Kto otrzyma zasiłek na dziecko, zgłaszając poszkodowanemu współmałżonkowi podatek?

17 lutego 2021
Category: Jeśli Twój

6 wskazówek, jak oszczędzać, korzystając z najpopularniejszych aplikacji do dostarczania posiłków

Formularz alokacji dla poszkodowanego współmałżonka to formularz używany przez IRS do obliczania ulg podatkowych na podstawie indywidualnych dochodów. Dzieje się tak, jeśli Twój wspólny zwrot podatku dochodowego podlega zajęciu i tylko Twój współmałżonek jest prawnie odpowiedzialny za dług. Celem tego formularza jest umożliwienie Ci otrzymania procentowego zwrotu podatku dochodowego od Twojego stanu i federalnego podatku dochodowego. Składasz formularz alokacji poszkodowanego współmałżonka w IRS lub departamencie skarbu swojego stanu.

IRS ustala, jaka część ulgi podatkowej na dziecko powinna zostać przypisana do twojego dochodu, a jaki procent do dochodu twojego współmałżonka, zapewniając, że tylko część kredytu zostanie zajęta.

Ważne wymagania dotyczące archiwizacji

Twój pierwotny status zeznania podatkowego musi być małżeństwem składającym się łącznie w roku podatkowym, za który składasz wniosek o przydział poszkodowanego współmałżonka. Ponadto, jeśli zarówno ty, jak i twój małżonek jesteście prawnie odpowiedzialni za dług, na przykład zajęcie pochodzi z karty kredytowej, w przypadku której jesteście współpożyczkobiorcami lub posiadaczami wspólnego rachunku, nie kwalifikujecie się do alokacji poszkodowanego współmałżonka. O przyznanie alokacji dla poszkodowanego współmałżonka możesz wystąpić tylko wtedy, gdy osiągnąłeś dochód w roku podatkowym, za który składasz przydział i nie jesteś prawnie odpowiedzialny za dług.

Przeliczanie podatków

Aby określić, jaką część ulgi podatkowej na dziecko jesteś uprawniony do otrzymania, IRS ponownie obliczy Twoje federalne zeznanie podatkowe, używając osobnego statusu podatkowego dla małżeństwa. Oznacza to, że IRS przeliczy Twoje podatki i kredyty, w tym ulgę podatkową na dzieci, na podstawie Twoich indywidualnych dochodów. Należy pamiętać, że IRS przelicza podatki w ten sposób tylko dla przydziału poszkodowanego współmałżonka i nie wymaga ponownego składania podatków w ramach innego statusu rozliczenia podatkowego, aby otrzymać procent ulgi podatkowej na dziecko.

Limity ulgi podatkowej na dzieci

Po wyodrębnieniu dochodu, IRS określi wysokość ulgi podatkowej na dziecko na podstawie samego dochodu. Limit dochodu z tytułu ulgi podatkowej na dzieci podlega zmianie w każdym roku podatkowym. Bieżący limit dochodu na rok podatkowy 2017 wynosi 55 000 USD dla małżonków składających osobne zeznania podatkowe. Oznacza to, że jeśli Twój indywidualny dochód przekracza tę kwotę, nie kwalifikujesz się do ulgi podatkowej na dziecko. Na przykład, jeśli ty i twój współmałżonek macie łączny skorygowany dochód brutto w wysokości 100 000 $, twój indywidualny dochód wyniósł 60 000 $, a twój współmałżonek 40 000 $, nie kwalifikowałbyś się do ulgi podatkowej na dziecko.

Od 2018 r. Limit będzie znacznie wyższy: 200 000 USD dla małżeństw składających wnioski w pojedynkę. Więc jeśli ty i twój współmałżonek macie łączny dochód w wysokości 100 000 $, twój indywidualny dochód wynosił 55 000 $, a twój współmałżonek 45 000 $, kwalifikowałbyś się do kredytu począwszy od 2018 r.

Alokacja ulgi podatkowej na dziecko

Jeśli twój dochód kwalifikuje cię do ulgi podatkowej na dziecko, IRS oddzieli twój dochód i dopuszczalne potrącenia od twoich małżonków. Następnie określi procent ulgi podatkowej na dziecko, które może przypisać Twojemu dochodowi, oraz jaki procent ulgi może przypisać dochodowi współmałżonka. Po wykonaniu tej czynności IRS wyśle ​​czek zwrotny lub bezpośredni depozyt na procent ulgi podatkowej na dziecko. Odliczy on procent od ulgi podatkowej współmałżonka na jego zajęcie lub zwrot podatku.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy