Czy dobrowolny kwestionariusz dotyczący danych może uniemożliwić Ci podjęcie pracy?

17 lutego 2021
Category: Ulgi Podatkowej

Związane z

Decyzje o zatrudnieniu podejmowane są na podstawie dwóch czynników: tego, czy masz doświadczenie i wiedzę, aby wykonywać tę pracę oraz jak dobrze pasujesz do kultury pracy. Chociaż kultura pracy jest ważnym czynnikiem, jest to również bardzo subiektywna uwaga. Dlatego prawdziwym sprawdzianem jest to, czy masz kwalifikacje, których potrzebuje pracodawca. Dobrowolne kwestionariusze nie zawierają informacji o kwalifikacjach zawodowych i dlatego nie są czynnikiem dyskwalifikującym przy zatrudnianiu.

Zapytania związane z pracą

Twoja aplikacja, list motywacyjny i życiorys spełniają jeden ważny cel: przedstawienie Twoich umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Czynniki takie jak wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności techniczne, predyspozycje i wiedza są uważane za pożądane kwalifikacje na wolne stanowiska. Dane, które pracodawcy zbierają, prosząc kandydatów o wypełnienie dobrowolnej ankiety, nie mają nic wspólnego z twoimi umiejętnościami lub wiedzą zawodową. Dlatego jedynym sposobem, aby zostać zdyskwalifikowanym z rozważań, jest po prostu brak umiejętności i wykształcenia, jakich oczekuje firma.

Wywiady informacyjne

Proces rozmowy kwalifikacyjnej daje Tobie i osobie rekrutującej lub rekrutującej szansę sprawdzenia, czy jesteś tak dobry, jak wyglądasz na papierze. Mając CV jako przewodnik, rekruterzy zadają pytania na rozmowę kwalifikacyjną, które pozwalają uzyskać informacje o Twoich kwalifikacjach zawodowych. Pytania podczas rozmowy kwalifikacyjnej mają na celu uzyskanie informacji na temat Twoich kwalifikacji, co pozwala kierownikowi ds. Rekrutacji dokonać mądrego wyboru. Pracodawców przestrzega się przed badaniem obszarów niezwiązanych z pracą lub kwalifikacjami, ponieważ takie pytania na rozmowę kwalifikacyjną mogą być nielegalne. Ankieterzy nie zadają pytań w celu uzyskania tych samych informacji, co w dobrowolnych kwestionariuszach, ponieważ pytania te mogą narazić ich na odpowiedzialność za podejmowanie nieuczciwych decyzji dotyczących zatrudnienia.

Zastrzeżenie dotyczące kwestionariusza

Aby uchronić firmę przed twierdzeniami, że informacje niezwiązane z pracą wpływają na decyzje dotyczące zatrudnienia, pracodawcy drukują zastrzeżenia w ankietach. Zrzeczenie się mówi, że uzyskane informacje są podawane na zasadzie całkowicie dobrowolnej i nie będą miały wpływu na decyzję o zatrudnieniu. Pracodawca nie może żądać podania informacji, które nie są wymagane w pracy. Dobrowolne kwestionariusze przez zatrudniające firmy zbierają dane w celu wypełnienia pewnych obowiązków w zakresie prowadzenia dokumentacji zgodnie z prawem federalnym, umożliwiając im korzystanie z korzyści dostępnych dla pracodawców zatrudniających określonych pracowników.

Dobrowolny kwestionariusz EEO

Departament Pracy USA ds. Federalnych Programów Zgodności z Kontraktami egzekwuje rozporządzenie wykonawcze 11246, które wymaga od niektórych pracodawców sporządzenia pisemnych planów działań potwierdzających. Nakazowi podlegają pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników, którzy wykonują co najmniej 50 000 USD transakcji rocznie z rządem federalnym. W ramach wymagań planu działań afirmatywnych pracodawcy są usilnie zachęcani do gromadzenia danych ETE – równych szans w zatrudnieniu – od kandydatów i pracowników. Dobrowolny kwestionariusz dotyczący danych EEO zawiera prośbę o określenie rasy, pochodzenia etnicznego, płci, statusu weterana i niepełnosprawności. Możesz podać informacje lub odmówić identyfikacji, ponieważ te czynniki nie są związane z pracą. Pracodawcy nie wykorzystują tych informacji do podejmowania decyzji o zatrudnieniu, stąd wyłączenie odpowiedzialności.

Kwestionariusz dotyczący ulgi podatkowej na temat możliwości zatrudnienia

Pracodawcy otrzymują znaczne ulgi podatkowe za zatrudnianie niektórych kandydatów w ramach programu Work Opportunity Tax Credit (WOTC), programu stworzonego przez Departament Pracy Stanów Zjednoczonych. WOTC zachęca do zatrudniania weteranów; odbiorcy pomocy publicznej lub bony żywnościowe; mieszkańcy upodmiotowienia, strefy o niskich dochodach; uczestnicy rehabilitacji zawodowej; zwolniony skazanych przestępców; oraz osoby otrzymujące dodatkowe dochody z tytułu zabezpieczenia. Od stycznia 2013 r. Ulga podatkowa dla pracodawców wynosi od 25 do 50 procent rocznego wynagrodzenia pracownika.

Rozważania

Chociaż nie musisz podawać informacji uważanych za dobrowolne, z pewnością przyniesie to korzyści pracodawcy. Dostarczenie informacji nie uczyni cię bardziej wykwalifikowanym lub bardziej pożądanym kandydatem, nawet przy możliwej uldze podatkowej zależnej od tego. Jest to po prostu sposób, aby pracodawca wypełnił swoje zobowiązania wynikające z przepisów dotyczących wykonawców federalnych lub uzyskał hojną ulgę podatkową za zatrudnienie, jeśli należysz do jednej z grup docelowych ulgi podatkowej dotyczącej możliwości zatrudnienia.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy