Fundusz powierniczy

17 lutego 2021
Category: Może Pomóc

Co to jest fundusz powierniczy?

Fundusz powierniczy to narzędzie planowania majątku, które ustanawia podmiot prawny do posiadania majątku lub aktywów osoby lub organizacji. Zarządzanie aktywami powierzono neutralnej stronie trzeciej, zwanej powiernikiem. Fundusze powiernicze mogą posiadać różne aktywa, takie jak pieniądze, nieruchomości, akcje i obligacje, biznes lub kombinację wielu różnych rodzajów nieruchomości lub aktywów. Trusty mogą być tworzone w różnych formach i na różnych warunkach.

Kluczowe wnioski
 • Fundusz powierniczy ma na celu przechowywanie aktywów i zarządzanie nimi w czyimś imieniu przy pomocy neutralnej strony trzeciej.
 • Fundusze powiernicze obejmują koncesjodawcę, beneficjenta i powiernika.Grantodawca funduszu powierniczego może określić warunki przechowywania, gromadzenia lub dystrybucji aktywów.Powiernik zarządza aktywami funduszu i wykonuje jego dyrektywy, podczas gdy beneficjent otrzymuje aktywa lub inne korzyści z funduszu.Najpopularniejszymi rodzajami funduszy powierniczych są fundusze powiernicze odwoływalne i nieodwołalne, ale istnieje kilka innych odmian do określonych celów.Jak działają fundusze powiernicze

  Istnieją trzy kluczowe strony, które składają się na fundusz powierniczy – koncesjodawca (tworzy trust i zapełnia go swoimi aktywami), beneficjent (osoba wybrana do odbioru aktywów funduszu powierniczego) i powiernik (odpowiedzialny za zarządzanie zaufanie).

  Podstawową motywacją do ustanowienia funduszu powierniczego jest to, aby osoba fizyczna – lub podmiot – stworzyła narzędzie, które określa warunki przechowywania, gromadzenia lub dystrybucji aktywów w przyszłości. Jest to kluczowa cecha, która odróżnia fundusze powiernicze od innych narzędzi planowania nieruchomości. Generalnie koncesjodawca tworzy porozumienie, które z różnych powodów jest zawierane, gdy nie są już psychicznie sprawni lub żyją.

  Utworzenie funduszu powierniczego ustanawia relację, w której wyznaczony powiernik – powiernik – działa w wyłącznym interesie udzielającego koncesji. Trust jest tworzony dla beneficjenta, który otrzymuje korzyści, takie jak aktywa i dochody, z trustu. Fundusz może zawierać prawie wszystkie możliwe do wyobrażenia aktywa, takie jak gotówka, akcje, obligacje, nieruchomości lub inne rodzaje aktywów finansowych. Pojedynczy powiernik – może to być osoba lub podmiot, taki jak bank powierniczy – zarządza funduszem w sposób zgodny z jego postanowieniami. Zwykle obejmuje to zwrot kosztów utrzymania i być może wydatki na edukację, takie jak wydatki na prywatną szkołę lub college.

  Fundusz powierniczyRodzaje funduszy powierniczych

  Istnieje wiele rodzajów funduszy powierniczych, ale najczęściej są to fundusze odwoływalne i nieodwołalne. Fundusz powierniczy może zawierać zaskakująco złożony wachlarz opcji i specyfikacji dostosowanych do potrzeb koncesjodawcy. Bogactwo i układy rodzinne mogą się skomplikować, gdy w grę wchodzą miliony (a nawet miliardy) dolarów dla wielu pokoleń rodziny lub podmiotu. Oprócz powszechnych odwołalnych i nieodwołalnych umów powierniczych istnieje wiele innych rodzajów funduszy powierniczych. Prawnik podatkowy lub prawnik powierniczy może być najlepszym źródłem informacji, aby zrozumieć zawiłości każdego z tych funduszy powierniczych.

  Odwołalne zaufanieŻywe zaufanie, znane również jako odwołalne zaufanie, pozwala koncesjodawcy lepiej kontrolować aktywa w trakcie jego życia. Jest to rodzaj trustu, w którym udzielający koncesji umieszcza aktywa w trustach, który może następnie przenieść na dowolną liczbę wyznaczonych beneficjentów po jego śmierci. Najczęściej służył do przekazywania aktywów dzieciom lub wnukom, podstawową korzyścią z żywego trustu jest to, że aktywa unikają spadków, co prowadzi do szybkiej dystrybucji aktywów do beneficjentów. Żywe trusty nie są upubliczniane, co oznacza, że ​​osiedle jest rozdzielane z wysokim poziomem prywatności. Dopóki koncesjodawca nadal żyje – i nie jest ubezwłasnowolniony – szczegóły zaufania można zmienić lub unieważnić.

  Nieodwołalne zaufanieNieodwołalne zaufanie jest bardzo trudne do zmiany lub unieważnienia. W związku z tym ustaleniem koncesjodawca może odnieść znaczne korzyści podatkowe, aby skutecznie przekazać kontrolę nad aktywami funduszowi powierniczemu. Zaufania nieodwołalne najczęściej unikają spadków.

  Zaufanie do ochrony zasobów (APT)Tworzy się fundusz ochrony aktywów (APT), aby chronić majątek osoby przed roszczeniami przyszłych wierzycieli.

  Ślepe zaufaniePowstaje ślepe zaufanie, więc beneficjent nie wie, kto posiada pełnomocnictwo do trustu (zazwyczaj powiernik).

  Trust charytatywnyPowiernictwo charytatywne jest tworzone na rzecz określonej organizacji charytatywnej lub ogółu społeczeństwa. Obejmuje to fundusz charytatywny Remainder Annuity Trust (CRAT), który co roku wypłaca stałą kwotę. Utworzono organizację Charitable Remainder Unitrust (CRUT) w celu przekazania zasobów określonej organizacji charytatywnej po wygaśnięciu zaufania. CRUT ma dwie główne zalety. Po pierwsze, darczyńca ustanawiający trust wnosi aktywa i jest uprawniony do potrącenia na cele charytatywne. Po drugie, aktywa trustu stanowią stały procent dochodu na rzecz beneficjenta przez cały okres istnienia trustu. Wcześniejsze 

  Zaufanie z pominięciem generacji (GST)Zaufanie z pominięciem pokoleń zawiera ulgi podatkowe, gdy beneficjentem jest jeden z wnuków koncesjodawcy.

  Fundusz powierniczy na zatrzymane renty (GRAT)W celu uniknięcia podatków od darowizn można ustanowić fundusz powierniczy dożywotniej renty.

  Indywidualne konto emerytalne (IRA) TrustZaufanie do indywidualnego konta emerytalnego (IRA) może pomóc zminimalizować podatki od aktywów kwalifikowanych przechowywanych w funduszu.

  Zaufanie do ziemiZaufanie do ziemi pozwala trustowi zarządzać własnością powierzoną.

  Zaufanie małżeńskieTrust małżeński jest fundowany w przypadku śmierci jednego z małżonków i kwalifikuje się do nieograniczonego potrącenia małżeńskiego.

  Medicaid TrustZaufanie Medicaid pomaga osobom starszym uniknąć problemów podatkowych i spadkowych w odniesieniu do aktywów związanych ze sprawami i płatnościami Medicaid.

  Qualified Personal Residence TrustKwalifikowany fundusz rezydencji osobisty przenosi rezydencję koncesjodawcy poza teren majątku.

  Kwalifikowany fundusz powierniczy z możliwością umorzenia odsetekKwalifikowany fundusz powierniczy z oprocentowaniem z możliwością wygaśnięcia jest korzystny dla pozostałego przy życiu współmałżonka, ale pozwala koncesjodawcy na podejmowanie decyzji po śmierci współmałżonka.

  Zaufanie osób ze specjalnymi potrzebamiDla osoby otrzymującej świadczenia rządowe tworzone jest zaufanie osób specjalnej troski, aby nie dyskwalifikować beneficjenta z takich świadczeń rządowych.

  Spendthrift TrustRozrzutny beneficjent zaufania nie może sprzedawać, wydawać ani rozdawać aktywów zaufania bez określonych warunków.

  Testamentary TrustTrust testamentowy pozostawia aktywa beneficjentowi z określonymi instrukcjami po przejściu koncesjodawcy.

  We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy