naturalne przyczyniają się do przepływu handlu międzynarodowego, ale żaden z nich nie dotyczy handlu ropą. Diamenty z Afryki, zarówno do celów przemysłowych, jak i jubilerskich, pszenica i inne produkty rolne ze Stanów Zjednoczonych i Australii, węgiel i stal z Kanady i Rosji,wszystkie przepływają przez granice od tych krajów, które mają zasoby naturalne, do krajów, które ich nie mają.

Pomimo skarg na nierównowagę handlową, skutki dla gospodarek krajowych, zawirowania walutowe i utratę miejsc pracy, rzeczywistość dotycząca towarów i usług nieustannie przekraczających granice nie zniknie. Handel międzynarodowy nadal będzie motorem napędowym większości krajów.

Informacje służą wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych i nie należy ich interpretować jako porady finansowej lub prawnej. Nie oznacza to rekomendacji kupna, sprzedaży lub posiadania jakichkolwiek papierów wartościowych. Skontaktuj się z doradcą finansowym.

Money Instructor®

Lekcje dotyczące pieniędzy, plany lekcji, arkusze ćwiczeń, lekcje interaktywne i artykuły informacyjne.

Wielu młodych ludzi kończy studia bez podstawowej wiedzy na temat zarządzania pieniędzmi, zarządzania pieniędzmi, biznesu, ekonomii i inwestowania. Mamy nadzieję, że pomożemy nauczycielom, rodzicom, osobom i instytucjom uczyć tych umiejętności, jednocześnie wzmacniając podstawową matematykę, czytanie, słownictwo i inne ważne umiejętności.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy