Dlaczego kwota płatności z tytułu skutków gospodarczych może być inna niż przewidywana

17 lutego 2021
Category: Ulgi Podatkowej

Więcej w aktualnościach

IR-2020-93, 11 maja 2020 r

WASZYNGTON – IRS i Departament Skarbu z powodzeniem dostarczyły Amerykanom prawie 130 milionów płatności wpływających na gospodarkę w niecały miesiąc, a kolejne są w drodze. Niektórzy Amerykanie mogli otrzymać kwotę płatności inną niż oczekiwali. Kwoty płatności różnią się w zależności od dochodu, statusu zgłoszenia i wielkości rodziny.

Poniżej znajdziesz kilka typowych scenariuszy, które mogą wyjaśnić, dlaczego otrzymałeś inną kwotę płatności niż oczekiwano:

Nie złożyłeś zeznania podatkowego za 2019 rok lub IRS nie zakończył przetwarzania Twojej deklaracji za 2019 rok

Płatności są dokonywane automatycznie dla uprawnionych osób, które złożyły zeznanie podatkowe za rok 2018 lub 2019. Zazwyczaj IRS wykorzystuje informacje z zeznania podatkowego za rok 2019 do obliczenia płatności wpływającej na gospodarkę. Zamiast tego IRS wykorzysta deklarację za 2018 r., Jeśli podatnik nie złożył jeszcze deklaracji za 2019 r. Jeśli podatnik złożył już wniosek za 2019 r., Agencja nadal będzie korzystać z deklaracji za 2018 r., Jeśli IRS nie zakończy przetwarzania deklaracji za 2019 r. Pamiętaj, że IRS przyjmujący zeznanie podatkowe drogą elektroniczną różni się od zakończenia przetwarzania; wszelkie problemy ze zwrotem za 2019 r. oznaczają, że IRS wykorzystałby zgłoszenie z 2018 r.

Gdyby IRS wykorzystał zwrot z 2018 r., Różne zmiany życia w 2019 r. Nie zostałyby odzwierciedlone w płatności. Mogą to być wyższe lub niższe dochody, narodziny lub adopcja dziecka.

Jednak w wielu przypadkach podatnicy ci mogą mieć możliwość ubiegania się o dodatkową kwotę w zeznaniu podatkowym 2020, które złożą w przyszłym roku. Może to obejmować do 500 USD za każde kwalifikujące się dziecko, które nie zostało uwzględnione w płatności za wpływ na ekonomię.

Osoby pozostające na utrzymaniu, których dotyczy roszczenie, nie kwalifikują się do dodatkowej płatności w wysokości 500 USD

Jedynie dzieci kwalifikujące się do ulgi podatkowej na dziecko kwalifikują się do dodatkowej płatności w wysokości do 500 USD na dziecko. Aby ubiegać się o ulgę podatkową na dziecko, podatnik musi zasadniczo być spokrewniony z dzieckiem, mieszkać z nim dłużej niż pół roku i zapewniać co najmniej połowę jego alimentów. Poza własnymi dziećmi, dziećmi adoptowanymi i przybranymi, kwalifikującymi się dziećmi mogą być młodsze rodzeństwo podatnika, wnuki, siostrzenice i siostrzeńcy, jeśli można się o nie ubiegać jako na utrzymaniu. Ponadto każde kwalifikujące się dziecko musi być obywatelem USA, stałym rezydentem lub innym uprawnionym cudzoziemcem. Dziecko musi mieć również mniej niż 17 lat na koniec roku, aby móc złożyć zeznanie podatkowe, na podstawie którego IRS ustala płatność.

Kwalifikujące się dziecko musi mieć ważny numer ubezpieczenia społecznego (SSN) lub numer identyfikacyjny podatnika adopcyjnego (ATIN). Dziecko z indywidualnym numerem identyfikacyjnym podatnika (ITIN) nie kwalifikuje się do dodatkowej płatności.

Rodzice, którzy nie są małżeństwem i nie składają wspólnego zeznania, nie mogą jednocześnie ubiegać się o kwalifikujące się dziecko jako na utrzymaniu. Rodzic, który złożył wniosek o swoje dziecko podczas powrotu w 2019 r., Mógł otrzymać dodatkową płatność za skutki ekonomiczne na kwalifikujące się dziecko. Kiedy rodzic, który nie otrzymał dodatkowej płatności, złoży zeznanie podatkowe na 2020 rok w przyszłym roku, może mieć możliwość ubiegania się o dodatkowe 500 USD na dziecko na tym zeznaniu, jeśli kwalifikuje się do ubiegania się o dziecko jako kwalifikujące się dziecko na rok 2020.

Osoby pozostające na utrzymaniu to studenci

Zgodnie z ustawą CARES, pozostający na utrzymaniu studenci nie kwalifikują się do otrzymania EIP i nawet jeśli ich rodzice mogą ubiegać się o nich jako osoby pozostające na utrzymaniu, zwykle nie kwalifikują się do dodatkowej płatności w wysokości 500 USD. Na przykład, zgodnie z prawem, dwudziestoletni student studiów stacjonarnych w pełnym wymiarze czasu pracy, któremu przyznano, że jest na utrzymaniu federalnego zeznania podatkowego swojej matki w 2019 r., Nie kwalifikuje się do wypłaty w wysokości 1200 USD. Ponadto matka ucznia nie otrzyma dodatkowej płatności w wysokości 500 USD dla studenta, ponieważ nie kwalifikuje się jako dziecko w wieku poniżej 17 lat. Ten scenariusz może również mieć zastosowanie, jeśli zeznanie podatkowe rodzica za rok 2019 nie zostało jeszcze przetworzone przez IRS. przed obliczeniem płatności, a student został złożony w zeznaniu podatkowym za 2018 r.

Jeśli jednak student nie może zostać uznany za pozostającego na utrzymaniu przez matkę lub kogokolwiek innego w 2020 r., Student ten może kwalifikować się do ubiegania się o kredyt w wysokości 1200 USD na zwrot podatku 2020 w przyszłym roku.

Osoby pozostające na utrzymaniu, których dotyczy wniosek, to rodzice lub krewni w wieku co najmniej 17 lat

Jeśli osoba pozostająca na utrzymaniu ma 17 lat lub więcej, nie kwalifikuje się do otrzymania dodatkowych 500 $. Jeśli podatnik zażądał w zeznaniu podatkowym rodzica lub innego członka rodziny w wieku co najmniej 17 lat, osoba pozostająca na jego utrzymaniu nie otrzyma płatności w wysokości 1200 USD. Ponadto podatnik nie otrzyma dodatkowej płatności w wysokości 500 USD, ponieważ rodzic lub inny krewny nie jest kwalifikującym się dzieckiem w wieku poniżej 17 lat.

Jeśli jednak rodzic lub inny krewny nie może zostać uznany za pozostającego na utrzymaniu zeznania podatnika lub innej osoby za rok 2020, rodzic lub krewny może mieć prawo do indywidualnego ubiegania się o kredyt w wysokości 1200 USD na zeznanie podatkowe z 2020 roku złożone w przyszłym roku.

Od wypłaty potrącono zaległe alimenty na dzieci

Dodatek z tytułu skutków ekonomicznych jest kompensowany jedynie zaległymi alimentami na dzieci. Biuro Służby Skarbowej prześle podatnikowi zawiadomienie, jeśli nastąpi potrącenie.

W przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim, którzy wspólnie złożyli wniosek o odszkodowanie za poszkodowanego współmałżonka wraz z zeznaniem podatkowym za rok 2019 (lub zeznanie podatkowe za rok 2018, jeśli nie złożyli zeznania podatkowego za rok 2019), połowa całkowitej płatności zostanie wysłana do każdego z małżonków. Potrącone powinny być tylko świadczenia małżonka, który jest winien zaległe alimenty na dziecko.

IRS jest świadomy, że część płatności przesłanej małżonkowi, który złożył roszczenie z tytułu poszkodowanego małżonka wraz z zeznaniem podatkowym za rok 2019 (lub zeznanie podatkowe za rok 2018, jeśli nie złożono zeznania podatkowego za rok 2019), mogła zostać wyrównana przez przeszłość pokrzywdzonego małżonka -należne alimenty. IRS współpracuje z Bureau of Fiscal Service oraz Departamentem Zdrowia i Opieki Społecznej Stanów Zjednoczonych, Office of Child Support Enforcement, aby jak najszybciej rozwiązać ten problem. Jeśli wraz z powrotem złożyłeś wniosek o odszkodowanie za poszkodowanego współmałżonka i masz wpływ na ten problem, nie musisz podejmować żadnych działań. Poszkodowany małżonek otrzyma niezapłaconą połowę całkowitej kwoty płatności, gdy problem zostanie rozwiązany. Przepraszamy za związane z tym niedogodności.

Odzież wierzycieli obniżyła kwotę płatności

Federalne zwroty podatków, w tym Economic Impact Payment, nie są chronione przed zajęciem przez wierzycieli na mocy prawa federalnego, gdy wpływy zostaną zdeponowane na koncie bankowym podatnika.

Co się stanie, jeśli kwota mojej płatności z tytułu skutków ekonomicznych jest nieprawidłowa?

Każdy powinien przejrzeć wymagania kwalifikacyjne dla swojej rodziny, aby upewnić się, że spełniają kryteria.

W wielu przypadkach kwalifikujący się podatnicy, którzy otrzymali mniejszą niż oczekiwano płatność z tytułu wpływu na gospodarkę (EIP), mogą kwalifikować się do otrzymania dodatkowej kwoty na początku przyszłego roku, kiedy złożą federalne zeznanie podatkowe w 2020 r. Z technicznego punktu widzenia EIP to zaliczka na nową tymczasową ulgę podatkową, o którą kwalifikujący się podatnicy mogą się ubiegać w ramach deklaracji w 2020 r. Każdy powinien zachować w swoich aktach list otrzymany pocztą w ciągu kilku tygodni po dokonaniu płatności.

Kiedy podatnicy składają zeznanie w przyszłym roku, mogą ubiegać się o dodatkowe ulgi w swoim zeznaniu podatkowym 2020, jeśli się do nich kwalifikują. IRS poda dalsze szczegóły dotyczące IRS.gov na temat działań, które mogą być konieczne.

EIP nie zmniejszy zwrotu podatników ani nie zwiększy kwoty, którą są oni winni, gdy będą składać zeznanie podatkowe na początku przyszłego roku. Nie podlega również opodatkowaniu i nie powinno być wliczane do dochodu na deklaracji z 2020 roku.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy