Co to jest firma Consumer Finance?

Co to jest firma Consumer Finance?
16 marca 2021
Category: Konto Bankowe

Firma Consumer Finance to nie firma, która przyjmuje depozyty od swoich klientów. Nie służy również jako platforma oszczędnościowo-inwestycyjna dla swoich klientów. Różni się od banków i innych firm świadczących usługi finansowe.

Pytanie brzmi, czym jest firma Consumer Finance?

Po przyjrzeniu się, czym nie jest firma Consumer Finance, pojawia się pytanie, czym jest firma Consumer Finance. Firma Consumer Finance to firma, która zajmuje się wyłącznie udzielaniem pożyczek swoim klientom. Zyskują zyski z odsetek narosłych od pożyczki, gdy ich klienci spłacają te pożyczki. Kontynuuj czytanie, aby dowiedzieć się więcej o firmach zajmujących się finansowaniem konsumentów.

Czym zajmują się firmy zajmujące się finansowaniem konsumentów?

Firma Consumer Finance koncentruje się na udzielaniu pożyczek osobistych i biznesowych. Firmy te rozumieją trudności, jakie często napotykają osoby nieposiadające ratingu kredytowego lub mające zabezpieczenia. Trudno jest im uzyskać dostęp do pożyczek w bankach i innych miejscach. W ten sposób firmy te podejmują ryzykowne przedsięwzięcie polegające na zapewnieniu dostępu do kredytów tym grupom osób. Jednak ze względu na wysokie ryzyko pobierają wyższe stopy procentowe, aby to nadrobić.

Oferują krótszy okres rozpatrywania wniosku kredytowego. W większości przypadków pożyczkę otrzymujesz w tym samym dniu, w którym się o nią ubiegałeś. To nie wszystko; plan spłaty przebiega w sposób dostosowany do dochodów klienta. Dzięki temu plan spłaty jest elastyczny i dostosowywalny.

Czym nie jest firma Consumer Finance

Firma Consumer Finance nie jest bankiem. Inna nazwa to pożyczkodawca pozabankowy. Ponieważ nie jest bankiem, nie przyjmuje wpłat od swoich klientów. Udzielają tylko pożyczek, które pożyczkobiorca musi spłacić, zanim będzie mógł kwalifikować się do kolejnych pożyczek.

W przeciwieństwie do banku ich klienci nie mają ustalonego terminu spłaty kredytu. Rzeczywistość jest taka, że ​​jeśli nie spłacisz kredytu, nadal dokonasz płatności. Jednak opóźniona płatność wiąże się z wyższą stopą procentową, niż gdybyś zapłacił w terminie. To gdy odmawiasz zapłaty przez dłuższy okres po terminie spłaty, firma zgłasza Cię do biura informacji kredytowej.

Działalność firmy Consumer Finance

Firma Consumer Finance zapewnia fundusze swoim klientom. Robią to, wykorzystując kapitał firmy do finansowania tych pożyczek. Osiągają zysk z odsetek, które pobierają od pożyczek. Ich zyski zwykle rosną, gdy klienci nie spłacają zaciągniętej pożyczki w terminie. W takiej sytuacji firma nalicza swoim klientom wyższe oprocentowanie za brak płatności we właściwym czasie.

W większości przypadków te firmy zajmujące się finansowaniem konsumenta świadczą usługi, które oferują, współpracując z inną firmą finansową. Mogą współpracować z firmą kredytową lub finansową i odsprzedawać swoje pożyczki swoim klientom. W ten sposób pożyczki, których udzielają, są pożyczkami, które zabezpieczają papierami wartościowymi.

Podstawową działalnością firmy Consumer Finance jest koncentracja na udzielaniu pożyczek konsumenckich. Niektóre koncentrują się na udzielaniu pożyczek konsumentom, podczas gdy inne koncentrują się na udzielaniu pożyczek przedsiębiorstwom. Niektóre skupiają się na udzielaniu pożyczek na sfinansowanie zakupu produktów określonych producentów.

W jaki sposób finansowane są firmy Consumer Finance?

Firmy Consumer Finance zazwyczaj pozyskują środki od banków, a także od obywateli. W innych przypadkach angażują się również w inne usługi, aby generować z nich przychody. Usługi te obejmują zapewnianie ochrony ubezpieczeniowej firmom, a jednocześnie udzielają pożyczek tym firmom. Zwykle zarabiają więcej na tych aktywach, które dają biznesowi, niż na pożyczkach osobistych.

Czy firmy z sektora Consumer Finance płacą podatki?

Podobnie jak wszystkie inne przedsiębiorstwa, również firmy Consumer Finance są zobowiązane do zapłaty podatków. Płacą podatki zarówno rządowi federalnemu, jak i nawet rządom stanowym, w którym działają. Opłata, którą płacą rządowi federalnemu, jest zwykłym podatkiem dochodowym naliczanym rządowi federalnemu.

Czym różni się firma Consumer Finance od banku?

Firma Consumer Finance różni się od banku na kilka sposobów. Pierwsza z takich różnic polega na tym, że bank przyjmuje depozyty od swoich klientów, w przeciwieństwie finanso do firm z sektora consumer finance, które nie przyjmują depozytów. Banki umożliwiają swoim klientom tworzenie kont, na których oszczędzają pieniądze i mogą je wypłacić tylko wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba.

Firmy oferujące usługi Consumer Finance zazwyczaj pobierają stopy procentowe wyższe niż banki. Przyczyną tego wzrostu zainteresowania jest to, jak ryzykowna może być działalność związana z pożyczkami konsumenckimi. Te firmy zajmujące się finansowaniem konsumentów mają więcej przypadków niespłacania kredytów niż banki.

Firmy oferujące usługi Consumer Finance nie podlegają ścisłym ramom regulacyjnym, takim jak banki. Zrozumiałe jest, dlaczego banki obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy, głównie dlatego, że przyjmują depozyty od swoich klientów.

Ram regulacyjnych dla firm Consumer Finance

Za regulację firmy odpowiedzialne są różne rządy stanowe stanów, w których znajdują się te firmy. Jeśli firma jest rozległa, może wymagać uzyskania licencji z kilku stanów.

Firmy Consumer Finance różnią się od firm obsługujących karty kredytowe. W przeciwieństwie do firm zajmujących się finansowaniem konsumentów, rząd federalny Stanów Zjednoczonych reguluje działalność i operacje tych firm obsługujących karty kredytowe.

Wymóg uzyskania licencji przez firmy zajmujące się finansowaniem konsumentów w różnych stanach wynika z różnych warunków w różnych stanach. Ze względu na tę różnicę w przepisach i regulacjach stanowych konsumenci mogą mieć różne warunki w różnych obszarach, zwłaszcza w odniesieniu do oprocentowania i spłaty.

Czy firma obsługująca karty kredytowe jest firmą finansującą usługi konsumenckie?

Chociaż firma zajmująca się finansami konsumenckimi może często wydawać swoim klientom karty kredytowe, aby uzyskać dostęp do ich usług, nie należy ich mylić z wystawcami kart kredytowych. Błąd w myśleniu, że są wydawcami kart kredytowych, wynika z faktu, że przez większość czasu reklamują swoje usługi, takie jak usługi kart kredytowych.

Przemysł Consumer Finance

Sektor finansów konsumenckich szybko się rozwija, ponieważ banki i główni gracze w sektorze finansowym niechętnie udzielają pożyczek osobom o niewielkim lub żadnym ratingu kredytowym. Firmy te wkraczają tam, gdzie kluczowi gracze boją się kroczyć z powodu nieodłącznego ryzyka.

Jednak wraz z rosnącym odsetkiem kredytów osobistych, które klienci zaciągają w tych firmach zajmujących się finansowaniem konsumentów, banki zaczynają dostrzegać ogromny potencjał i zaczynają z niego korzystać. Stąd rośnie konkurencja w branży pożyczek osobistych. Banki szybko wkraczają do branży i stwarzają ostrą konkurencję dla firm zajmujących się finansowaniem konsumentów.

Pomimo rosnącej konkurencyjności w branży pożyczek dla osób fizycznych i przedsiębiorstw, osoby i przedsiębiorstwa nadal wolą zaciągać pożyczki od firm typu consumer finance, które nie przejmują się tak bardzo ratingiem i historią kredytową klienta.

Inne firmy finansowe, które są podobne do firm z sektora Consumer Finance

Istnieją firmy finansowe, których działalność jest identyczna jak firmy Consumer Finance i można je łatwo zaklasyfikować jako firmy Consumer Finance.

Firma zajmująca się finansowaniem sprzedaży jest jedną z takich firm, które są podobne do firmy Consumer Finance. Firmy te udzielają również pożyczek przedsiębiorstwom, aby pomóc im uporządkować koszty prowadzenia działalności. Podobnie jak firmy zajmujące się finansami konsumenckimi, nie potrzebują tych firm do zabezpieczenia zaciągniętych kredytów.

Firmy zajmujące się finansowaniem sprzedaży zwykle angażują się w dyktowanie, w jaki sposób firma wykorzysta fundusze, które przekazują. Firma, która otrzymuje te pożyczki od firm zajmujących się finansowaniem sprzedaży, nie może samodzielnie określić, w jaki sposób wykorzystać fundusz, który otrzymuje.

Inną firmą, która w swojej działalności jest podobna do firmy Consumer Finance jest Commercial Finance. Firma kredytu kupieckiego to inna nazwa firmy zajmującej się finansowaniem komercyjnym. Firmy te udzielają pożyczek zarówno małym, jak i dużym firmom na sfinansowanie zakupu nowego sprzętu.

Jednym z aspektów tych komercyjnych spółek finansowych jest to, że małe firmy mają tendencję do płacenia wyższych odsetek niż te bardziej znane. Uzasadnieniem tego jest fakt, że kredytowanie mniejszym firmom wiąże się z wyższym ryzykiem. Nie dzieje się tak, gdy pożycza się większym firmom. W rezultacie komercyjne firmy finansowe próbują złagodzić to ryzyko utraty pieniędzy, nakładając wyższe stopy procentowe na mniejsze firmy.

Porównując stopę procentową płaconą przez mniejsze firmy i płaconą przez większe firmy, różnica może wydawać się nieznaczna. Jednak gdy firma gromadzi dodatkowe odsetki od tych mniejszych firm, generuje dużo dodatkowych pieniędzy, które służą celowi, do którego dąży

Wniosek

Na pytanie, czym jest firma zajmująca się finansami konsumenckimi, z łatwością odpowiada ten artykuł. Należy zwrócić uwagę na kluczowe cechy firmy Consumer Finance, która odróżnia ją od innych firm świadczących usługi finansowe swoim klientom. To właśnie niezrozumienie tych wyróżniających czynników sprawia, że ​​łatwo można pomylić firmy Consumer Finance z tym, czym one nie są.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy