Funkcje Mastercard®

17 lutego 2021

Limit kredytu

Oferty kart dotyczą autentycznej karty Mastercard z limitem kredytu między 300 a 750 USD.

Ceny

APR (zmienna) waha się od 25,90% do 29,99%.

Roczna opłata

Waha się od 75 do 99 dolarów.

Wszystkie wstępnie kwalifikowane oferty są oparte na zdolności kredytowej.

Odpowiedzialność za oszustwa w wysokości 0 USD

Posiadacze karty nie ponoszą odpowiedzialności za nieautoryzowane obciążenia na karcie.

Potencjalne zwiększenie limitu kredytowego *

Możesz kwalifikować się do podwyższenia limitu kredytowego po sześciu miesiącach wymaganych miesięcznych minimalnych płatności, z zastrzeżeniem dochodów i kryteriów ubezpieczeniowych w czasie przeglądu.

Zgłoś się do wszystkich 3 głównych biur kredytowych

Aby pomóc ludziom w tworzeniu lub przywracaniu historii kredytowej.

* Jeśli otrzymasz minimalny limit kredytowy w wysokości 300 USD, po 12 miesiącach zostaniesz sprawdzony pod kątem podwyższenia limitu kredytowego.

Bezpieczeństwo, na którym ludzie mogą polegaćBezpieczeństwo, na którym ludzie mogą polegaćTo jest bezpieczna witryna.

Sposoby, w jakie chronimy Ciebie i Twoje informacje:

Używamy 128-bitowej technologii szyfrowania, aby chronić Twoje dane osobowe podczas korzystania z naszej witryny lub aplikacji. Dowiesz się, że Twoje informacje są w pełni zaszyfrowane, gdy adres URL strony, na której się znajdujesz, zaczyna się od „https: //, a w przeglądarce internetowej wyświetla się symbol kłódki.

Zaufanie do reputacjiWysoko oceniana firma świadcząca usługi finansowe

Continental Finance, jeden z wiodących amerykańskich sprzedawców i serwisantów kart kredytowych dla konsumentów z mniej niż idealnym kredytem, ​​jest dumnie oceniany na A + przez Better Business Bureau.

Funkcje Mastercard® Limit kredytu

Oferty kart dotyczą autentycznej karty Mastercard z

limitem kredytu między 300 a 750 USD.

Ceny

APR (zmienna) waha się od 25,90% do 29,99%.

Roczna opłata

Waha się od 75 do 99 dolarów.

Wszystkie wstępnie kwalifikowane oferty są oparte na

zdolności kredytowej .

Odpowiedzialność za oszustwa w wysokości 0 USD

Posiadacze karty nie ponoszą odpowiedzialności za nieautoryzowane

obciążenia na karcie.

Potencjalne zwiększenie limitu kredytowego *

Możesz kwalifikować się do podwyższenia limitu kredytowego po sześciu miesiącach wymaganych miesięcznych minimalnych płatności, z zastrzeżeniem dochodów i kryteriów ubezpieczeniowych w czasie przeglądu.

Zgłoś się do wszystkich 3 głównych biur kredytowych

Aby pomóc ludziom w tworzeniu lub przywracaniu historii kredytowej.

* Jeśli otrzymasz minimalny limit kredytowy w wysokości 300 USD, po 12 miesiącach zostaniesz sprawdzony pod kątem podwyższenia limitu kredytowego.

Jesteś prawie gotowy!Jeśli chcesz podjąć decyzję już teraz, przeczytaj poniższą zgodę na ujawnianie informacji o komunikacji elektronicznej, a następnie wybierz przycisk „Zgadzam się. Wybranie opcji „Zgadzam się umożliwia otrzymanie decyzji drogą elektroniczną.

Wpisz tutaj swoje inicjały, aby potwierdzić wybór „Zgadzam się

Podaj swój całkowity roczny dochód. Przeliczymy to na miesięczny dochód. Dozwolone są tylko liczby.

Twój całkowity roczny dochód

Nieprawidłowy dochód roczny.

Alimenty, alimenty lub odrębne dochody alimentacyjne nie muszą być ujawniane, jeśli nie chcesz, aby były one traktowane jako podstawa do spłaty tego zobowiązania.

Twój miesięczny dochód to:

OK Zamknij to okno

Nie wybrałeś przycisku „Zgadzam się. Jeśli chcesz otrzymać swoją decyzję drogą elektroniczną, kliknij przycisk „Wstecz poniżej, a następnie wybierz „Zgadzam się. Jeśli tak się nie stanie, kliknij „Zakończ proces, a my nie będziemy już brać pod uwagę wstępnie zakwalifikowanej oferty.

Proces zaplecza

Twoja aplikacja jest niekompletna! Dzień dobry. Nadal masz kilka rzeczy do zrobienia, aby zakończyć swoją aplikację. Naciśnij„Zakończ zgłoszenieaby wrócić i zakończyć zgłoszenie. Lub naciśnij„Zostaw ofertęaby pozostawić formularz niekompletny.

Jesteś wstępnie zatwierdzony! Aby otrzymać swoją kartę.

Gratulacje! Od otrzymania nowej karty dzielą Cię tylko 3 kroki

Zostałeś wstępnie zatwierdzony do karty Mastercard® z początkowym limitem kredytowym „Niedostępny.

Aby ukończyć swoje zgłoszenie, musisz zapoznać się z poniższymi informacjami i kliknąć Prześlij.

– Ujawnianie informacji o wnioskodawcach

– Opcjonalna ochrona kredytowa Continental

Następnie zaakceptuj Potwierdzenia i kliknij „Kliknij tutaj, aby podpisać i przesłać swoje zgłoszenie poniżej, aby zakończyć zgłoszenie.

UJAWNIENIA WNIOSKODAWCÓWSTOPY PROCENTOWE I OPŁATY PROCENTOWETwój termin płatności przypada co najmniej 25 dni po zakończeniu każdego cyklu rozliczeniowego. Nie będziemy naliczać żadnych odsetek od zakupów, jeśli co miesiąc spłacisz całe saldo konta przed terminem płatności. Zaczniemy naliczać odsetki od zaliczek gotówkowych w dniu transakcji.

Aby dowiedzieć się więcej na temat czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas ubiegania się o kartę kredytową lub korzystania z niej, odwiedź witrynę internetową Consumer Financial Protection Bureau pod adresem

Opłaty za konfigurację i utrzymanie

UWAGA: Niektóre z tych opłat za konfigurację i utrzymanie zostaną naliczone przed rozpoczęciem korzystania z karty i zmniejszą kwotę początkowo dostępnego kredytu. Opierając się na Twoim limicie kredytu „Niedostępny, początkowy dostępny kredyt będzie „Niedostępny (lub „Niedostępny, jeśli zdecydujesz się mieć dodatkową kartę).

Nadal możesz odrzucić ten plan, pod warunkiem, że nie korzystałeś jeszcze z Karty lub nie uiściłeś opłaty po otrzymaniu miesięcznego zestawienia rozliczeń. W przypadku odrzucenia planu nie ponosisz odpowiedzialności za żadne opłaty ani inne obciążenia.

 • Roczna opłata
 • miesięczna opłata za utrzymanie
 • Dodatkowa opłata za kartęOpłaty transakcyjne

 • Zaliczki pieniężne
 • Transakcja zagranicznaOpłaty karne

 • Spóźniona płatność
 • Zwrócona płatnośćOPŁATY ODSETKOWEOPŁATY ODSETKOWEza zakupy i zaliczki gotówkowe są obliczane według miesięcznej stawki okresowej „Niedostępne, co odpowiadaROCZNEJ STOPIE PROCENTOWEJ(„RRSO)„Niedostępne.

  Zmienna stopa.

  RRSO może wzrosnąć lub spaść pierwszego dnia kolejnego miesięcznego Cyklu rozliczeniowego w zależności od zmian stawki podstawowej („Indeks). RRSO oblicza się poprzez dodanie do Indeksu kwoty marży określonej poniżej. Indeks jest głównym kursem publikowanym w sekcji Money Rate w Wall Street Journal 25 dnia każdego miesiąca. Jeżeli Indeks nie zostanie opublikowany w tym dniu, zostanie wykorzystany Indeks w następnym dniu roboczym. Każdy wzrost RRSO może przybrać formę podwyższenia miesięcznej minimalnej płatności. Jeśli indeks nie jest już dostępny, wybierzemy nowy indeks oparty na porównywalnych informacjach. RRSO dla zakupów i zaliczek gotówkowych zostanie ustalona poprzez dodanie do Indeksu marginesu „Niedostępny.OPŁATY ODSETKOWEsą nakładane na zakupy rozpoczynające się w dniu zaksięgowania zakupu na Twoim Koncie. Jednakkoszty odseteknie zostanie nałożona na zakupy dokonane w każdym cyklu rozliczeniowym, w którym poprzedni bilans pokazano na miesięcznym wyciągu wynosi zero i płacisz swoją nową równowagę w całości przez zapłatę terminem przedstawionym na miesięcznym wyciągu.OPŁATY ODSETKOWEsą naliczane od zaliczek gotówkowych począwszy od dnia ich otrzymania i trwają do całkowitego spłacenia salda konta. Nie ma czasu, w którym można spłacić saldo zaliczek gotówkowych, aby całkowicie uniknąćOPŁAT ODSETKOWYCH.

  OPŁATY ODSETKOWEza Cykl rozliczeniowy są naliczane oddzielnie dla zakupów i zaliczek gotówkowych. Nie ma minimumOPŁATA ODSETKOWA.INTERES CHARGEobliczanie rozpoczyna się w dniu transakcji jest delegowany do swojego konta.

  W przypadku zakupówOPŁATA ODSETKOWAjest obliczana poprzez pomnożenie miesięcznej stawki okresowej przez średnie dzienne saldo zakupów. Aby określić średnie dzienne saldo zakupów, każdego dnia bierzemy początkowy bilans zakupów, dodajemy nowe zakupy i odejmujemy wszelkie płatności i / lub kredyty. To daje nam dzienny bilans zakupów. (Każde dzienne saldo będące saldem kredytowym jest traktowane jako saldo zerowe (0,00 USD).) Następnie dodajemy wszystkie dzienne salda zakupów w cyklu rozliczeniowym i dzielimy je przez liczbę dni w cyklu rozliczeniowym. To daje nam średni dzienny bilans zakupów.

  W przypadku zaliczek gotówkowychOPŁATA ODSETKOWAjest obliczana poprzez pomnożenie miesięcznej stawki okresowej przez średnie dzienne saldo zaliczek pieniężnych. Aby uzyskać średnie dzienne saldo zaliczek gotówkowych, każdego dnia bierzemy początkowe saldo zaliczek, dodajemy wszelkie nowe zaliczki gotówkowe i odejmujemy wszelkie płatności i / lub kredyty, które stosujemy do salda zaliczki gotówkowej. To daje nam dzienne saldo zaliczek gotówkowych. (Każde saldo dzienne, które jest saldem kredytowym, jest traktowane jako saldo zerowe (0,00 USD). Następnie dodajemy razem wszystkie dzienne salda zaliczek gotówkowych z cyklu rozliczeniowego i dzielimy je przez liczbę dni w cyklu rozliczeniowym. To daje nam średnie dzienne saldo zaliczek gotówkowych.

  OPŁATY I INNE OPŁATYTwoje konto podlega następującym opłatom i prowizjom, z których każda może zostać obciążona Twoim Kontem:

  Opłata za zaliczkę. OpróczOPŁATY ODSETKOWEJod zaliczek gotówkowych obowiązuje opłata w wysokości 5% lub 5,00 USD, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa, za każdą zaliczkę gotówkową zaksięgowaną na koncie w danym miesiącu („Opłata za zaliczkę). ŻADNE ZALICZKI GOTÓWKOWE NIE SĄ DOZWOLONE W CIĄGU PIERWSZYCH 95 DNI JEST OTWARTYCH KONTO.

  Dodatkowa opłata za kartę. Twoje konto zostanie ocenione jako jednorazowa dodatkowa opłata za kartę w wysokości „Niedostępne za każdego upoważnionego użytkownika dodanego do Twojego Konta.

  Opłata za transakcję w walucie obcej. Twoje konto zostanie obciążone opłatą za transakcję w obcej walucie w wysokości 3% każdej transakcji dokonanej w walucie obcej, która jest konwertowana na dolary USD.

  Opłata roczna. Twoje konto zostanie ocenione jako opłata roczna w wysokości „Niedostępne („Opłata roczna) za pierwszy rok i każdy kolejny rok. Opłata roczna zostanie naliczona na Twoje konto po otwarciu konta i każdego roku w dniu Twojej rocznicy. Twoja płatność opłaty rocznej nie wpływa na nasze prawo do zamknięcia Twojego konta ani na naszą zdolność do ograniczenia transakcji na Twoim koncie.

  Ujawnienie zwrotu kosztów rocznego odnowienia opłaty.Zwrócimy opłatę roczną pobraną z Twojego konta, jeśli powiadomisz nas w ciągu 30 dni od daty miesięcznego zestawienia rozliczeń, na którym się pojawia, że ​​chcesz zamknąć swoje konto.

  Miesięczna opłata za utrzymanie. Konto będzie podlegać miesięcznej opłacie za utrzymanie, która będzie naliczana miesięcznie na konto „Niedostępne („Miesięczna opłata za utrzymanie). Miesięczna opłata za utrzymanie nie zostanie naliczona w ciągu pierwszych 12 miesięcy otwarcia konta. Twoja płatność miesięcznej opłaty za utrzymanie nie wpływa na nasze prawo do zamknięcia Twojego konta ani na naszą zdolność do ograniczenia transakcji na Twoim koncie.

  Opłata za opóźnioną płatność. Jeśli nie otrzymamy od Ciebie płatności równej co najmniej kwocie minimalnej należnej płatności („Minimalna płatność) przed terminem płatności wskazanym na miesięcznym wyciągu rozliczeniowym, zostaniesz obciążony opłatą za opóźnienie w wysokości równej niższej z dwóch „Niedostępne lub minimalna płatność („Opłata za opóźnioną płatność) zgodnie z prawem. Jeśli nie dokonasz terminowej płatności w którymkolwiek z sześciu (6) cykli rozliczeniowych po początkowej zwłoce, zostaniesz obciążony kwotą „Niedostępny lub kwotę wymaganej płatności minimalnej, w zależności od tego, która z tych kwot jest niższa. Opłatę tę możemy nazwać „Opłatą za spóźnienie lub „Opłata za opóźnienie.

  Zwrot opłaty za płatność. Jeśli dokonasz płatności na swoje Konto, a czek lub inny instrument płatniczy (w tym elektroniczny transfer środków lub autoryzowany przez telefon przelew) nie zostanie z jakiegokolwiek powodu honorowany lub nie może zostać przetworzony, naliczymy opłatę za zwrot w wysokości równej niższej z „Niedostępne lub Twoja minimalna płatność („Opłata za zwrot płatności). W przypadku zwrotu płatności w którymkolwiek z sześciu (6) cykli rozliczeniowych po pierwotnej zwróconej płatności, klient zostanie obciążony mniejszą z wartości „Niedostępne lub kwotą wymaganej minimalnej płatności, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa. Opłata może zostać nałożona, nawet jeśli zdecydujemy się na ponowną prezentację przedmiotu i jest ona uiszczana przy naszej ponownej prezentacji. Nie naliczymy zarówno opłaty za opóźnioną płatność, jak i opłaty za zwrot płatności w oparciu o pojedynczą płatność.

  Przyspieszona opłata telefoniczna.Za każdym razem, gdy skontaktujesz się z nami, aby zaaranżować płatność wekslem na koncie depozytowym lub kartą debetową, korzystając z przyspieszonej usługi przedstawiciela działu obsługi klienta, zewnętrzny agent przelewów pieniężnych, taki jak: Western Union Speedpay. Opłata ta wraz z kwotą płatności pojawi się na Twoim koncie depozytowym. Dla jasności, przyspieszenie oznacza zaksięgowanie płatności na Twoim Koncie tego samego dnia lub, jeśli płatność zostanie otrzymana po godzinie granicznej (17:00 czasu wschodniego), następnego dnia roboczego. Możesz uniknąć płacenia przyspieszonej opłaty telefonicznej, (i) wysyłając płatność pocztą na adres podany w miesięcznym wyciągu rozliczeniowym, (ii) płacąc online lub (iii) planując płatność z datą przyszłą za pośrednictwem przedstawiciela obsługi klienta, który nie jest inaczej sklasyfikowane jako płatność przyspieszona.

  INNE WAŻNE UJAWNIENIADostępne limity kredytu. Gdy cała kaucja, jeśli ma to zastosowanie, zostanie w pełni opłacona, Twoje konto zostanie otwarte i będziesz mieć dostęp do początkowego dostępnego kredytu. Środki otrzymane w związku z kaucją mogą być zatrzymane do 10 dni przed otwarciem Konta.

  Autoryzacja. Zaświadczasz, że wszystkie informacje podane w niniejszym wniosku są prawdziwe i poprawne oraz że podajesz te informacje w celu uzyskania kredytu i upoważnienia nas do uzyskania informacji dotyczących wszelkich zawartych w nim oświadczeń. Zgadzasz się dostarczyć nam wszystkie wymagane informacje. Upoważniasz nas do pobierania opłaty rocznej, miesięcznej opłaty za utrzymanie i dodatkowej opłaty za kartę (jeśli dotyczy) z Twojego konta.

  Obowiązujące prawo. Niniejsza Umowa i Twoje Konto, a także wszelkie roszczenia, spory lub kontrowersje (umowne, deliktowe lub inne) w dowolnym momencie wynikające z lub związane z Twoim Kontem, niniejszą Umową lub wszelkimi przekazanymi saldami są regulowane i interpretowane zgodnie z obowiązującymi prawo federalne oraz, w zakresie, w jakim nie jest to uchylone przez prawo federalne, przez prawo stanu Utah (bez stosowania jego zasad wyboru prawa). Tworzenie, zgodność z prawem, wykonalność i interpretacja niniejszej Umowy oraz wszelkie kwoty zakontraktowane, naliczone i otrzymane na mocy niniejszej Umowy będą podlegać takim przepisom. Niniejsza Umowa zostaje zawarta między Tobą a nami w stanie Utah, niezależnie od stanu Twojego miejsca zamieszkania lub bez względu na to, czy Twoje konto lub karta są używane w stanie Utah. Nasze decyzje dotyczące przedłużenia kredytu są podejmowane w stanie Utah.Prawo federalne i Utah będzie miało również zastosowanie do wszelkich kontrowersji, roszczeń lub sporów wynikających z lub w jakikolwiek sposób związanych z przedmiotem niniejszej Umowy i Konta Użytkownika, w tym między innymi roszczeń ustawowych, słusznych i deliktowych.

  Dostępność blokad kredytu i płatności. Zasadniczo płatności są księgowane na Twoim koncie w dniu ich otrzymania. Dostępny kredyt utworzony w wyniku płatności zaksięgowanych na Twoim koncie może nie być dostępny przez okres do siedmiu (7) dni lub dłużej, jeśli okoliczności uzasadniają dodatkowe wstrzymanie lub jeśli z jakiegokolwiek powodu uznamy, że jesteśmy narażeni na ryzyko. Jeśli korzystasz z usługi płatniczej dostarczanej przez stronę trzecią w celu dostarczenia nam płatności, strona ta może naliczyć opłatę za taką usługę; takie opłaty stron trzecich nie będą obciążały Twojego Konta. Kredyt na Twoje konto może zostać opóźniony do pięciu (5) dni, jeśli płatność (a) nie zostanie odebrana na adres płatności lub (b) nie zostanie dołączona część dotycząca kuponu płatności z miesięcznego wyciągu rozliczeniowego. Opóźnione uznanie może skutkować Opłatą i dodatkowąOPŁATĄ ODSETKOWĄi Opłaty nakładane na Twoją Kartę

  Twoja zgoda na automatyczne wybieranie numerów oraz nagrane rozmowy i wiadomości tekstowe. Podając nam numer (y) telefonu, w dowolnym momencie, wyrażasz zgodę i upoważniasz nas do kontaktowania się z Tobą w sprawie Twojego Konta pod takim numerem (-ami) za pomocą wszelkich zgodnych z prawem środków komunikacji, w tym między innymi połączeń wykonywanych na Twoją komórkę , telefon komórkowy lub inny korzystający z usługi automatycznego wybierania numerów, nagrane wiadomości lub wiadomości tekstowe. Mogą obowiązywać standardowe opłaty za wiadomości tekstowe i / lub połączenia telefoniczne nałożone przez operatora. Możesz zrezygnować z otrzymywania korespondencji pod tym numerem w dowolnym momencie później, kontaktując się z nami pod numerem telefonu obsługi klienta podanym na wyciągu lub wysyłając pisemne powiadomienie na następujący adres: [Celtic Bank, c / o Continental Finance Company, PO Box 3220, Buffalo, NY 14240-3220]. Musisz zachować dowód dostawy. Jeśli wysyłasz wiadomości na inny adres,możemy nie przetworzyć Twojej prośby.

  ZASADY I WARUNKI TWOJEGO KONTA DEPOZYTOWEGOPoniższe dodatkowe warunki mają zastosowanie w związku z Twoim kontem depozytowym.

  Kaucja zabezpieczająca (jeśli dotyczy). Możemy zażądać depozytu zabezpieczającego w postaci depozytu zabezpieczającego do pełnej kwoty Limitu kredytu, który zostanie spłacony w całości przed otwarciem Rachunku w celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy oraz w celu zrównoważenia ryzyka związanego z Rachunkiem. Rozumiesz i zgadzasz się, że jeśli wymagamy depozytu zabezpieczającego, możemy wykorzystać część lub całość kwoty depozytu do zapłacenia kwot, które jesteś winien na mocy niniejszej Umowy, jeśli zalegasz z płatnością lub jeśli zamkniesz lub zlikwidujemy Twoje konto. Więcej informacji można znaleźć w części „Warunki dotyczące konta depozytowego i „Prawda w ujawnieniu informacji o oszczędnościach – konto depozytowe.

  Kaucja. Do otwarcia konta potrzebne jest początkowe saldo konta depozytowego. Kwota ta jest wydrukowana w piśmie zawierającym decyzję w sprawie wniosku i musi zostać zapłacona jedną z metod płatności zawartych w tym piśmie. Możesz dokonać dodatkowych wpłat na swoje konto depozytowe do maksymalnego salda konta depozytowego w wysokości 2000 USD. Po tym, jak Konto będzie otwarte przez 90 dni i otrzymamy co najmniej trzy terminowe płatności minimalne, zwiększymy Twój Limit kredytu do wysokości salda Twojego Konta depozytowego. Wszelkie przedmioty bezgotówkowe zgłoszone do depozytu otrzymają tylko tymczasowy kredyt do czasu ostatecznego odbioru. Wpłaty mogą być wstrzymane do 10 dni. Nie odpowiadamy za transakcje zainicjowane pocztą lub przez zewnętrzne instytucje depozytowe, dopóki ich nie otrzymamy.Będziemy traktować i rejestrować wszystkie środki z depozytu zabezpieczającego otrzymane po naszym „ostatecznym terminie dziennym w dniu roboczym, w którym jesteśmy otwarci, lub otrzymanym w dniu, w którym nie jesteśmy otwarci, tak jakby zainicjowano je w następnym dniu roboczym, w którym jesteśmy otwarci .

  Wypłaty. Ponieważ to konto depozytowe jest zabezpieczeniem Twojego konta, a nie opłatą, wypłaty z tego rachunku depozytowego nie są dozwolone, dopóki na Twoim koncie pozostaje zaległe saldo lub gdy zachowujesz posiadanie jakiejkolwiek karty.

  Obowiązujące prawo. Twoje konto depozytowe i wszelkie roszczenia, spory lub kontrowersje wynikające z niniejszej Umowy lub Twojego konta depozytowego lub z nimi związane są regulowane i interpretowane zgodnie z prawem federalnym i interpretowane zgodnie z prawem stanu Utah (bez stosowania jego wyboru przepisy prawa). Tworzenie, zgodność z prawem, wykonalność i interpretacja niniejszej Umowy oraz wszelkie kwoty zakontraktowane, naliczone i otrzymane na mocy niniejszej Umowy będą podlegać takim przepisom. Niniejsza Umowa zostaje zawarta między Tobą a nami w stanie Utah, niezależnie od stanu Twojego miejsca zamieszkania. Nasze decyzje dotyczące konta depozytowego są podejmowane w stanie Utah. Prawo federalne i Utah będzie również miało zastosowanie do wszelkich kontrowersji, roszczeń lub sporów wynikających z lub w jakikolwiek sposób związanych z przedmiotem niniejszej Umowy i Państwa Rachunku depozytowego, w tym między innymi:roszczenia ustawowe, słuszne i deliktowe.

  Upadłość. Jeśli zostaniesz dłużnikiem w jakimkolwiek postępowaniu na podstawie Kodeksu upadłościowego Stanów Zjednoczonych, zgadzasz się, że uznasz nas za doskonałego zabezpieczonego wierzyciela w odniesieniu do rachunku depozytowego i zadeklarujesz rachunek depozytowy jako majątek zwolniony zgodnie z postanowieniami Kodeks upadłościowy Stanów Zjednoczonych lub obowiązujące przepisy stanowe dotyczące zwolnień.

  Poprawki. Możemy zmienić warunki mające zastosowanie do Twojego konta depozytowego niezależnie od pozostałej części niniejszej Umowy w dowolnym momencie, z uzasadnionym pisemnym powiadomieniem, zgodnie z wymogami prawa.

  Zabronione przydziały. Nie możesz przypisać Konta depozytowego nikomu innemu niż my bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

  Umowa zastawu. Jako zabezpieczenie spłaty wszystkich kredytów udzielonych za pośrednictwem Twojego Konta, zobowiązujesz się i udzielasz Continental Finance, jego następcom i cesjonariuszom, zabezpieczenia we wszystkich środkach, które są teraz i w przyszłości zdeponowane na Twoim rachunku depozytowym. Upoważniasz nas do bezwarunkowego ograniczenia wypłat z Twojego konta depozytowego. Jeśli Twoje Konto jest zaległe lub jeśli Twoje Konto zostanie zamknięte z jakiegokolwiek powodu, możemy w dowolnym momencie później i bez powiadomienia (chyba że przepisy prawa stanowią inaczej) przeznaczyć całość lub część środków na Twoim Koncie depozytowym jako kredyt na poczet wszelkich kwot należnych na Twoim Koncie. Możemy również skorzystać z wszelkich innych środków prawnych zgodnie z warunkami niniejszej Umowy lub w inny prawnie dostępny sposób. Jeśli Twoje konto zostanie anulowane lub zamknięte przez Ciebie lub przez nas,mamy (o ile prawo nie stanowi inaczej) dziewięćdziesiąt (90) dni od daty zamknięcia takiego Konta na rozliczenie wszystkich obciążeń dokonanych na Karcie. Po upływie tego okresu przekażemy Ci pełną kwotę pozostałą na Twoim Koncie depozytowym, jeśli taka istnieje, po wniesieniu depozytu zabezpieczającego do wszelkich zaległych sald pozostających na Twojej Karcie.

  PRAWDA W UJAWNIANIU OSZCZĘDNOŚCI – RACHUNEK DEPOZYTOWYUbezpieczenie kaucji. To konto depozytowe będzie prowadzone w instytucji finansowej ubezpieczonej przez FDIC lub NCUA i będzie otrzymywało świadczenie z FDIC, NCUA lub innego ubezpieczenia depozytu.

  Informacje o stawkach. To jest nieoprocentowany rachunek depozytowy. Stopa procentowa i roczna stopa oprocentowania wynosi 0%. Na Koncie Lokaty nie są naliczane żadne odsetki.

  Minimalne ograniczenia salda. Minimalne saldo do otwarcia Rachunku Depozytowego to kwota wydrukowana w piśmie aplikacyjnym. Gdy saldo osiągnie wymaganą kwotę, Twoje konto zostanie otwarte. Musimy otrzymać całą kwotę w ciągu 30 dni od daty otrzymania wniosku, w przeciwnym razie wszelkie pieniądze wpłacone na Twoje konto depozytowe zostaną zwrócone.

  Ograniczenia transakcji. Żadne wypłaty z konta depozytowego nie będą dozwolone, dopóki na koncie pozostaje saldo lub gdy zachowasz posiadanie karty. Maksymalna kwota środków, które można wpłacić na to konto depozytowe, wynosi 2000,00 USD. Kwoty depozytu i odpowiadające im metody płatności zostaną ujawnione w piśmie aplikacyjnym. Wpłaty środków mogą być wstrzymane do 10 dni, co opóźni otwarcie Twojego Konta.

  Opłaty. W związku z Kontem Lokaty nie są pobierane żadne opłaty.

  UMOWA CARDHOLDER I UMOWA O RACHUNEK DEPOZYTOWYWarunki ogólne. Niniejsza Umowa obejmuje warunki i postanowienia dotyczące Rachunku Karty („Konto). Celtic Bank jest wydawcą Karty i po wydaniu Karty przekazuje swoje prawa do obsługi i inne prawa Continental Finance Company („Continental Finance).

  TWOJE PRAWA

  DO PŁATNOŚCI ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INFORMACJĘ NA PRZYSZŁOŚĆNiniejsze zawiadomienie zawiera informacje o Twoich prawach i naszych obowiązkach wynikających z ustawy Fair Credit Billing Act.

  Co zrobić, jeśli znajdziesz błąd na miesięcznym wyciągu rozliczeniowym.

  Jeśli uważasz, że na Twoim miesięcznym wyciągu rozliczeniowym jest błąd, napisz do nas na adres:

  Continental Finance

  PO Box 3220

  Buffalo, NY 14240-3220

  W swoim liście podaj następujące informacje:

  • Informacje o koncie: Twoje imię i nazwisko oraz numer konta.
  • Kwota w dolarach: kwota podejrzewanego błędu w dolarach.Opis problemu: Jeśli uważasz, że na Twoim miesięcznym wyciągu rozliczeniowym jest błąd, opisz, co Twoim zdaniem jest błędne i dlaczego uważasz, że to pomyłka.Musisz się z nami skontaktować:

   • W ciągu 60 dni od pojawienia się błędu na miesięcznym wyciągu rozliczeniowym.
   • Co najmniej 3 dni robocze przed zaplanowaniem płatności automatycznej, jeśli chcesz wstrzymać płatność kwoty, którą uważasz za nieprawidłową.Musisz powiadomić nas o wszelkich potencjalnych błędach na piśmie. Możesz do nas zadzwonić, ale jeśli to zrobisz, nie będziemy zobowiązani do badania potencjalnych błędów i być może będziesz musiał zapłacić odpowiednią kwotę.

    Co się stanie po otrzymaniu Twojego listu.

    Kiedy otrzymamy Twój list, musimy zrobić dwie rzeczy
    :

    1. W ciągu 30 dni od otrzymania Twojego listu musimy poinformować Cię, że otrzymaliśmy Twój list. Poinformujemy Cię również, czy już naprawiliśmy błąd.
    2. W ciągu 90 dni od otrzymania Twojego listu musimy poprawić błąd lub wyjaśnić, dlaczego uważamy, że miesięczne zestawienie rozliczeń jest prawidłowe.Podczas gdy badamy, czy wystąpił błąd, czy nie:

     • Nie możemy próbować pobrać przedmiotowej kwoty ani zgłosić zaległości w tej kwocie.
     • Obciążenie, o którym mowa, może pozostać na Twoim miesięcznym zestawieniu rozliczeniowym i możemy nadal Cię obciążać
     OPŁATY ODSETKOWE

     od tej kwoty.

    3. Chociaż nie musisz płacić przedmiotowej kwoty, odpowiadasz za pozostałą część salda swojego konta.
    4. Możemy zastosować dowolną niezapłaconą kwotę w ramach Twojego Limitu kredytu.Po zakończeniu śledztwa wydarzy się jedna z dwóch rzeczy:

     Jeśli popełniliśmy błąd:nie będziesz musiał płacić przedmiotowej kwoty ani żadnychOPROCENTÓW, opłat lub innych opłat związanych z tą kwotą.

     Jeśli nie uważamy, że zaszła pomyłka:będziesz musiał zapłacić daną kwotę, wraz z obowiązującymiOPROCENTAMI, opłatami lub innymi opłatami. Prześlemy Ci miesięczne zestawienie rozliczeń zawierające kwotę, którą jesteś winien, oraz termin płatności. Możemy wówczas zgłosić zaległości płatnicze, jeśli nie zapłacisz kwoty, którą naszym zdaniem jesteś winien.

     Jeśli otrzymasz nasze wyjaśnienie, ale nadal uważasz, że Twoje miesięczne zestawienie rozliczeń jest błędne, musisz napisać do nas w ciągu 10 dni z informacją, że nadal odmawiasz zapłaty. Jeśli to zrobisz, nie możemy zgłosić Cię jako zalegającego z płatnością bez zgłoszenia również, że kwestionujesz swoje miesięczne zestawienie rozliczeń. Musimy podać nazwiska wszystkich osób, którym zgłosiliśmy przestępstwo, i musimy powiadomić te organizacje, kiedy sprawa zostanie między nami rozstrzygnięta.

     Jeśli nie będziemy przestrzegać wszystkich powyższych zasad, nie musisz płacić pierwszych 50 USD kwestionowanej kwoty, nawet jeśli Twoje miesięczne zestawienie rozliczeń jest prawidłowe.

     Twoje prawa w przypadku niezadowolenia z zakupów dokonanych za pomocą karty kredytowej.

     Jeśli jesteś niezadowolony z towarów lub usług, które kupiłeś przy użyciu swojej Karty i próbowałeś w dobrej wierze rozwiązać problem ze sprzedawcą, możesz mieć prawo nie zapłacić pozostałej kwoty należnej przy zakupie.

     Aby skorzystać z tego prawa, muszą być spełnione wszystkie poniższe warunki:

     1. Zakup musi zostać dokonany w Twoim stanie rodzinnym lub w promieniu 100 mil od Twojego obecnego adresu pocztowego, a cena zakupu musi przekraczać 50 USD. (Uwaga: żaden z tych elementów nie jest konieczny, jeśli zakup był oparty na reklamie, którą wysłaliśmy do Ciebie pocztą, lub jeśli jesteśmy właścicielami firmy, która sprzedała Ci towary lub usługi).
     2. Musisz użyć swojej karty do zakupu. Zakupy dokonane za pomocą zaliczek gotówkowych z bankomatu lub czekiem umożliwiającym dostęp do Twojego konta nie kwalifikują się.Nie możesz jeszcze w pełni opłacić zakupu.Jeśli wszystkie powyższe kryteria są spełnione i nadal jesteś niezadowolony z zakupu, skontaktuj się z nami pisemnie pod adresem:

      Continental Finance

      PO Box 3220

      Buffalo, NY 14240-3220

      Podczas dochodzenia w przypadku spornej kwoty obowiązują te same zasady, co omówiono powyżej. Po zakończeniu dochodzenia poinformujemy Cię o naszej decyzji. W takim przypadku, jeśli uznamy, że jesteś winien jakąś kwotę, a nie płacisz, możemy zgłosić Ciebie jako zalegającego.

      Ujawnienia stanuMieszkańcy Kalifornii.Osoba będąca w związku małżeńskim może złożyć wniosek o utworzenie oddzielnego konta. Zgodnie z wymogami prawa, niniejszym informujemy Cię, że negatywne raporty kredytowe odzwierciedlające Twoją historię kredytową mogą zostać przesłane do agencji ds. Raportów konsumenckich, jeśli nie wypełnisz warunków swoich zobowiązań kredytowych. Po zatwierdzeniu kredytu każdy Wnioskodawca ma prawo korzystać z Konta do wysokości Limitu w Koncie. Każdy wnioskodawca może odpowiadać za kwoty rozszerzone w ramach planu na dowolnego wspólnego wnioskodawcę.

      Mieszkańcy Delaware.Opłaty za usługi, które nie przekraczają opłat dozwolonych przez prawo, będą naliczane z miesiąca na miesiąc od zaległych sald Kont.

      Mieszkańcy Kentucky.Możesz spłacić niespłacone saldo swojego konta w całości lub w części w dowolnym momencie.

      Mieszkańcy Missouri.Opłaty za karty kredytowe są regulowane przez MO.Rev.Stat § 408.145.

      Mieszkańcy Nowego Jorku i Vermont.Możemy otrzymać raport konsumencki w dowolnym uzasadnionym celu w związku z Twoim Kontem lub Twoim wnioskiem, w tym między innymi w celu przeglądu, modyfikacji, odnowienia i gromadzenia danych na Twoim Koncie. Na żądanie poinformujemy Cię o nazwach i adresach wszelkich agencji zgłaszających konsumentów, które dostarczyły raporty. Mieszkańcy Nowego Jorku mogą skontaktować się z Departamentem Bankowości Stanu Nowy Jork (1-877-226-5697) w celu uzyskania porównawczej listy stawek, opłat i okresów karencji kart kredytowych.

      Mieszkańcy Ohio.Przepisy Ohio przeciwko dyskryminacji wymagają, aby wszyscy wierzyciele przyznawali kredyt w równym stopniu wszystkim klientom posiadającym zdolność kredytową, a agencje ds. Sprawozdawczości konsumenckiej prowadziły na żądanie odrębne historie kredytowe dla każdej osoby. Komisja Praw Obywatelskich Ohio nadzoruje przestrzeganie tego prawa.

      Żonaci mieszkańcy stanu Wisconsin.Żadne postanowienie jakiejkolwiek umowy majątkowej małżeńskiej, jednostronne oświadczenie lub orzeczenie sądowe dotyczące majątku małżeńskiego nie wpłynie negatywnie na interesy wierzyciela, chyba że przed terminem przyznania kredytu wierzyciel otrzyma kopię umowy, oświadczenia lub orzeczenia sądowego, lub posiada aktualną wiedzę na temat tego przepisu.

      Zawiadomienie o arbitrażu.Jeśli otrzymasz kartę kredytową, umowa posiadacza karty będzie zawierać wiążące postanowienie dotyczące arbitrażu. W przypadku jakiegokolwiek sporu związanego z Twoją Umową, spór zostanie rozstrzygnięty w drodze wiążącego arbitrażu zgodnie z zasadami Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego lub organizacji arbitrażowej uzgodnionej przez strony. Zarówno Ty, jak i my zgadzamy się zrzec prawa do wniesienia sprawy do sądu lub do rozpatrzenia sporu przez ławę przysięgłych (z wyjątkiem wszelkich działań windykacyjnych na Twoim Koncie). Ty i my zrzekamy się wszelkich praw do procesu przysięgłych, a także nie miałbyś prawa uczestniczyć w jakimkolwiek sporze z nami w ramach grupy powodów. Inne prawa dostępne w sądzie również mogą być niedostępne w arbitrażu.Po otrzymaniu umowy należy dokładnie zapoznać się z postanowieniami dotyczącymi arbitrażu zawartymi w umowie i nie akceptować ani nie używać Karty, chyba że zgadzasz się na przestrzeganie postanowień dotyczących arbitrażu.

 • We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy