Co to jest kredyt hipoteczny na konwersję kapitału własnego?

17 lutego 2021
Category: Musisz Mieć

przez Jennifer Chu | 11 maja 2020 r

Co to jest kredyt hipoteczny na konwersję kapitału własnego?Home Equity Conversion Mortgage (HECM) to rodzaj kredytu hipotecznego, który jest ubezpieczony przez Federalną Administrację Mieszkaniową (FHA) i został wydany przez Ronalda Reagana w lutym 1988 r. HECM są bardziej znane jako odwrócony kredyt hipoteczny i są oferowane tylko dla seniorów w wieku 62 lat lub starszych. Odwrócony kredyt hipoteczny płaci właścicielowi domu co miesiąc poprzez wykorzystanie kapitału własnego domu i przekształcenie go w dodatkowy dochód.

Jak działa odwrócony kredyt hipoteczny?

W przypadku tradycyjnych kredytów hipotecznych właściciel domu spłaca pożyczkodawcę co miesiąc spłatę kredytu hipotecznego, aby powoli kupować swój dom poprzez finansowanie. Im więcej dokonanych płatności, tym więcej kapitału własnego (część domu, którą naprawdę posiada właściciel domu). Odwrócone kredyty hipoteczne to rodzaj pożyczki, która wykorzystuje kapitał własny, który właściciel domu powoli gromadził w czasie, i wykorzystuje go do spłaty.

W zależności od rodzaju kredytu hipotecznego, jaki posiada właściciel domu, otrzyma płatność za odwrócony kredyt hipoteczny w postaci kwoty ryczałtowej, stałej płatności miesięcznej, linii kredytowej lub kombinacji tych opcji. Właściciele domów, którzy mają kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu, zwykle otrzymują ryczałt. Kwota, do której uprawniony jest właściciel domu, zależy od kilku czynników: wartości domu, jego wieku i stóp procentowych. Jeśli wartość domu jest wysoka, stopy procentowe są niskie, a wiek właściciela jest wyższy, będzie on mógł otrzymać więcej pieniędzy. Istnieje jednak limit pożyczki w wysokości 679150 USD, którą można wypłacić.

Odwrócone kredyty hipoteczne nie wymagają od właściciela domu dokonywania spłat kredytu, gdy nadal zamieszkuje on dom, ani też nie ma okresu, w którym pożyczka musi zostać w pełni spłacona. Z tego powodu pożyczkodawca wymaga, aby cała pożyczka została spłacona w całości (kapitał i odsetki), gdy nadejdzie pora przeprowadzki. Jeśli pożyczkobiorca zmarł, spadkobiercy domu są teraz odpowiedzialni za ten dług.

Jeżeli pożyczkobiorca nie wykorzystał wszystkich pieniędzy otrzymanych z pożyczki, może wykorzystać pozostałą część środków na potrącenie salda pożyczki. Jeśli zdecydowali się na otrzymanie linii kredytowej, zwrócona zostanie tylko wykorzystana kwota. Czasami pożyczkobiorca / spadkobiercy zdecydują się sprzedać dom, aby spłacić zaległe saldo pożyczki i przejąć pozostałą część.

Wymóg kwalifikujący do odwróconego kredytu hipotecznego

Jeśli chcesz uzyskać odwrócony kredyt hipoteczny, musisz spełnić kilka wymagań:

  1. Ponieważ jest to produkt przeznaczony wyłącznie dla seniorów, musisz mieć co najmniej 62 lata.
  2. Nieruchomość, na którą chcesz uzyskać odwrócony kredyt hipoteczny, musi być Twoim głównym miejscem zamieszkaniaGłównym miejscem zamieszkania musi być dom jednorodzinny, dom z 2-4 mieszkaniami, w którym jedna jednostka zajmuje właściciel domu, mieszkanie zatwierdzone przez Departament Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast Stanów Zjednoczonych lub dom wyprodukowany, który spełnia wymagania FHABędziesz musiał spłacić większość istniejącego kredytu hipotecznego, w przeciwnym razie istniejący kredyt hipoteczny zostanie całkowicie spłacony.Nie możesz mieć zaległości z tytułu jakiegokolwiek długu federalnegoMusisz mieć zasoby, aby nadal dokonywać płatności związanych z majątkiem, takich jak podatki od nieruchomości, opłaty HOA (Stowarzyszenie właścicieli domów), ubezpieczenie domu itp.Oprócz spełnienia wszystkich tych wymagań, musisz również odbyć sesję doradczą z doradcą mieszkaniowym HECM zatwierdzonym przez HUD. To nie jest darmowe, będziesz płacić za to z własnej kieszeni.Połącz się już dziś!

    Już dziś daj się dopasować do pożyczkodawców, którzy pomogą Ci lepiej zrozumieć opcje odwrotnego kredytu hipotecznego

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy