Co to jest satysfakcja z kredytu hipotecznego?

17 lutego 2021
Category: Kredyt Hipoteczny

Co to jest akt hipoteczny?

Zaspokojenie kredytu hipotecznego to prawny termin określający oficjalny zapis wykazujący, że kredyt hipoteczny został spłacony na nieruchomości. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli masz kredyt hipoteczny i spłacasz go, pożyczkodawca wystawi list satysfakcjonujący i złoży go w lokalnym biurze ewidencji gruntów. Warto upewnić się, że tak się stanie, ponieważ później może to być kłopotliwe, jeśli zamierzasz sprzedać lub zaciągnąć kolejny kredyt hipoteczny, a formularz hipoteki nie jest w porządku.

TL; DR (zbyt długo; nie przeczytałem)Satysfakcja z kredytu hipotecznego to oficjalny dokument stwierdzający, że kredyt hipoteczny został spłacony, a pożyczkodawca nie ma już zastawu na nieruchomości.

Jak działają kredyty hipoteczne

Ogólnie rzecz biorąc, w większości stanów, jeśli na nieruchomości jest hipoteka, pożyczkodawca posiada tzw. Zastaw na tej nieruchomości, co oznacza, że ​​w przypadku sprzedaży nieruchomości pożyczkodawca otrzyma zapłatę z wpływów ze sprzedaży. Jeśli nie spłacisz kredytu hipotecznego zgodnie z warunkami, pożyczkodawca może przejąć nieruchomość, zmuszając ją do sprzedaży w celu spłaty zadłużenia.

Ktoś, kto jest właścicielem nieruchomości obciążonej hipoteką, zgadza się spłacić pożyczoną kwotę przez cały okres jej obowiązywania. Kredyty hipoteczne mogą trwać 15 lat, 30 lat lub nawet dłużej, a niektóre mają stałe stopy procentowe, podczas gdy inne dostosowują się w trakcie okresu spłaty kredytu. Tak czy inaczej, w pewnym momencie hipoteka może zostać spłacona, a właściciel nieruchomości nie jest już nic winien pożyczkodawcy.

Prowadzenie dokumentacji nieruchomości

Prawo własności, w tym zastawy i podobne kwestie związane z nieruchomością, jest w większości stanów publicznie dostępne. Kiedy nieruchomość zmienia właściciela, jest obciążona hipoteką lub dodano lub usunięto zastaw, należy to zarejestrować w miejscu publicznym. Nazwa urzędu, który rejestruje informacje o nieruchomościach, różni się w zależności od miejsca, tak samo jak nazwa urzędu, który rejestruje informacje o nieruchomościach, podobnie jak to, czy rejestry są prowadzone przez gminę, powiat lub inny szczebel władzy.

Ale zazwyczaj dokumenty są składane, często za opłatą, w oficjalnym rejestrze w jurysdykcji prawnej, w której znajduje się nieruchomość. W niektórych przypadkach możesz uzyskać dostęp do kopii tych dokumentów online i zwykle możesz uzyskać do nich dostęp osobiście, odwiedzając biuro, w którym są przechowywane.

Niemniej jednak warto upewnić się, że dokumentacja dotycząca Twojej nieruchomości jest dokładna i aktualna. Jeśli musisz sprzedać swoją nieruchomość lub zaciągnąć kredyt hipoteczny, możesz mieć trudności, jeśli zapisy określające, kto jest zainteresowany nieruchomością, są niedokładne.

Satysfakcja z kredytu hipotecznego

Kiedy kredyt hipoteczny zostanie spłacony, pożyczkodawca lub firma obsługująca kredyt hipoteczny wystawi formalny dokument prawny, zwykle poświadczony notarialnie, zwany zaspokojeniem kredytu hipotecznego. Dokument ten jest składany w lokalnym biurze ewidencji nieruchomości i stanowi dowód spłaty kredytu hipotecznego. Możesz również otrzymać inne dokumenty od pożyczkodawcy.

Wiele stanów wymaga, aby pożyczkodawca złożył wniosek o spłatę kredytu hipotecznego niezwłocznie, w ciągu określonej liczby dni. Możesz współpracować z pożyczkodawcą i biurem dokumentacji, aby sprawdzić, czy to się stało. Jeśli pożyczkodawca nie zarejestruje dokumentu i upłynie czas, zanim otrzymasz powiadomienie, firmie może być trudniej zweryfikować w swoich rejestrach, kiedy pożyczka została spłacona, co prowadzi do dalszego opóźnienia.

Jeśli pożyczkodawca zbankrutował bez odnotowania stopnia zaspokojenia kredytu hipotecznego po spłacie kredytu, możesz skontaktować się z Federal Deposit Insurance Corporation, aby uzyskać pomoc. FDIC może samodzielnie wystawić dokument potwierdzający hipotekę lub, jeśli bank został zakupiony, współpracować z bankiem, który kupił Twój bank, aby Ci pomóc.

Więcej artykułów

Co mogę zrobić, jeśli mój kredyt hipoteczny nie zwolnił zastawu? →

Czy otrzymam akt po spłaceniu kredytu hipotecznego? →

Jaki jest następca aktu hipotecznego? →

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy