Jaki jest cel ubezpieczenia kredytu hipotecznego

17 lutego 2021
Category: Jesteś Winien

Większość pożyczkobiorców zdaje sobie sprawę, że największym składnikiem kosztów ich odwróconej hipoteki HECM są składki ubezpieczeniowe F HA , płacone z góry i co roku. Mniej rozumieją funkcję takiego ubezpieczenia, dlaczego są zobowiązani do jego wykupienia i dlaczego koszt powinien być tak wysoki.

Charakter odwróconych kredytów hipotecznych – nie mają one żadnego okresu obowiązywania i nie wymagają spłaty w miesięcznych ratach – narażają pożyczkodawcę na możliwość niewypłacalności. Zastanów się, co by się stało, gdyby wartość nieruchomości spadła i / lub saldo kredytu wzrosło, tak że odwrócona hipoteka charakteryzowała się ujemnym kapitałem własnym (czyli podwodnym). W takich warunkach sama sprzedaż nieruchomości nie wystarczyłaby na spłatę salda kredytu. Ponieważ odwrócone hipoteki są pożyczkami bez regresu, kredytobiorca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za różnicę.

Kto przyjmuje tę stratę? Możesz się zastanawiać. Zwykle zostałby on zrodzony przez pożyczkodawcę. Jednak ze względu na ubezpieczenie FHA w rzeczywistości to rząd (HUD / FHA) będzie na haku za różnicę. W ten sposób pożyczkodawca może ustanowić odwróconą hipotekę bez obawy o to, co stanie się z wartością nieruchomości i saldem pożyczki.

W zamian za ten spokój, pożyczkobiorcy (a nie pożyczkodawcy, co ciekawe) muszą zapłacić z góry wysoką składkę ubezpieczeniową, zwykle równą 2% wartości nieruchomości. Muszą również rozwidlić dodatkowe 0,5% wartości nieruchomości każdego roku, tak długo, jak długo odwrotna hipoteka pozostaje niespłacona. Oczywiście premia ta nie jest płacona bezpośrednio, ale jest potrącana z kapitału własnego domu i dodawana do salda pożyczki.

Program odwrotnej hipoteki HECM (i składnik ubezpieczeniowy) jest prowadzony przez FHA jako usługa non-profit. W teorii wysokość składki powinna zatem odpowiadać stopie niewypłacalności. Jednak z powodu krachu na rynku mieszkaniowym liczba niespłacanych kredytów hipotecznych wzrosła do tego stopnia, że ​​FHA ledwo ma wystarczające rezerwy ubezpieczeniowe, aby pokryć swoje zobowiązania wobec kredytodawców. Z perspektywy czasu oznacza to, że FHA skutecznie subsydiowała pożyczkobiorców, umożliwiając im wycofanie więcej niż warte były ich domy. W rezultacie FHA już przeniosła się do podniesienia składek ubezpieczeniowych i obniżenia limitów zadłużenia, aby dostosować swoje koszty do realiów rynku mieszkaniowego.

Teraz możesz zrozumieć, dlaczego składki są tak duże (a nawet dlaczego wkrótce będą jeszcze większe). Dzięki ubezpieczeniu nie musisz martwić się wahaniami wartości swojego domu, ani możliwością, że jesteś winien więcej niż wart jest Twój dom. Chociaż jest to niewątpliwie wielka korzyść, niemniej jednak powinieneś również mieć świadomość, że chociaż ponosisz ten koszt, główna korzyść jest zbierana przez pożyczkodawcę, który przyjmuje zerowe ryzyko w pożyczaniu pieniędzy.

Pomyśl o tym, gdy zostaniesz poproszony o przekazanie czeku na składkę ubezpieczeniową FHA.

Jedna odpowiedź na pytanie „Jaki jest cel odwróconego ubezpieczenia hipotecznego?

  1. Eric Jones mówi:

    4 lipca 2011 o 18:43

Dobry artykuł, ponieważ bezpośrednio odpowiedział na moje pytanie, dlaczego ubezpieczenie hipoteczne jest konieczne dla HECM. Artykuł jasno określił czynniki ekonomiczne, które wymuszają konieczność ubezpieczenia.

Masz opinię na temat tego artykułu?

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy