General Electric Credit Union

17 lutego 2021
Category: Numer Konta

Przelewy i płatności

Zrób przelew

Dzięki bankowości internetowej i mobilnej możesz łatwo i bezpiecznie przesyłać pieniądze między swoimi kontami GECU, do innych członków lub do / z kont zewnętrznych, które posiadasz w innych instytucjach finansowych.

Przelewaj środki między kontami wewnętrznymiZachowaj kontrolę nad swoimi finansami dzięki łatwemu transferowi, jednorazowemu lub cyklicznemu, między różnymi kontami GECU w bankowości internetowej lub mobilnej. Przelewy wewnętrzne mogą być wysyłane w czasie rzeczywistym lub zaplanowane na przyszłą datę.

 • Kliknij opcję Dokonaj / zaplanuj przelew w obszarze Przenieś pieniądze .
 • Wybierz konto, które chcesz przenieść fundusze Od , a następnie rachunku Aby kont i daty, a następnie wpisz kwotę, którą chcesz przesłać.Zrób to przelew cykliczny, zaznaczając opcję Powtórz . Następnie wybierz częstotliwość, datę i czas trwania powtarzających się przelewów i kliknij Zapisz .Kliknij Prześlij i Potwierdź .Aby wyświetlić nadchodzące zaplanowane przelewy, kliknij Wyświetl zaplanowane przelewy w obszarze Przenieś pieniądze .Uwaga: jeśli ukryłeś konto, to konto nie pojawi się jako opcja. Jeśli ustawisz przelew przed ukryciem tego konta, nie nastąpi to po ukryciu konta.

 • Kliknij Transfery . (Użytkownicy Androida powinni najpierw kliknąć ikonę menu).
 • Wybierz konto, które chcesz przesłać fundusze Od , a następnie na koncie Do .Wpisz kwotę, którą chcesz przelać.Kliknij Przenieś i potwierdź .Uwaga: przelewy cykliczne nie mogą być konfigurowane ani zarządzane w aplikacji Mobile Banking.

  Transfer środków za pomocą kont zewnętrznychDogodnie przelewaj środki, jednorazowo lub cyklicznie, między kontami depozytowymi w innej instytucji finansowej a kontami depozytowymi GECU (tj. Kontami czekowymi, oszczędnościowymi, HSA i Money Market). W aplikacji mobilnej nie ma możliwości przesyłania środków na / z zewnętrznych rachunków depozytowych. Dowiedz się o dokonywaniu płatności z rachunków zewnętrznych w ramach bankowości internetowej i mobilnej.

  Przelew przez bankowość internetową

 • Kliknij Przelew zewnętrzny dla wpłat w obszarze Przenieś pieniądze .
 • Dodawanie konta zewnętrznego z innej instytucji finansowej, klikając Dodaj nowe konto pod spodem Od i Do dziedzin.Wybierz typ konta, wprowadź pseudonim konta, a następnie wprowadź numer rozliczeniowy i numer konta zgodnie ze wskazaniami; kliknij Dalej .Zweryfikuj konto zewnętrzne na jeden z dwóch sposobów:
  1. Weryfikuj natychmiast: zaloguj się na zewnętrzne konto bankowe, używając danych logowania do konta zewnętrznego, aby zweryfikować własność konta.
  2. Zweryfikuj za pomocą wpłat bankowych: zweryfikuj dwie niewielkie wpłaty przesłane na Twoje konto bankowe w ciągu 1 do 2 dni roboczych. Po zweryfikowaniu Twoje konto zewnętrzne będzie dostępne w opcjach Od i Do podczas przesyłania pieniędzy.Wyświetl poprzednie przelewy lub edytuj / wyświetl zaplanowane przelewy z kontami zewnętrznymi, klikając Przelew zewnętrzny dla depozytów w sekcji Przenieś pieniądze i wybierz zakładkę Czynność .Przelej środki do innego członka GECUZ łatwością wysyłaj środki do innego członka GECU, używając nazwiska i pełnego numeru konta odbiorcy. Jest to świetny sposób na wysyłanie pieniędzy do dzieci na studiach, zwracanie kosztów rodzeństwu, płacenie współpracownikowi lub znajomemu itp. Przelewy z jednego konta członka GECU na inne są dokonywane w czasie rzeczywistym i nie można ich zaplanować na późniejszy termin ani powtarzać.

   Wyślij za pośrednictwem bankowości internetowej

  3. Kliknij opcję Dokonaj / zaplanuj przelew na karcie Przenieś pieniądze .
  4. Po prawej stronie kliknij Dodaj odbiorcę pod Szybko wyślij pieniądze innemu członkowi. Wprowadź odbiorcę (w jaki sposób jego nazwa pojawi się na liście Do ), pierwsze trzy litery nazwiska członka i jego pełny numer konta, kliknij Dodaj odbiorcę. Wybierz konto Od a następnie w polu Do wybierz odbiorcę.Wpisz kwotę przelewu, kliknij Dokonaj przelewu i Potwierdź .Idąc dalej, dodani odbiorcy pojawią się w opcjach Do w bankowości internetowej i mobilnej. Aby wyświetlić lub usunąć, kliknij Miejsce docelowe transferu członka na karcie Przenieś pieniądze .Uwaga: przyszłe lub cykliczne przelewy nie są dostępne podczas wysyłania środków do innych członków GECU.

  5. Kliknij Transfery . (Użytkownicy Androida, najpierw dotknij ikony menu).
  6. Wybierz konto, które chcesz przesłać fundusze Od i wybierz Do pole.Pod odbiorców Dodaj odbiorcę .Wprowadź pierwsze trzy litery nazwiska członka i jego pełny numer konta, a następnie Zweryfikuj odbiorcę. Wpisz kwotę, którą chcesz przelać Przelej , a następnie Potwierdź .Od tego momentu dodani odbiorcy pojawią się w opcji Do przelewu w bankowości internetowej i mobilnej.Uwaga: nie możesz ustawić przyszłych lub cyklicznych transferów do innych członków GECU.

   Dokonaj lub zaplanuj płatność

   Nigdy nie przegap płatności. Z łatwością dokonaj spłaty pożyczki GECU, konfigurując jednorazowe lub cykliczne płatności w bankowości internetowej lub mobilnej.

   Dokonuj / planuj płatności z konta wewnętrznegoDokonaj jednorazowej lub skonfiguruj cykliczne spłaty pożyczki ze swoich kont GECU.

   W bankowości internetowej

  7. Kliknij Dokonaj / Zaplanuj płatność na karcie Przenieś pieniądze .
  8. Wybierz konto chcesz dokonać płatności Z oraz rachunku kredytowego dokonać płatności w dniu Do polu. Wybierz datę i kwotę do zapłaty.Ustaw tę płatność jako cykliczną, zaznaczając opcję Powtórz . Wybierz częstotliwość, datę i czas trwania płatności cyklicznej i kliknij Zapisz .Kliknij Prześlij i Potwierdź .Aby wyświetlić nadchodzące zaplanowane płatności, po prostu najedź na Przenieś pieniądze w głównej nawigacji i kliknij Wyświetl zaplanowane przelewy .
  9. Kliknij Transfery. (Użytkownicy Androida, najpierw dotknij ikony menu).
  10. Wybierz konto do funduszy płac Od i odpowiadają pożyczka Do wynagrodzenia.Wprowadź kwotę płatności.Kliknij Przenieś i potwierdź .Uwaga: przelewy cykliczne nie mogą być konfigurowane ani zarządzane w aplikacji Mobile Banking.

   Dokonuj / planuj płatności z konta zewnętrznego (innego niż GECU)Dokonaj lub zaplanuj jednorazową lub cykliczną spłatę pożyczki z zewnętrznego konta (innej instytucji finansowej) w ramach bankowości internetowej lub naszej aplikacji mobilnej. Aby to zrobić, będziesz potrzebować numeru rozliczeniowego i numeru konta drugiej instytucji finansowej.

   W bankowości internetowej

  11. Kliknij opcję Przelew zewnętrzny dla płatności na karcie Przenieś pieniądze .
  12. Kliknij Dokonaj płatności i wybierz Zapłać z konta bankowego .Wybierz rodzaj konta, z którego chcesz dokonać płatności, a następnie wprowadź numer rozliczeniowy i numer konta. Kliknij Kontynuuj .
   • Nowe zewnętrzne konto bankowe automatycznie wypełnia pole Od i będzie wyświetlane jako opcja dla przyszłych płatności, dopóki nie zostanie usunięte.
   • Wybierz pożyczkę do spłaty w polu Spłać pożyczkę .Dokonaj płatności cyklicznej, zaznaczając opcję Powtórz a następnie wybierz częstotliwość i długość płatności cyklicznej.Przeczytaj i zaznacz pole obok opcji Zgadzam się z warunkami i kliknij Kontynuuj .Przejrzyj i dokonaj płatności .Aby wyświetlić przeszłe i przyszłe spłaty pożyczek, wróć do strony Dokonaj / Zaplanuj płatność na karcie Przenieś pieniądze w głównej nawigacji.

   • Użytkownicy Androida: najpierw dotknij ikony menu; Użytkownicy Apple stukają Więcej . Następnie wybierz Płatność pożyczki .
   • Wybierz Zapłać z konta bankowego .Aby dodać nowe konto, dotknij + Dodaj konto zewnętrzne i wprowadź typ konta, numer rozliczeniowy i numer konta. Wybierz Kontynuuj .Wybierz konto płacić Skąd i rachunku kredytowym do zapłaty na Do .Twoja spłata pożyczki zostanie wstępnie wypełniona, ale możesz wprowadzić pewne korekty.Wybierz datę rozpoczęcia płatności .Aby dokonać płatności cyklicznej, zaznacz pole Powtórz i wybierz częstotliwość oraz czas trwania płatności cyklicznej.Zaakceptuj Warunki korzystania z usługi, wybierz Kontynuuj .Przejrzyj szczegóły płatności i potwierdź .Popmoney®Z łatwością wysyłaj pieniądze do prawie każdego. Z Popmoney wystarczy numer telefonu komórkowego, adres e-mail lub numer konta.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy