Czym zajmuje się kierownik finansowy?

17 lutego 2021
Category: Drugiej Strony
Dołącz do społeczności
Menedżer finansowy jest odpowiedzialny za funkcje związane z pieniędzmi w dużej lub małej organizacji. Odpowiadając przed kierownictwem korporacji lub radą dyrektorów, sprawuje władzę nad decyzjami dotyczącymi dochodów, kosztów, wynagrodzeń, inwestycji, fuzji i przejęć. Często osoba ta będzie ściśle współpracować z innymi członkami zespołu zarządzającego w sprawach, które mogą mieć wpływ na kondycję finansową organizacji. Korporacyjne osoby zarządzające pieniędzmi są prawdopodobnie najpowszechniejszym typem menedżerów finansowych, ale większość organizacji, które mają do czynienia z dużymi ilościami kapitału, w tym organizacje non-profit i rządy, potrzebuje takiego.

Termin „kierownik finansowy może być używany do opisania wielu stanowisk księgowych, w tym stanowiska kontrolera i skarbnika.

Rodzaje menedżerów finansowychTytuł „menadżer finansowy to ogólnikowa nazwa opisująca różnorodne stanowiska; faktyczne tytuły stanowisk różnią się w zależności od obowiązków danej osoby i struktury zarządzania organizacją. Osoby znajdujące się na szczycie drabiny korporacyjnej lub w jej pobliżu można nazwać skarbnikami, urzędnikami finansowymi lub kontrolerami, a ich wpływ często wykracza poza sferę finansową. Z kolei menedżerowie gotówki i menedżerowie kredytów zajmują się specyfiką codziennych przepływów pieniężnych i kredytowych. Zarządzający ryzykiem i zarządzający ubezpieczeniami radzą sobie z niepewnością ekonomii, w tym obrotem akcjami, ubezpieczeniami i kwestiami prawnymi.

Szczególne obowiązkiMenedżer finansowy monitoruje każdy aspekt finansów organizacji i zazwyczaj nadzoruje pracowników, którzy pracują w tym obszarze. Osoba ta przygotowuje i dostarcza zestawienia i raporty podsumowujące działalność finansową firmy zainteresowanym stronom wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Konsultuje się również z prawnikami podatkowymi oraz przygotowuje zeznania podatkowe i płatności. W finansach przedsiębiorstw praca może obejmować przedstawianie kierownictwu zaleceń w takich kwestiach, jak redukcja kosztów oraz możliwość fuzji lub przejęcia innych firm.

Arthur Andersen został oskarżony po ujawnieniu jego roli w upadku firmy energetycznej Enron.

Prawa i regulacjeOprócz wewnętrznych wymagań swoich organizacji kierownicy ci muszą zapewnić, że cała działalność finansowa jest zgodna z lokalnymi i krajowymi przepisami. W wielu krajach obowiązuje złożony zestaw przepisów zapobiegających nadużyciom finansowym, a menedżerowie finansowi mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za nieetyczne zachowanie swoich klientów, nawet jeśli są oni tylko konsultantami. Na przykład w 2002 r. Firma księgowa Arthur Andersen została powiązana z nadużyciami finansowymi swojego klienta korporacyjnego, Enron, iw rezultacie obie firmy zostały zamknięte.

Umiejętności i edukacjaSzczegółowa znajomość matematyki, ekonomii i wszystkich obowiązujących przepisów jest niezbędna dla osób zajmujących się zarządzaniem finansami. Stopień licencjata w dziedzinie finansów lub pokrewnej dziedziny jest minimalnym wymaganiem, chociaż osoby planujące rozwój kariery często zdobywają tytuł magistra. Ludzie mogą również uzyskać certyfikat od grupy zawodowej, takiej jak Chartered Financial Analyst Institute, ale nie jest to wymagane. Najważniejsze jest dogłębne zrozumienie, w jaki sposób różne działania wpływają na wyniki organizacji, a tej wiedzy często najlepiej można się nauczyć przez lata bezpośredniego doświadczenia.

PostępZarządzanie finansami to zwykle stanowisko wysokiego szczebla, a początkujący kierownik finansowy jest zwykle awansowany na to stanowisko po wykonaniu pokrewnej pracy, takiej jak analityk finansowy, księgowy lub audytor. Niektóre firmy oferują szkolenia z zakresu zarządzania w finansach. Wielu menedżerów finansowych, którzy pracują dla dużych korporacji, było w stanie zapewnić te miejsca pracy po udanej pracy w mniejszych firmach na tym samym stanowisku.

Jako dyrektor wykonawczy ambitny menedżer finansowy może awansować na stanowisko korporacyjne, takie jak wiceprezes lub dyrektor finansowy (CFO) lub inne stanowisko kierownicze. Z drugiej strony, niektóre osoby wolą zakładać własne firmy konsultingowe w dziedzinie księgowości, inwestycji lub pokrewnych. Ich szczegółowa znajomość zarządzania przedsiębiorstwem może być zaletą przy prowadzeniu własnych firm.

Menedżer finansowy zazwyczaj ściśle współpracuje z innymi członkami zespołu zarządzającego w sprawach, które mogą mieć wpływ na kondycję finansową organizacji.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy